Xem, quản lý và cài đặt bổ trợ trong các chương trình Office

Khi bạn bật một bổ trợ, nó sẽ thêm các lệnh tùy chỉnh và tính năng mới vào các chương trình Office để giúp tăng hiệu quả làm việc cho bạn. Vì hacker có thể dùng các bổ trợ để gây hại cho máy tính của bạn, bạn có thể dùng các thiết đặt bảo mật cho bổ trợ để thay đổi hành vi của những bổ trợ này.

Lưu ý: Các bước này chỉ áp dụng cho các ứng dụng Microsoft Office đang chạy trên Windows.

Thực hiện ghi chú được nối kết

Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp về việc liên kết các ghi chú trong OneNote đến một tài liệu Word hoặc PowerPoint, hãy xem mục ghi chú được nối kết.

Bổ trợ Windows Excel

Nếu bạn đang tìm trợ giúp về các phần bổ trợ Excel cụ thể được bao gồm trong Office chẳng hạn như Solver hoặc Inquire, hãy xem Trợ giúp cho các phần bổ trợ Excel cho Windows.

Nếu bạn đang tìm kiếm trợ giúp thêm với phần bổ trợ Excel bằng cách sử dụng hộp thoại bổ trợ com , hãy xem Thêm hoặc loại bỏ phần bổ trợ trong Excel.

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin.

Bạn có thể bấm Bật Nội dung trên Thanh Thông báo nếu bạn biết bổ trợ đó đến từ một nguồn đáng tin cậy.

Thanh Thông báo với thông báo Một số nội dung hiện hoạt đã bị vô hiệu hóa

Để tắt hoặc loại bỏ phần bổ trợ, hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Phần bổ trợ

 2. Ở phía cuối cửa sổ, nơi có mục Quản lý, bấm vào nút Đi

 3. Trong hộp thoại, chọn các phần bổ trợ mà bạn muốn tắt hoặc loại bỏ

  Sử dụng hộp thoại Quản lý Phần bổ trợ COM để tắt hoặc loại bỏ các phần bổ trợ không mong muốn
 4. Để tắt phần bổ trợ, chỉ cần bỏ chọn hộp ở trước tên của phần bổ trợ đó. Để gỡ cài đặt phần bổ trợ, hãy chọn phần bổ trợ, rồi bấm vào Loại bỏ

 5. Bấm vào OK để lưu các thay đổi và trở về tài liệu của bạn

Bạn có thể xem và thay đổi các thiết đặt bổ trợ trong Trung tâm Tin cậy, mô tả về trung tâm này có trong phần tiếp theo. Tổ chức của bạn có thể đã xác định các thiết đặt bảo mật cho bổ trợ, vì vậy không phải mọi tùy chọn đều sẵn có để thay đổi.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Bổ trợ.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn những hộp kiểm mong muốn.

Vùng Bổ trợ của Trung tâm Tin cậy

 • Yêu cầu Bổ trợ của Ứng dụng phải được ký bởi Người phát hành Tin cậy     Chọn hộp kiểm này để yêu cầu Trung tâm Tin cậy kiểm tra rằng bổ trợ sử dụng chữ ký tin cậy của người phát hành. Nếu chữ ký của người phát hành chưa được tin cậy, thì chương trình Office không tải bổ trợ đó và Thanh Tin cậy sẽ hiển thị thông báo rằng bổ trợ đã bị tắt.

 • Tắt thông báo cho những bổ trợ chưa ký (mã sẽ vẫn bị tắt)     Khi bạn chọn hộp kiểm Yêu cầu Phần mở rộng Ứng dụng phải được ký bởi một Người phát hành Tin cậy, tùy chọn này sẽ không bị mờ nữa. Những bổ trợ được ký bởi một người phát hành tin cậy sẽ được bật, những bổ trợ chưa ký sẽ bị tắt.

 • Tắt tất cả Bổ trợ của Ứng dụng (có thể làm giảm chức năng)     Chọn hộp kiểm này nếu bạn không tin cậy bổ trợ nào. Tất cả các bổ trợ đều được tắt mà không có thông báo và các hộp bổ trợ khác bị mờ.

