Mục lục
×

Ngày Phát hành:

18/06/2019

Phiên bản:

Window 10

Announcements

On the lower left side of this page, you’ll find a list of all the updates released for this version of Windows. You can also find more information about releases and any known issues. Installing the most recent update ensures that you also get any previous updates you might have missed, including any important security fixes.

Related Information

Windows 10 version 1903 update history

Windows 10 version 1809 update history

Windows 10 version 1803 update history

Windows 10 version 1607 update history

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×