Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng hộp thư của bạn được lưu trữ trong Microsoft Exchange Online. Nếu thư mục tìm kiếm Voicemessages được cấu hình để sử dụng chỉ mục nội dung, bạn có thể nhận được thư thoại trùng lặp từ Cisco Unity. 

Giải pháp

Microsoft đã triển khai bản sửa lỗi để ngăn không cho vấn đề này. Tuy nhiên, nếu hộp thư hiện có vẫn bị ảnh hưởng, bạn có thể kết nối với Exchange Online PowerShell để chạy yêu cầu di chuyển trên hộp thư và giải quyết sự cố này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Kết nối với Exchange Online PowerShell.

  2. Chạy lệnh ghép ngắn sau đây:   New-MoveRequest -Identity <MailboxOrMailUserIdParameter> Ví dụ sau đây sử dụng bí danh người dùng của "Tony" trong tên miền contoso :   New-MoveRequest -Identity tony@contoso.com

 

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận được các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, dù ngụ ý hay không, về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×