Trung tâm đi bộ trong khu vực của bạn là:

袁世强, ở thành đô, huyện vũ hầu ID Trung tâm: DSC01 Tên liên hệ: 联系人: 袁世强 Điện thoại: 028-85482706 Địa chỉ: A3, 27th Floor, Tower A, Times Digital Building, No. 1, Section 4, Renmin South Road, Wuhou District, Chengdu Mã bưu điện: 610041

tại thành đô, huyện vũ hầu ID Trung tâm: AR114 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 李辉 Điện thoại: 18512872653 Địa chỉ: B2-09, 2nd Floor, Raffles Square, No. 3, Renmin South Road No. 4, Chengdu Mã bưu điện: 610000

tại thành đô, huyện vũ hầu ID Trung tâm: AR115 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 刘华 Điện thoại: 18244230244 Địa chỉ: 4F-10a, Jinnan tianjie, 363 Jinyang Road, Wuhou District, Chengdu Mã bưu điện: 610045

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×