Với Chương trình Người dùng Nội bộ Windows, bạn sẽ nhận được tất cả các bản dựng Windows 10 mới nhất ngay khi có.

  • Tham gia Chương trình Người dùng Nội bộ Windowsđể trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm những ý tưởng và khái niệm mới mà chúng tôi đang xây dựng. Đổi lại, chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn. Bạn sẽ nhận được ứng dụng Hub Phản hồi dễ sử dụng để gửi phản hồi cho chúng tôi, phản hồi này sẽ giúp định hướng cho chúng tôi trong quá trình làm việc.

  • Chương trình Người dùng Nội bộ Windows hiện có các tính năng và chức năng để hỗ trợ tốt hơn cho Chuyên gia CNTT và khách hàng doanh nghiệp trong cộng đồng Người dùng Nội bộ của chúng tôi. Người dùng Nội bộ có thể triển khai Bản dựng Windows 10 Insider Preview và gửi phản hồi cho Microsoft bằng cách sử dụng thông tin xác thực của công ty. Tìm hiểu thêm

  • Chương trình này được thiết kế dành riêng cho những người muốn tham gia vào quá trình. Vì vậy, nếu bạn muốn giúp chúng tôi xây dựng các phiên bản Windows tốt nhất, chúng tôi muốn bạn tham gia cùng chúng tôi.

Tham gia Chương trình Người dùng Nội bộ Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×