We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Danh sách bài viết này được biết đến vấn đề mà bạn có thể gặp phải sau khi cài đặt Microsoft .NET Framework 4.6.1. 

Các vấn đề về sản phẩm cho .NET Framework 4.6.1

Sự cố mà bạn có thể gặp phải sau khi cài đặt .NET Framework 4.6.1 và các giải pháp có sẵn, xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau.

ID bài viết

Mô tả

3088234

Kiểm tra chính tả không được hỗ trợ trong .NET 4.6.1 trong một số điều kiện

3115269

Không cài đặt .NET Framework 4.6.1 vai trò dịch vụ đám mây Azure

3118695

RunContinuationsAsynchronously chạy continuations không đồng bộ

4458166

Ứng dụng dựa trên mã hóa TLS 1.2 mạnh mẽ gặp lỗi kết nối sau khi nâng cấp Windows

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về tương thích ứng dụng trong .NET Framework 4.6.1, xem tương thích ứng dụng trong .NET Framework 4.6.1. Đối với các vấn đề trong các phiên bản .NET Framework, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức sau:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×