Lưu ý: Thiết đặt này có hiệu lực ngay sau khi bạn thoát ra và khởi động lại chương trình Office.

Khi làm việc với các bổ trợ, bạn có thể cần tìm hiểu thêm về chữ ký điện tử và chứng chỉ, được dùng để xác thực bổ trợ và người phát hành tin cậy, là những người phát triển phần mềm thường tạo bổ trợ.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Tô sáng từng bổ trợ để xem tên bổ trợ, người phát hành, tính tương thích, vị trí của bổ trợ đó trên máy tính của bạn và mô tả về các chức năng của bổ trợ.

Xem vùng Bổ trợ của Trung tâm Tin cậy

 • Bổ trợ Ứng dụng Hiện hoạt     Những bổ trợ đã đăng ký và hiện đang chạy trong chương trình Office của bạn.

 • Bổ trợ Ứng dụng Không hoạt động     Những bổ trợ này hiện diện trong máy tính của bạn nhưng chưa được tải. Ví dụ, lược đồ XML sẽ hoạt động khi tài liệu tham chiếu tới chúng mở ra. Một ví dụ khác là bổ trợ COM: Nếu một bổ trợ COM được chọn, thì bổ trợ đó hoạt động. Nếu hộp kiểm được xóa, thì bổ trợ đó không hoạt động.

 • Bổ trợ Liên quan đến Tài liệu     Các tệp mẫu được các tài liệu đang mở tham chiếu tới.

 • Bổ trợ ứng dụng đã tắt     Những bổ trợ này được tự động tắt vì chúng làm cho các chương trình Office gặp sự cố.

 • Bổ trợ     Tiêu đề của bổ trợ.

 • Người phát hành     Người phát triển phần mềm hoặc tổ chức chịu trách nhiệm tạo bổ trợ.

 • Tính tương thích     Xem ở đây để biết mọi vấn đề về tính tương thích.

 • Vị trí     Đường dẫn tệp này chỉ rõ bổ trợ được cài đặt ở đâu trong máy tính của bạn.

 • Mô tả Văn bản này giải thích về chức năng của bổ trợ.

Lưu ý: Microsoft Outlook có một tùy chọn bổ trợ trong Trung tâm Tin cậy: Áp dụng thiết đặt bảo mật macro cho các bổ trợ đã cài đặt. InfoPath không có thiết đặt bảo mật cho bổ trợ.

Hãy làm theo hướng dẫn sau đây để quản lý và cài đặt bổ trợ.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Chọn một kiểu bổ trợ.

 3. Bấm Thực hiện.

 4. Chọn những bổ trợ cần thêm, loại bỏ, tải hoặc tải lên. Hoặc duyệt để định vị những bổ trợ cần cài đặt.

Nếu bạn đã đăng ký phần bổ trợ thông qua Office Store nhưng không muốn tiếp tục nữa, bạn có thể hủy bỏ đăng ký đó

 1. Mở ứng dụng Office, rồi đi đến tab Chèn trên dải băng.

 2. Trong nhóm Phần bổ trợ, bấm vào Phần bổ trợ của Tôi

  Trên tab Chèn của Dải băng, bạn sẽ thấy nhóm Phần bổ trợ để quản lý phần bổ trợ Excel
 3. Chọn Quản lý Phần bổ trợ của Tôi

  Hộp thoại phần bổ trợ Office liệt kê các phần bổ trợ bạn đã cài đặt. Bấm vào Quản lý Phần bổ trợ của tôi để quản lý.
 4. Bấm vào ứng dụng bạn muốn hủy bỏ, bên dưới Hành động, bấm vào Quản lý Đăng ký.

 5. Bên dưới mục Thanh toán và Lập hóa đơn, chọn Hủy bỏ Đăng ký.

 6. Bấm OK, rồi bấm Tiếp tục.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo cho biết "Bạn đã hủy bỏ đăng ký ứng dụng của mình" trong trường nhận xét trên danh sách ứng dụng.

