Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các Trung tâm đi bộ trong khu vực của bạn là:

赵培均, ở Côn Minh, Quận Tây Sơn ID Trung tâm: AR116 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 赵培均 Điện thoại: 18687712575 Địa chỉ: Shop No. Joy City 2-5-16, Kunming, Yunnan Province, Huancheng South Road and Nanba Road Intersection Mã bưu điện: 650034

王鑫, ở Côn Minh, Quận Tây Sơn ID Trung tâm: AR119 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 王鑫 Điện thoại: 13700664376 Địa chỉ: Lầu 2, South Asian Style First City, 569 Dianchi Road, Xishan District, Kunming City Mã bưu điện: 650034

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×