Theo mặc định, File Explorer sẽ mở Truy nhập Nhanh. Nếu bạn muốn File Explorer mở trên PC Này, trên dải băng, hãy chọn Xem thêm (...) > chọn> File Explorer thành. Sau đó, chọn PC này > Áp dụng

Theo mặc định, File Explorer sẽ mở Truy nhập Nhanh. Nếu bạn muốn File Explorer mở trên PC Này, hãy đi tới tab Xem, rồi chọn Tùy chọn. Trong danh sách Mở File Explorer cho, chọn PC Này, rồi chọn Áp dụng.

văn bản thay thế

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×