Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể cá nhân hóa màu cho các thanh tiêu đề của cửa sổ và viền, nút Bắt đầu hoặc thanh tác vụ.

Cài đặt Mở Màu

Các cài đặt này cho phép bạn:

  • Thay đổi màu sắc xuất hiện trong Windows và các ứng dụng bằng cách chọn một chế độ Sáng, Tốihoặc Tùy chỉnh.

  • Cá nhân hóa màu của nút Bắt đầu và thanh tác vụ (tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn chọn Tối hoặc Tùy chỉnh làm màu Windows của mình).

  • Chọn màu chủ đề để tương phản—hoặc khớp— hình nền và màu Windows nhau.

  • Hiển thị màu chủ đề cho các thanh tiêu đề cửa sổ và viền.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thay đổi màu trong Windows.

Bạn có thể cá nhân hóa màu cho các thanh tiêu đề của cửa sổ và viền, nút Bắt đầu hoặc thanh tác vụ.

Cài đặt Mở Màu

Các cài đặt này cho phép bạn:

  • Chọn một Windows màu (đối với nhiều bề mặt bạn thấy khi sử dụng Windows) là Nhạt ,Tối hoặcTùy chỉnh.

  • Cá nhân hóa màu của nút Bắt đầu, thanh tác vụ và trung tâm hành động (tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn chọn Tối hoặc Tùy chỉnh làm màu Windows của mình).

  • Chọn màu chủ đề để tương phản hoặc khớp với hình nền và màu Windows của bạn.

  • Hiển thị màu chủ đề cho các thanh tiêu đề cửa sổ và viền.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem Thay đổi màu trong Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×