Ứng dụng nền trong Windows 10 và quyền riêng tư của bạn

Trong Windows 10, bạn có thể sử dụng các ứng dụng có khả năng tiếp tục thực hiện các tác vụ ngay cả khi bạn đang không hoạt động trong cửa sổ của ứng dụng. Các ứng dụng này thường được gọi là ứng dụng nền.

Để kiểm soát những ứng dụng nào có thể chạy trong nền

  1. Chuyển đến Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Quyền riêng tư > Ứng dụng nền.

  2. Trong Ứng dụng Nền, hãy đảm bảo Cho phép các ứng dụng chạy trong nền ở chế độ Bật.

  3. Trong Chọn những ứng dụng có thể chạy trong nền, hãy đặt từng cài đặt của các ứng dụng và dịch vụ thành Bật hoặc Tắt.

Để ngừng hầu hết các ứng dụng khỏi tác vụ chạy trong nền

  1. Chuyển đến Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Quyền riêng tư > Ứng dụng nền.

  2. Trong Ứng dụng Nền, hãy đảm bảo Cho phép các ứng dụng chạy trong nền ở chế độ Tắt.

Các trường hợp ngoại lệ đối với cài đặt quyền riêng tư

Các ứng dụng trên máy tính sẽ không xuất hiện trong danh sách Chọn những ứng dụng có thể chạy trong nền và không bị ảnh hưởng bởi cài đặt Cho phép các ứng dụng chạy trong nền. Để cho phép hoặc chặn các ứng dụng trên máy tính, hãy sử dụng cài đặt trong các ứng dụng đó.

Lưu ý:  Làm cách nào để biết một ứng dụng có phải là ứng dụng trên máy tính hay không? Các ứng dụng trên máy tính thường được tải xuống từ Internet hoặc bằng một loại phương tiện nào đó (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được khởi chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây). Bạn cũng có thể tìm thấy các ứng dụng trên máy tính trong Microsoft Store.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×