Xoay hoặc lật hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh

Bạn có thể thay đổi vị trí của hộp văn bản (và văn bản bên trong hộp), hình, Chữ nghệ thuật hay ảnh bằng cách xoay hoặc lật. 

Nếu bạn đang làm việc trong email, hãy xem mục xoay ảnh trong Outlook.

Các lệnh Xoay sẵn dùng trên tab Định dạng của Công cụ Vẽ thuộc dải băng thanh công cụ. Chọn đối tượng bạn muốn xoay, rồi bấm vào dải băng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để giới hạn góc xoay tăng 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Khi bạn xoay nhiều hình, từng hình sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng hình đó thay vì xoay theo nhóm.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm Tùy chọn Xoay trên menu Xoay

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng của Công cụ vẽ hay Công cụ ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình hay WordArt. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng 90 độ sang bên trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, sau đó:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng có chứa nó, bạn có thể thực hiện các thao tác sau trong Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình, bên dưới Tùy chọn Hình, hãy bấm vào Hiệu ứng.

  Tab Hiệu ứng trong ngăn Định dạng Hình

 3. Bên dưới Xoay 3-D, ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Xoay X trên tab Hiệu ứng

  Lưu ý: 

  • Việc thay đổi góc độ xoay có thể sẽ ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh màu tô của bạn trong ngăn định dạng hình dạng trên tab Tab Tô & đường& dòng điền .

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn hoàn thành chỉnh sửa văn bản và bấm ra bên ngoài đối tượng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  Lưu ý: Để giới hạn góc xoay tăng 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào Xem thêm Tùy chọn Xoay.

  Xem thêm Tùy chọn Xoay trên menu Xoay

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ Ảnh, Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đảm bảo bạn đã chọn ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào ảnh để mở tab Định dạng.

 3. Trong ngăn hoặc hộp thoại mở ra, nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay. Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu bạn đang xoay ảnh), trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

Nếu bạn không thấy các tab Định dạng Công cụ Vẽ hay Công cụ Ảnh, hãy đảm bảo bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, WordArt hay ảnh. Có thể bạn phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab Định dạng.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn tạo hình ảnh phản chiếu của văn bản trong tài liệu, hãy xem mục Đảo ngược văn bản hoặc tạo hình ảnh phản chiếu.

Khi bạn xoay đối tượng, toàn bộ văn bản trong đối tượng đó sẽ xoay theo. Tuy nhiên, công cụ xoay sẽ không tự động lật văn bản trong đối tượng đã lật. Để đảo ngược văn bản cùng với đối tượng có chứa nó, bạn có thể thực hiện các thao tác sau trong Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đảo ngược, rồi bấm vào Định dạng Hình.

 2. Trong hộp thoại Định dạng Hình, bấm vào Xoay 3-D ở bên trái.

  Xoay 3-D trong hộp thoại Định dạng Hình

 3. Ở một trong các hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy thuộc vào cách bạn muốn xoay văn bản), nhập 180.

  Lưu ý: 

  • Việc thay đổi góc độ xoay có thể sẽ ảnh hưởng đến màu tô của đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh màu tô trong hộp thoại Định dạng Hình trên tab .

  • Khi bạn bấm vào đối tượng để chỉnh sửa văn bản, văn bản sẽ tạm thời hoàn nguyên về hình thức ban đầu trong khi bạn chỉnh sửa. Văn bản sẽ lại đảo ngược khi bạn bấm ra bên ngoài đối tượng.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để chuyển đổi góc xoay thành 15 độ, hãy nhấn và giữ Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

  • Khi bạn xoay nhiều hình, từng hình sẽ xoay quanh điểm trung tâm của riêng hình đó thay vì xoay theo nhóm.

  • Ngoài ra, bạn có thể chọn đối tượng, nhấn giữ tùy chọn, rồi nhấn phím mũi tên trái hoặc phải để xoay.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

  Nút xoay trên tab định dạng

  • Nếu bạn không nhìn thấy các tab định dạng hình dạng hoặc hình ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, wordart hoặc ảnh.

  • Nút xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn giảm. Nếu bạn không nhìn thấy nút xoay , hãy bấm sắp xếp để xem các nút ẩn trong nhóm sắp xếp .

