Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Cài đặt sử dụng thiết bị, bạn có thể cho chúng tôi biết cách bạn dự định sử dụng thiết bị của mình. Để tìm hiểu thêm về các thiết đặt này, hãy đọc các phần sau đây. 

Chúng tôi sẽ làm gì với dữ liệu này?

Khi bạn đưa ra lựa chọn của mình trong Cài đặt mức sử dụng thiết bị, chúng tôi có thể cung cấp các mẹo, quảng cáo và đề xuất được cá nhân hóa trong trải nghiệm Microsoft dựa trên cách bạn dự định sử dụng thiết bị của mình. Bạn có thể chọn không tham gia hoặc thay đổi tùy chọn sử dụng thiết bị của mình bất cứ lúc nào trong ứng dụng Cài đặt thiết Windows. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu này với bên thứ ba. 

Trải nghiệm của bạn sẽ thay đổi như thế nào

Dưới đây là một số ví dụ về các mẹo, quảng cáo và đề xuất mà bạn có thể nhận được khi cung cấp thông tin về cách bạn sử dụng thiết bị.

Lựa chọn sử dụng thiết bị

Ví dụ

Chơi trò chơi

Bạn có thể được cung cấp bản dùng Xbox Game Pass thử hoặc nhận được đề xuất về các ứng dụng và site dựa trên những gì phổ biến với game thủ.

Gia đình

Bạn có thể thấy thông báo thiết lập nhóm gia đình Microsoft của mình.

Sáng tạo

Bạn có thể nhận được các đề xuất ứng dụng và site liên quan đến khả năng sáng tạo.

Trường học

Bạn có thể thấy các đề xuất để lưu trữ các tệp trường học của bạn OneDrive.

Giải trí

Bạn có thể thấy các đề xuất ứng dụng được ghim cho các site và ứng dụng giải trí.

Doanh nghiệp

Bạn có thể được cung cấp bản dùng Microsoft 365 Business khi đang sử dụng PC.

Cách thay đổi các cài đặt này

Chia sẻ mức sử dụng thiết bị của bạn.

  1. Chọn Bắt đầu> Cài đặt> cá nhân hóa >Sử dụng thiết bị.

  2. Chọn cách bạn sẽ sử dụng PC và bật các tùy chọn này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×