Một số bổ trợ có thể không tương thích với các chính sách của phòng CNTT trong tổ chức của bạn. Nếu điều này xảy ra với những bổ trợ mới cài đặt gần đây trong chương trình Office của bạn, thì tính năng Ngăn chặn Thực hiện Dữ liệu (DEP) sẽ tắt bổ trợ đó và chương trình có thể gặp sự cố.

Tìm hiểu thêm về DEP

Xem thêm

Bấm vào đầu đề bên dưới để biết thêm thông tin.

Khi bạn cài đặt Hệ thống Microsoft Office 2007, một số phần bổ trợ được cài đặt và đăng ký tự động trên máy tính của bạn.

Word, Excel, Access và PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office ButtonHình ảnh nút Office, bấm vào nút Tùy chọn, rồi bấm vào Phần Bổ trợ.

 2. Xem các phần mở rộng ứng dụng và phần bổ trợ được phân loại như sau:

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Hiện hoạt     Liệt kê những phần mở rộng đã đăng ký và hiện đang chạy trong chương trình Office của bạn.

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Không hiện hoạt     Liệt kê phần bổ trợ hiển thị trên máy tính của bạn nhưng hiện không được tải. Ví dụ: thẻ thông minh hoặc Sơ đồ XML sẽ chỉ hoạt động khi tài liệu tham chiếu đang mở. Ví dụ khác là phần bổ trợ COM được liệt kê trong hộp thoại Phần bổ trợ COM. Nếu hộp kiểm cho phần bổ trợ COM được chọn thì phần bổ trợ sẽ hiện hoạt. Nếu hộp kiểm cho bổ trợ COM bị bỏ chọn thì bổ trợ sẽ không hiện hoạt. Để tìm hiểu cách mở hộp thoại Phần bổ trợ COM, hãy xem mục tiếp theo: Tắt hoặc quản lý phần bổ trợ đã cài đặt.

  • Phần Bổ trợ Liên quan đến Tài liệu     Liệt kê các tệp mẫu được tham chiếu theo tài liệu hiện đang mở.

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Đã tắt     Liệt kê những phần bổ trợ được tắt tự động vì các phần bổ trợ này sẽ khiến cho các chương trình Office gặp sự cố.

Outlook, InfoPath, Publisher và Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Phần bổ trợ.

 2. Xem các phần mở rộng ứng dụng và phần bổ trợ được phân loại như sau:

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Hiện hoạt     Liệt kê những phần mở rộng đã đăng ký và hiện đang chạy trong chương trình Office của bạn.

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Không hiện hoạt     Liệt kê phần bổ trợ hiển thị trên máy tính của bạn nhưng hiện không được tải. Ví dụ: thẻ thông minh hoặc Sơ đồ XML sẽ chỉ hoạt động khi tài liệu tham chiếu đang mở. Ví dụ khác là phần bổ trợ COM được liệt kê trong hộp thoại Phần bổ trợ COM. Nếu hộp kiểm cho phần bổ trợ COM được chọn thì phần bổ trợ sẽ hiện hoạt. Nếu hộp kiểm cho bổ trợ COM bị bỏ chọn thì bổ trợ sẽ không hiện hoạt. Để tìm hiểu cách mở hộp thoại Phần bổ trợ COM, hãy xem mục tiếp theo: Tắt hoặc quản lý phần bổ trợ đã cài đặt.

  • Phần Bổ trợ Liên quan đến Tài liệu     Liệt kê các tệp mẫu được tham chiếu theo tài liệu hiện đang mở.

  • Phần bổ trợ Ứng dụng Đã tắt     Liệt kê những phần bổ trợ được tắt tự động vì các phần bổ trợ này sẽ khiến cho các chương trình Office gặp sự cố.

Việc quản lý phần bổ trợ có thể liên quan đến việc bật hoặc tắt phần bổ trợ, thêm hoặc loại bỏ phần bổ trợ, cũng như làm cho phần bổ trợ hiện hoạt hoặc không hiện hoạt.

Word, Excel, Access và PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office ButtonHình ảnh nút Office, bấm vào Tùy chọn Word, rồi bấm vào Phần Bổ trợ.

