Thêm hoặc thay đổi kết nối VPN trong Windows 10

Kết nối mạng riêng ảo (VPN) trên máy tính chạy Windows 10 có thể cho phép kết nối và truy nhập an toàn hơn so với mạng của công ty và Internet, ví dụ: khi bạn đang làm việc ở địa điểm công cộng như quán cà phê, thư viện hoặc sân bay.

Nếu bạn truy nhập vào một VPN, bạn cần phải có một hồ sơ VPN trên PC của mình để bắt đầu. Sau đó, dùng hồ sơ để kết nối với VPN.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Kết nối với VPN trong Windows 10
Mở cài đặt VPN

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×