   Nút xoay trên menu sắp xếp Nút xoay trên menu sắp xếp

 3. Bấm vào xem thêm tùy chọn xoay.

  Menu Xoay Hình trong Office cho Mac
 4. Trong hộp thoại hoặc ngăn mở ra, hãy nhập số lượng bạn muốn xoay đối tượng trong hộp xoay . Bạn cũng có thể sử dụng các mũi tên để xoay đối tượng đến đúng vị trí mong muốn.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

  Nút xoay trên tab định dạng

  • Nếu bạn không nhìn thấy các tab định dạng hình dạng hoặc hình ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, wordart hoặc ảnh.

  • Nút xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn giảm. Nếu bạn không nhìn thấy nút xoay , hãy bấm sắp xếp để xem các nút ẩn trong nhóm sắp xếp .

   Nút xoay trên menu sắp xếp Nút xoay trên menu sắp xếp

 3. Để xoay đối tượng 90 độ sang phải, hãy bấm xoay phải 90 °, hoặc để xoay đối tượng 90 độ về bên trái, hãy bấm xoay trái 90 °.

  Menu Xoay Hình trong Office cho Mac

Bạn có thể tạo hiệu ứng ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng (đảo đối tượng) bằng các công cụ Lật.

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm xoay.

  Nút xoay trên tab định dạng

  • Nếu bạn không nhìn thấy các tab định dạng hình dạng hoặc hình ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hộp văn bản, hình, wordart hoặc ảnh.

  • Nút xoay có thể bị ẩn nếu kích cỡ màn hình của bạn giảm. Nếu bạn không nhìn thấy nút xoay , hãy bấm sắp xếp để xem các nút ẩn trong nhóm sắp xếp .

   Nút xoay trên menu sắp xếp Nút xoay trên menu sắp xếp

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng, hãy bấm vào Lật Dọc.

  • Để tạo hình ảnh phản chiếu của đối tượng, hãy bấm vào Lật Ngang.

   Menu Xoay Hình trong Office cho Mac

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn di chuyển.

 2. Kéo đối tượng đến nơi bạn muốn.

  • Để di chuyển nhiều đối tượng, hãy nhấn giữ phím Shift khi bạn chọn đối tượng.

  • Để di chuyển một đối tượng lên hoặc xuống, hoặc nghiêng theo increments nhỏ, bấm vào đối tượng, nhấn giữ lệnh, rồi nhấn phím mũi tên. Lưu ý rằng trong Word, bạn chỉ có thể sử dụng điều này để di chuyển lên hoặc xuống.

  • Để điều chỉnh một đối tượng để nó chỉ di chuyển theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc, hãy nhấn giữ phím Shift khi bạn kéo đối tượng.

Khi bạn nhóm các đối tượng, bạn sẽ kết hợp các đối tượng với nhau để có thể định dạng, di chuyển hoặc sao chép chúng dưới dạng một nhóm.

 1. Nhấn giữ Shift, bấm vào các đối tượng mà bạn muốn nhóm lại với nhau, rồi tùy thuộc vào kiểu đối tượng bạn đã bấm, bấm vào tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh .

 2. Bấm vào biểu tượng nhóm , rồi bấm nhóm.

  Nhóm đối tượng

Mẹo: Nếu nhóm xuất hiện mờ đi hoặc không sẵn dùng thường vì bạn chưa chọn hai hoặc nhiều hơn, các đối tượng có thể được nhóm lại với nhau.

Xem thêm

Chèn ảnh trong Office for Mac

Cắt xén ảnh

Xoay bất cứ góc nào

 1. Bấm vào đối tượng bạn muốn xoay.

 2. Hãy bấm điểm điều khiển xoay ở phía trên của đối tượng rồi kéo theo hướng mà bạn muốn.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

Đảo ngược văn bản

Xem bài viết Đảo ngược hoặc phản chiếu văn bản.

Xoay bảng hoặc Đồ họa SmartArt

Sao chép bảng hoặc Đồ họa SmartArt, dán dưới dạng ảnh, rồi xoay ảnh đó.

Xem thêm

Ngắt dòng văn bản quanh hình tròn hoặc hình khác

Cắt xén ảnh

Tạo nhóm hoặc hủy nhóm cho hình, ảnh hoặc các đối tượng khác

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×