 2. Trong hộp Phần bổ trợ, xác định phần bổ trợ mà bạn muốn bật hoặc tắt, rồi ghi lại loại phần bổ trợ nằm trong cột Loại.

 3. Chọn loại phần bổ trợ trong hộp Quản lý, rồi bấm Đi.

 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho phần bổ trợ bạn muốn bật hoặc tắt, rồi bấm OK.

Lưu ý: Phần bổ trợ thuộc loại Giám định viên Tài liệu được bật bằng phương pháp khác. Các phần bổ trợ này được bật tự động khi bạn kiểm tra tài liệu đối với siêu dữ liệu ẩn hoặc thông tin cá nhân. Để kiểm tra tài liệu, bấm vào Microsoft Office Button , bấm Chuẩn bị, rồi bấm Kiểm tra Tài liệu.

Outlook, InfoPath, Publisher và Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Phần bổ trợ.

 2. Trong hộp Phần bổ trợ, xác định phần bổ trợ mà bạn muốn bật hoặc tắt, rồi ghi lại loại phần bổ trợ nằm trong cột Loại.

 3. Chọn loại phần bổ trợ trong hộp Quản lý, rồi bấm Đi.

 4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho phần bổ trợ bạn muốn bật hoặc tắt, rồi bấm OK.

Tài liệu và phần bổ trợ có thể thêm các nút và điều khiển tùy chỉnh vào Dải băng, là một phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Tất cả các điều khiển tùy chỉnh trong Dải băng Office Fluent có Mách nước đặc biệt xác định nguồn gốc của điều khiển. Trong ví dụ này, điều khiển bắt nguồn từ RXDemo.xlsm và được xác định trong Mách nước của điều khiển.

Ảnh ribbon

Bằng cách này, bạn sẽ biết điều khiển tùy chỉnh đến từ đâu, rồi có thể loại bỏ hoặc cập nhật tài liệu, mẫu chung hoặc phần bổ trợ COM đang trình bày điều khiển. Xem mục trước để tìm hiểu cách xem phần bổ trợ COM đã cài đặt.

Theo mặc định, phần bổ trợ được cài đặt và đăng ký được phép chạy mà không cần thông báo. Phần bổ trợ có thể bị tin tặc khai thác để gây hại, chẳng hạn như phát tán vi-rút, vì vậy bạn có thể sử dụng cài đặt bảo mật cho phần bổ trợ để thay đổi hành vi này. Để biết thêm thông tin, xem mục Xem hoặc thay đổi cài đặt bảo mật phần bổ trợ ở phần sau trong bài viết này.

Nếu bạn hoặc người quản trị của bạn đã thiết lập cài đặt bảo mật cao hơn cho phần bổ trợ và Trung tâm Tin cậy phát hiện có phần bổ trợ không an toàn tiềm ẩn không đáp ứng được các tiêu chí này thì Trung tâm Tin cậy sẽ vô hiệu hóa mã theo mặc định, đồng thời, Thanh Thông báo sẽ xuất hiện để thông báo cho bạn biết về phần bổ trợ hoặc phần mở rộng ứng dụng không an toàn tiềm ẩn.

Thanh Thông báo

Nếu bạn bấm vào Tùy chọn trên Thanh Thông báo, một hộp thoại bảo mật sẽ mở ra, cung cấp cho bạn tùy chọn để bật phần bổ trợ. Xem mục tiếp theo để biết cách đưa ra quyết định an toàn trước khi bạn bấm vào tùy chọn.

Lưu ý: Trong Microsoft Office Outlook 2007 và Microsoft Office Publisher 2007, cảnh báo bảo mật sẽ xuất hiện trong các hộp thoại, chứ không phải trong Thanh Thông báo. Theo mặc định, Office Outlook 2007 sẽ cho phép chạy mọi phần bổ trợ đã cài đặt. Để thay đổi cài đặt mặc định, xem mục Xem hoặc thay đổi cài đặt bảo mật phần bổ trợ ở phần sau trong bài viết này.

