Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807

Áp dụng cho: Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807, Hệ thống Trung tâm quản lý bảo vệ dữ liệu, phiên bản 1807, System Center Operations Manager, phiên bản 1807, soạn thảo Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807, System Center Service Manager, phiên bản 1807, Dịch vụ trung tâm hệ thống Quản lý tự động, phiên bản 1807, Hệ thống Trung tâm dịch vụ cung cấp nền tảng, phiên bản 1807, System Center Virtual Machine Manager, phiên bản 1807

Tóm tắt

Bài viết này tóm tắt các cấu phần được Cập Nhật trong Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807.

Cấu phần được Cập Nhật trong Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807

Quản lý bảo vệ dữ liệu

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

4339950 Hệ thống Trung tâm quản lý bảo vệ dữ liệu, phiên bản 1807

Quản lý hoạt động

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

4133779 System Center Operations Manager, phiên bản 1807

Quản lý Dịch vụ

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

4338239 Quản lý Dịch vụ trung tâm hệ thống, phiên bản 1807

Dịch vụ quản lý tự động

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

4135041 Hệ thống Trung tâm dịch vụ quản lý tự động, phiên bản 1807

Dịch vụ cung cấp nền tảng

Không có không có bản cập nhật này thành phần trung tâm hệ thống, phiên bản 1807.

Quản lý máy ảo

Xem bài viết cơ sở kiến thức sau đây để biết chi tiết về các bản vá và hướng dẫn cài đặt:

4135364 System Center Virtual Machine Manager, phiên bản 1807

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt Trung tâm hệ thống, phiên bản 1807

Xem bài viết từng phần để được hướng dẫn cụ thể cài đặt cho từng phần.

Quan trọng Bạn phải có phần phù hợp với Trung tâm hệ thống, phiên bản 1801 cài đặt các bản Cập Nhật áp dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×