Triệu chứng

Khi cài đặtứng dụng tác vụ tự bước được áp dụng, việc sử dụng nội dung từ đĩa trước tổ chức trong hệ thống quản lý cấu hình Trung tâm 2012. Thay vào đó, việc sử dụng các tập tin được lưu trữ trên phương tiện. Điều này làm tăng thời gian thực hiện tác vụ tự từ trước tổ chức. Sự cố này không ảnh hưởng đến các phương tiện độc lập khi cài đặt bướcứng dụng sử dụng tệp từ phương tiện như mong muốn.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Áp dụng hotfix này, bạn phải tích lũy Update 3 cho hệ thống Trung tâm 2012 cấu hình quản lý gói dịch vụ 2 và System Center 2012 R2 cấu hình quản lý gói dịch vụ 1.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh của cập nhật nóng này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3183710-x64.msp

Không áp dụng

5,360,128

14-Jan-16

2:20

Không áp dụng

Createmedia.exe

5.0.8239.1416

310,960

14-Jan-16

2:20

x64

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1416

2,360,496

14-Jan-16

2:20

x64

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1416

578,224

14-Jan-16

2:20

x64

Mcs.msi

Không áp dụng

10,741,760

14-Jan-16

2:20

Không áp dụng

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1416

1,861,808

14-Jan-16

2:20

x64

Osdimageproperties.dll

5.0.8239.1416

503,472

14-Jan-16

2:20

x64

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1416

2,895,024

14-Jan-16

2:20

x64

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1416

292,016

14-Jan-16

2:20

x64

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1416

2,613,936

14-Jan-16

2:20

x64

Tscore.dll

5.0.8239.1416

2,777,264

14-Jan-16

2:20

x64

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1416

1,678,000

14-Jan-16

2:20

x64

Configmgr2012ac-sp2r2sp1-kb3183710-i386.msp

Không áp dụng

3,781,120

14-Jan-16

2:20

Không áp dụng

Configmgr2012adminui-sp2r2sp1-kb3183710-i386.msp

Không áp dụng

103,546,880

14-Jan-16

2:20

Không áp dụng

Createmedia.exe

5.0.8239.1416

249,520

14-Jan-16

2:20

x86

Createtsmediaadm.dll

5.0.8239.1416

1,676,976

14-Jan-16

2:20

x86

Deploytovhd.exe

5.0.8239.1416

390,832

14-Jan-16

2:20

x86

Microsoft.configurationmanagement.exe

5.0.8239.1416

396,976

14-Jan-16

2:20

x86

Osdbitlocker_wtg.exe

5.0.8239.1416

1,238,192

14-Jan-16

2:20

x86

Osdsetuphook.exe

5.0.8239.1416

2,053,808

14-Jan-16

2:20

x86

Smsappinstall.exe

5.0.8239.1416

217,776

14-Jan-16

2:20

x86

Tsbootshell.exe

5.0.8239.1416

1,757,360

14-Jan-16

2:20

x86

Tscore.dll

5.0.8239.1416

2,008,752

14-Jan-16

2:20

x86

Tsprogressui.exe

5.0.8239.1416

1,108,144

14-Jan-16

2:20

x86Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×