Khi bạn thay đổi cài đặt bảo mật phần bổ trợ, điều đó sẽ chỉ ảnh hưởng đến chương trình mà thay đổi được thực hiện. Thực hiện các thao tác sau trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007:

Word, Excel, Access và PowerPoint

 1. Bấm vào Microsoft Office ButtonHình ảnh nút Office, rồi bấm vào nút Tùy chọn.

 2. Bấm vào Trung tâm Tin cậy, bấm vào Cài đặt Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Phần bổ trợ.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn. Các cài đặt này không được chọn theo mặc định trừ khi bạn làm việc trong tổ chức và người quản trị công nghệ thông tin (CNTT) của bạn đã thay đổi các cài đặt mặc định bằng cách sử dụng chính sách người quản trị.

  • Yêu cầu Phần bổ trợ Ứng dụng phải được ký bởi Nhà phát hành Tin cậy Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Trung tâm Tin cậy kiểm tra chữ ký số trên tệp thư viện nối kết động (.dll) có chứa phần bổ trợ. Nếu nhà phát hành chưa được tin cậy, chương trình Office sẽ không tải phần bổ trợ, đồng thời, Thanh Thông báo sẽ hiển thị thông báo rằng đã tắt phần bổ trợ.

  • Tắt thông báo cho phần bổ trợ chưa được ký (mã vẫn bị vô hiệu hóa) Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng khi bạn chọn hộp kiểm Yêu cầu Phần mở rộng Ứng dụng phải được ký bởi Người phát hành Tin cậy. Trong một số trường hợp, tệp thư viện nối kết động (.dll) có chứa phần bổ trợ có thể chưa được ký. Trong những trường hợp này, phần bổ trợ do nhà phát hành đáng tin cậy ký sẽ được bật, tuy nhiên, những phần bổ trợ chưa được ký sẽ bị vô hiệu hóa mà không thông báo.

  • Tắt toàn bộ Phần bổ trợ của Ứng dụng (có thể làm giảm chức năng) Chọn hộp kiểm này nếu bạn không tin cậy bất cứ phần bổ trợ nào. Toàn bộ phần bổ trợ sẽ bị vô hiệu mà không có thông báo, đồng thời, các hộp kiểm phần bổ trợ khác sẽ không sẵn dùng.

   Lưu ý: Cài đặt này chỉ có hiệu lực sau khi bạn thoát và khởi động lại chương trình Office của mình.

Outlook

Theo mặc định, Outlook sẽ cho phép chạy mọi phần bổ trợ đã cài đặt. Bạn có thể hạn chế Outlook chỉ chạy những phần bổ trợ được ký điện tử bằng cách áp dụng cài đặt Cảnh báo cho các macro đã ký; tất cả những macro chưa ký đã bị vô hiệu hóa cho phần bổ trợ, như sau:

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 2. Trong ngăn bên trái, bấm vào Bảo mật Macro.

 3. Bấm vào Cảnh báo cho các macro đã ký; tất cả những macro chưa ký đã tắt.

 4. Trong ngăn bên trái, bấm vào Phần bổ trợ.

 5. Chọn hộp kiểm Áp dụng cài đặt bảo mật macro cho các phần bổ trợ đã cài đặt.

InfoPath, Publisher và Visio

 1. Trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy.

 2. Bấm Phần bổ trợ.

 3. Bấm vào tùy chọn bạn muốn. Các cài đặt này không được chọn theo mặc định trừ khi bạn làm việc trong tổ chức và người quản trị công nghệ thông tin (CNTT) của bạn đã thay đổi các cài đặt mặc định bằng cách sử dụng chính sách người quản trị.

  • Yêu cầu Phần bổ trợ Ứng dụng phải được ký bởi Nhà phát hành Tin cậy Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn Trung tâm Tin cậy kiểm tra chữ ký số trên tệp thư viện nối kết động (.dll) có chứa phần bổ trợ. Nếu nhà phát hành chưa được tin cậy, chương trình Office sẽ không tải phần bổ trợ, đồng thời, Thanh Thông báo sẽ hiển thị thông báo rằng đã tắt phần bổ trợ.

