Điều chỉnh hiển thị video tích hợp sẵn của bạn để có được chất lượng và hình ảnh bạn muốn khi xem video HDR phát trực tuyến. Bằng cách hiệu chỉnh màn hình, bạn có thể đặt mức cân bằng giữa các chi tiết trong phần sáng và trong phần tối của cảnh. Ví dụ: các phần sáng của cảnh có thể bao gồm ánh nắng, lửa và phản chiếu ánh sáng. Phần tối của cảnh có thể bao gồm bóng đổ hoặc phòng sáng mờ. 

 1. Chọn nút Bắt đầu, rồi nhập cài đặt. Chọn Hiển Cài đặt  > hình.

 2. Ở đầu màn hình Hiển thị, chọn màn hình tích hợp sẵn của bạn.

 3. Chọn HDR hoặc Sử dụng HDR, sau đó chọn Hiệu chỉnh hiển thị cho video HDR.

 4. Trên màn hình Hiệu chỉnh màn hình cho video HDR, chọn Toàn màn hình cho video mẫu.

 5. Trên màn hình Hiệu chỉnh màn hình, kéo thanh trượt ở dưới cùng sang trái hoặc phải.

  Khi hiệu chỉnh màn hình của bạn, mục tiêu là có được sự cân bằng tốt giữa các chi tiết ở những phần tối hơn của cảnh (trong trường hợp này, các cửa sổ trong tòa nhà ở bên trái) và các phần sáng hơn của nó (ở đây là tuyết ở phía trên cùng của ngọn núi). 

  • Để thêm nhiều chi tiết hơn cho tuyết trên núi, hãy kéo thanh trượt sang phải.

  • Để thêm nhiều chi tiết hơn cho các tòa nhà, hãy kéo thanh trượt sang trái.

 6. Khi bạn đã hài lòng với kết quả, hãy chọn Thoát khỏi chế độ toàn màn hình ở góc dưới cùng bên phải.

 7. Xem video HDR phát trực tuyến trong ứng dụng video được hỗ trợ và xem xét chất lượng video.

 8. Nếu bạn không hài lòng với hình ảnh video, hãy quay lại bước 5 và hiệu chỉnh lại màn hình. 

  • Nếu các cảnh sáng trong video bị cháy sáng, hãy kéo thanh trượt sang phải.

  • Nếu cảnh tối trong video không có nhiều chi tiết, hãy kéo thanh trượt sang trái.

 9. (Tùy chọn) Để quay lại cài đặt hiệu chỉnh ban đầu, trên màn hình hiệu chỉnh video HDR, chọn Đặt lại hiệu chỉnh.

Lưu ý: 

 • Bạn chỉ có thể hiệu chỉnh các màn hình tích hợp sẵn bằng tính năng này. Bạn sẽ không thể dùng nó để hiệu chỉnh các màn hình bên ngoài.

Chủ đề liên quan 

Điều chỉnh hiển thị video tích hợp sẵn của bạn để có được chất lượng và hình ảnh bạn muốn khi xem video HDR phát trực tuyến. Bằng cách hiệu chỉnh màn hình, bạn có thể đặt mức cân bằng giữa các chi tiết trong phần sáng và trong phần tối của cảnh. Ví dụ: các phần sáng của cảnh có thể bao gồm ánh nắng, lửa và phản chiếu ánh sáng. Phần tối của cảnh có thể bao gồm bóng đổ hoặc phòng sáng mờ.

 1. Chọn nút Bắt  đầu để > Cài đặt  > phát lại Video > Video. 

 2. Trong Phát trực tuyến video HDR, hãy chọn cài đặt Windows HD Color.

 3. Trong cài đặt Windows HD Color, chọn màn hình máy tính xách tay của bạn trong Chọn màn hình. Đảm bảo cửa sổ Cài đặt nằm trên màn hình máy tính xách tay của bạn.

 4. Chọn Thay đổi cài đặt hiệu chỉnh.

 5. Trên màn hình hiệu chỉnh video HDR, chọn Toàn màn hình cho video mẫu.

 6. Trên màn hình Hiệu chỉnh màn hình, kéo thanh trượt ở dưới cùng sang trái hoặc phải.
  Khi hiệu chỉnh màn hình của bạn, mục tiêu là có được sự cân bằng tốt giữa các chi tiết ở những phần tối hơn của cảnh (trong trường hợp này, các cửa sổ trong tòa nhà ở bên trái) và các phần sáng hơn của nó (ở đây là tuyết ở phía trên cùng của ngọn núi).

  • Để thêm nhiều chi tiết hơn cho tuyết trên núi, hãy kéo thanh trượt sang phải.

  • Để thêm nhiều chi tiết hơn cho các tòa nhà, hãy kéo thanh trượt sang trái.

 7. Khi bạn hài lòng với kết quả, hãy chọn Thoát toàn màn hình  ở góc dưới cùng bên phải.

 8. Xem video HDR phát trực tuyến trong ứng dụng video được hỗ trợ và xem xét chất lượng video.

 9. Nếu bạn không hài lòng với hình ảnh video, hãy quay lại bước 5 và hiệu chỉnh lại màn hình.

  • Nếu các cảnh sáng trong video bị cháy sáng, hãy kéo thanh trượt sang phải.

  • Nếu cảnh tối trong video không có nhiều chi tiết, hãy kéo thanh trượt sang trái.

 10. (Tùy chọn) Để quay lại cài đặt hiệu chỉnh ban đầu, hãy chọn Đặt lại hiệu chỉnh trên màn hình hiệu chỉnh video HDR.

Lưu ý: 

 • Để hiệu chỉnh màn hình được tích hợp cho video HDR, PC cần chạy Windows 10 (Phiên bản 1803 trở lên) và phải có thể phát video HDR. Để tìm hiểu xem bạn có phiên bản Windows 10 nào, hãy xem tôi đang Windows hệ điều hành nào? Để biết thêm thông tin về các yêu cầu HDR Windows 10, hãy xem mục Yêu cầu hiển thị cho video HDR Windows 10.

 • Bạn chỉ có thể hiệu chỉnh các màn hình tích hợp sẵn bằng tính năng này. Bạn sẽ không thể dùng nó để hiệu chỉnh các màn hình bên ngoài.

Chủ đề liên quan

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×