Microsoft Silverlight sẽ kết thúc hỗ trợ vào 12/10/2021. Khuôn khổ phát triển Silverlight hiện chỉ được hỗ trợ trên Internet Explorer 10 và Internet Explorer 11, với phần hỗ trợ dành cho Internet Explorer 10 sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 01 năm 2020. Không còn hỗ trợ cho Chrome, Firefox hoặc bất kỳ trình duyệt nào sử dụng hệ điều hành Mac.

Câu hỏi Thường Gặp

Microsoft sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng các phiên bản của Silverlight 5. Hỗ trợ kỹ thuật có tính phí có sẵn cho khách hàng yêu cầu hỗ trợ về các sự cố ngoài cài đặt và nâng cấp. Microsoft sẽ tiếp tục cung cấp bản cập nhật cho Silverlight 5 Developer Runtime đối với các phiên bản trình duyệt được hỗ trợ có mô hình mở rộng hỗ trợ phần bổ trợ; các bản cập nhật này bao gồm các bản cập nhật cho các lỗ hổng bảo mật được Trung tâm Ứng phó Bảo mật của Microsoft (MSRC) xác định.

Silverlight 5 sẽ hỗ trợ các phiên bản trình duyệt được liệt kê trên trang yêu cầu hệ thống cho đến ngày 12 tháng 10 năm 2021 hoặc mặc dù vòng đời của các trình duyệt cơ sở, tùy theo điều kiện nào ngắn hơn. Trang hỗ trợ sẽ được cập nhật để phản ánh mức độ tương thích với phiên bản mới hơn của trình duyệt và hệ điều hành.

Chính sách vòng đời của Silverlight độc lập với chính sách của Windows 7. Sau ngày 14 tháng 01 năm 2020, khách hàng sử dụng Silverlight trên Windows 7 sẽ không còn được hỗ trợ và sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật tự động.

Microsoft không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào để chấm dứt hoạt động của các ứng dụng Silverlight. Tuy nhiên, sau ngày này, Silverlight sẽ ở trạng thái không được hỗ trợ và sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật nào về chất lượng hoặc bảo mật trong tương lai.

Giấy phép của Silverlight là một giấy phép vĩnh viễn và không gắn liền với việc tiếp tục được hỗ trợ. Mặc dù dịch vụ hỗ trợ sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2021 nhưng thời hạn này không ảnh hưởng đến giấy phép, có nghĩa là giấy phép vẫn tiếp tục có hiệu lực miễn là khách hàng đang sử dụng phần mềm và tuân thủ các điều khoản của giấy phép.

Không có kế hoạch gia hạn hỗ trợ Silverlight nào ngoài ngày hỗ trợ hiện tại được liệt kê ở đây.

Trang web microsoft.com/silverlight vẫn sẽ khả dụng. Tuy nhiên, trình cài đặt Silverlight sẽ không còn khả dụng sau ngày kết thúc hỗ trợ là ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Có nhiều tùy chọn khác nhau để di chuyển các ứng dụng từ Silverlight. Chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá các yêu cầu của ứng dụng mà bạn đang di chuyển và xác định công nghệ phù hợp nhất với ứng dụng mình cần quan tâm:

  • Nếu ứng dụng của bạn không phải là trình duyệt phụ thuộc và bạn muốn di chuyển sang một ứng dụng Windows trên Máy tính, chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển ứng dụng của mình sang WinUI 3 bằng SDKỨng dụng Windows .

  • If your application is web-based, we recommend that you look into Blazor,which allows re-usability of .NET Silverlight code. Blazor cho phép bạn xây dựng Giao diện người dùng web tương tác bằng cách sử dụng C# thay vì JavaScript. Các ứng dụng Blazor bao gồm các cấu phần Giao diện người dùng web có thể tái sử dụng được triển khai bằng C#, HTML và CSS. Cả mã máy khách và mã máy chủ đều được viết bằng C#, cho phép bạn chia sẻ mã và thư viện.

Sau khi ứng dụng IE trên máy tính bị vô hiệu hóa vĩnhviễn, các ứng dụng Silverlight sẽ tiếp tục hoạt động Microsoft Edge chế độ IE. Chế độ IE hỗ trợ tất cả các chế độ tài liệu và doanh nghiệp, điều khiển Active X (chẳng hạn như Java hoặc Silverlight) và nhiều chế độ khác. Để biết danh sách những nội dung được hỗ trợ và những phần không được hỗ trợ, hãy xem trang Tài liệu về chế độ Internet Explorer (IE). 

Trình cài đặt Silverlight không được cấp phép cho việc phân phối lại. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×