  • Tắt thông báo cho phần bổ trợ chưa được ký (mã vẫn bị vô hiệu hóa) Hộp kiểm này chỉ sẵn dùng khi bạn chọn hộp kiểm Yêu cầu Phần mở rộng Ứng dụng phải được ký bởi Người phát hành Tin cậy. Trong một số trường hợp, tệp thư viện nối kết động (.dll) có chứa phần bổ trợ có thể chưa được ký. Trong những trường hợp này, phần bổ trợ do nhà phát hành đáng tin cậy ký sẽ được bật, tuy nhiên, những phần bổ trợ chưa được ký sẽ bị vô hiệu hóa mà không thông báo.

  • Tắt toàn bộ Phần bổ trợ của Ứng dụng (có thể làm giảm chức năng) Chọn hộp kiểm này nếu bạn không tin cậy bất cứ phần bổ trợ nào. Toàn bộ phần bổ trợ sẽ bị vô hiệu mà không có thông báo, đồng thời, các hộp kiểm phần bổ trợ khác sẽ không sẵn dùng.

   Lưu ý: Cài đặt này chỉ có hiệu lực sau khi bạn thoát và khởi động lại chương trình Office của mình.

Nếu bạn tìm cách tắt bổ trợ và nhận thông báo "Không thể thay đổi trạng thái kết nối của Phần Bổ Trợ Office đã đăng ký trong HKEY_LOCAL_MACHINE", hãy thực hiện như sau:

 1. Đóng Outlook nếu bạn đã mở Outlook.

 2. Xác minh rằng dịch vụ của Outlook không chạy bằng cách thực hiện như sau:

  • Bấm chuột phải vào một vùng trống trong thanh tác vụ, bấm vào Quản lý Tác vụ, rồi bấm Quy trình.

  • Diện mạo của Microsoft Outlook trong danh sách quy trình:

   • Đi đến bước 3 nếu Outlook không có trong danh sách.

   • Nếu Outlook có trong danh sách, bấm vào Outlook, rồi bấm Kết thúc tác vụ.

 3. Bấm chuột phải vào Outlook trên menu Bắt đầu, rồi bấm vào Chạy với tư cách người quản trị.

 4. Tắt phần bổ trợ bạn muốn tắt theo các bước trong mục Tắt hoặc quản lý phần bổ trợ đã cài đặt ở phần trước trong bài viết này.

 5. Đóng Outlook.

 6. Mở Outlook theo cách thông thường (không ở chế độ người quản trị).

Khi hộp thoại bảo mật xuất hiện, bạn có thể bật phần bổ trợ chỉ cho phiên hiện tại bằng cách bấm vào Chỉ bật phần bổ trợ cho phiên này hoặc bạn có thể tắt phần bổ trợ. Bạn chỉ nên bật phần bổ trợ nếu chắc chắn phần bổ trợ đó được cung cấp từ một nguồn đáng tin cậy.

Hộp thoại Tùy chọn Bảo mật của Microsoft Office

Hoặc bạn có thể tin cậy một cách rõ ràng vào nhà phát hành bằng cách bấm vào Kích hoạt toàn bộ mã phát hành bởi nhà phát hành này. Thao tác này sẽ bật phần bổ trợ và cho phép mọi phần mềm của nhà phát hành đó luôn được tin cậy.

Trong Office Outlook 2007, khi hộp thoại bảo mật xuất hiện, bạn có thể bật phần bổ trợ chỉ cho phiên hiện tại bằng cách bấm vào Bật Phần bổ trợ Ứng dụng hoặc bạn có thể tắt phần bổ trợ. Bạn chỉ nên bật phần bổ trợ nếu chắc chắn phần bổ trợ đó được cung cấp từ một nguồn đáng tin cậy.

Thông báo Bảo mật Microsoft Office Outlook

Hoặc bạn có thể tin cậy một cách rõ ràng vào nhà phát hành bằng cách bấm vào Tin tưởng toàn bộ tài liệu từ nhà phát hành này. Thao tác này sẽ bật phần bổ trợ và cho phép mọi phần mềm của nhà phát hành đó luôn được tin cậy.

Để biết thêm thông tin về nhà phát hành tin cậy, xem mục Thêm, loại bỏ hoặc xem nhà phát hành tin cậy.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×