Mã hóa thiết bị trong Windows 10.

Mã hóa thiết bị là gì?

Mã hóa thiết bị giúp bảo vệ dữ liệu của bạn và có sẵn trên nhiều thiết bị Windows. Nếu bạn bật tính năng mã hóa thiết bị, dữ liệu trên thiết bị của bạn chỉ có thể truy nhập bởi những người đã được ủy quyền. Nếu mã hóa thiết bị không sẵn dùng trên thiết bị của bạn, bạn có thể bật mã hóa BitLocker chuẩn thay vào đó. 

Lưu ý: BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.

Mã hóa thiết bị đã có sẵn trên thiết bị của tôi chưa?

Mã hóa thiết bị có sẵn trên thiết bị được hỗ trợ đang chạy bất kỳ phiên bản Windows 10 nào. Nếu bạn muốn sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế thì tính năng này có sẵn trên thiết bị được hỗ trợ đang chạy phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise hoặc Education. Một số thiết bị có cả hai loại mã hóa. Ví dụ: một Surface Pro chạy Windows 10 Pro có cả trải nghiệm mã hóa thiết bị đơn giản hóa và đầy đủ các tùy chọn điều khiển quản lý BitLocker. Bạn không chắc mình đang có phiên bản nào của Windows? Hãy xem Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Để xem bạn có thể sử dụng mã hóa thiết bị hay không

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Thông tin Hệ thống, bấm chuột phải vào Thông tin Hệ thống trong danh sách kết quả và sau đó chọn Chạy với vai trò người quản trị. Hoặc bạn có thể chọn nút Bắt đầu , sau đó trong Công cụ Quản trị Windows, chọn Thông tin Hệ thống.

  2. Ở cuối cửa sổ Thông tin Hệ thống, hãy tìm Hỗ trợ Mã hóa Thiết bị. Nếu giá trị là Đáp ứng các điều kiện tiên quyết, thì mã hóa thiết bị khả dụng trên thiết bị của bạn. Nếu không khả dụng, bạn có thể sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế.

Để bật mã hóa thiết bị

  1. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo tài khoản người dùng nội bộ hoặc người quản trị trong Windows 10.

  2. Chọn nút bắt đầu , sau đó chọn cài đặt > bản Cập Nhật & mã hóa bảo mậtthiết bị>. Nếu Mã hóa thiết bị không xuất hiện, thì tính năng này không khả dụng. Bạn có thể bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế.

  3. Nếu mã hóa thiết bị bị tắt, hãy chọn Bật.

Để bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn

  1. Đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo tài khoản người dùng nội bộ hoặc người quản trị trong Windows 10.

  2. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Quản lý BitLocker rồi chọn cài đặt đó từ danh sách kết quả. Hoặc bạn có thể chọn nút Bắt đầu , sau đó trong Hệ thống Windows, chọn Panel Điều khiển. Trong Panel Điều khiển, chọn Hệ thống và Bảo mật, sau đó trong Mật mã hóa Ổ BitLocker, chọn Quản lý BitLocker.

    Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu BitLocker khả dụng cho thiết bị của bạn. BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.

  3. Chọn Bật BitLocker rồi làm theo hướng dẫn. (Nếu bạn đã bật BitLocker và bạn muốn tắt, hãy chọn Tắt BitLocker.)

Tài nguyên khác

Nếu thiết bị của bạn yêu cầu khóa phục hồi để mở khóa, hãy xem Tìm khóa phục hồi của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×