Xóa giáo viên đồng nghiệp khỏi nhóm lớp

Giáo viên là chủ sở hữu nhóm và có thể xóa giáo viên đồng nghiệp khỏi nhóm lớp. Khi một giáo viên đồng nghiệp bị xóa khỏi nhóm, họ cũng sẽ bị xóa quyền chủ sở hữu trong nhóm.

Xóa giáo viên đồng nghiệp

  1. Dẫn hướng đến nhóm lớp học và chọn Thêm tùy chọn Nút Tùy chọn khác Nút Tùy chọn khácquản lý nhóm.

    Chỉnh sửa menu và thiết đặt cho nhóm.

  2. Điều hướng đến giáo viên đồng nghiệp mà bạn muốn xóa và thay đổi vai trò của họ từ Chủ sở hữu thành Thành viên bằng cách chọn mũi tên hướng xuống dưới.

  3. Bây giờ, hãy chọn dấu X ở cuối hàng của giáo viên cùng bên dưới thành viên và khách. Giáo viên đồng nghiệp này sẽ được xóa khỏi lớp của bạn.

    Chọn chữ X cạnh tên giáo viên mà bạn muốn xóa khỏi lớp.

Tìm hiểu thêm

Thêm học sinh vào nhóm lớp

Xóa học sinh khỏi nhóm lớp

Thêm giáo viên đồng nghiệp vào nhóm lớp

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×