Khởi động PC ở chế độ an toàn trong Windows 10

Chế độ an toàn sẽ khởi động Windows ở trạng thái cơ bản, sử dụng nhóm tệp và trình điều khiển giới hạn. Nếu sự cố không xảy ra ở chế độ an toàn, điều này có nghĩa là thiết đặt mặc định và trình điều khiển thiết bị cơ bản không gây ra sự cố. Việc quan sát Windows trong chế độ an toàn cho phép bạn thu hẹp nguồn gốc của một vấn đề và có thể giúp bạn khắc phục sự cố trên PC của mình.

Có hai phiên bản của chế độ khởi động an toàn: Chế độ An toàn và Chế độ An toàn với Kết nối mạng. Chế độ an toàn với mạng thêm các trình điều khiển và dịch vụ mạng mà bạn sẽ cần truy nhập Internet và các máy tính khác trên mạng của bạn. 

Hãy chọn trong các mục sau để tìm hiểu cách khởi động PC ở chế độ an toàn từ Cài đặt, từ màn hình đăng nhập, màn hình đen hoặc màn hình trống.

 1. Nhấn phím logo Windows  + I trên bàn phím để mở Cài đặt. Nếu việc này không hiệu quả, hãy chọn nút bắt đầu , sau đó chọn thiết đặt .

 2. Chọn Cập nhật & bảo mật > phục hồi .
  Mở thiết đặt phục hồi

 3. Trong Khởi động nâng cao, chọn Khởi động lại ngay.

 4. Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại. Bạn có thể được yêu cầu nhập khóa khôi phục BitLocker của mình.

  Màn hình Chọn một tùy chọn trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Khắc phục sự cố trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Tùy chọn nâng cao trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Cài đặt Khởi động trong Môi trường Phục hồi Windows.

 5. Sau khi PC khởi động lại, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn. Chọn 4 hoặc nhấn F4 để khởi động PC ở Chế độ An toàn. Hoặc nếu bạn cần sử dụng Internet, hãy chọn 5 hoặc nhấn F5 để vào Chế độ An toàn có Kết nối mạng.

Khi bạn không thể mở Cài đặt để chuyển sang chế độ an toàn, hãy khởi động lại thiết bị từ màn hình đăng nhập Windows.  

 1. Trên màn hình đăng nhập Windows, nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn Nguồn  > Khởi động lại .

 2. Sau khi PC khởi động lại đến màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại. Bạn có thể được yêu cầu nhập khóa khôi phục BitLocker của mình.

  Màn hình Chọn một tùy chọn trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Khắc phục sự cố trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Tùy chọn nâng cao trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Cài đặt Khởi động trong Môi trường Phục hồi Windows.

 3. Sau khi PC khởi động lại, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn. Chọn 4 hoặc F4 để khởi động PC ở chế độ an toàn. Hoặc nếu bạn cần sử dụng Internet, hãy chọn 5 hoặc F5 để vào Chế độ An toàn có Kết nối mạng.

Lưu ý: Nếu đã mã hóa thiết bị, bạn sẽ cần khóa BitLocker để khởi động ở chế độ an toàn.

Trước khi bạn nhập chế độ an toàn, bạn cần nhập môi trường khôi phục Windows (winRE). Để thực hiện điều này, bạn sẽ liên tục tắt thiết bị của mình, sau đó:

 1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để tắt thiết bị.

 2. Nhấn lại nút nguồn để bật thiết bị.

 3. Khi có dấu hiệu đầu tiên cho thấy Windows đã khởi động (ví dụ: một số thiết bị hiển thị logo của nhà sản xuất khi khởi động lại), hãy nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để tắt thiết bị.

 4. Nhấn lại nút nguồn để bật thiết bị.

 5. Khi Windows khởi động lại, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để tắt thiết bị.

 6. Nhấn lại nút nguồn để bật thiết bị.

 7. Cho phép thiết bị của bạn khởi động hoàn toàn. Bạn sẽ vào winRE.

Sau khi vào winRE, hãy thực hiện theo các bước sau để vào chế độ an toàn:

 1. Trên màn hình Chọn một tùy chọn, hãy chọn Khắc phục sự cố > Tùy chọn nâng cao > Cài đặt Khởi động > Khởi động lại.

  Màn hình Chọn một tùy chọn trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Khắc phục sự cố trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Tùy chọn nâng cao trong Môi trường Phục hồi Windows.

  Màn hình Cài đặt Khởi động trong Môi trường Phục hồi Windows.

 2. Sau khi thiết bị khởi động lại, bạn sẽ thấy danh sách các tùy chọn. Chọn tùy chọn 5 trong danh sách hoặc nhấn F5 để vào Chế độ An toàn có Kết nối mạng.

Nếu bạn cần thêm thông tin về lỗi màn hình đen hoặc màn hình trống, hãy xem Khắc phục lỗi màn hình đen hoặc màn hình trống.

Lưu ý: Nếu cần thoát khỏi chế độ an toàn, bạn chỉ cần khởi động lại thiết bị hoặc:

 1. Nhấnphím logo Windows+ R

 2. Nhập msconfig trong hộp Mở và chọn OK.

 3. Chọn tab Khởi động.

 4. Trong Tùy chọn khởi động, hãy bỏ chọn hộp kiểm Khởi động an toàn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×