Xem hàng đợi in

  1. Để xem danh sách các mục đợi in trong Windows 10, hãy chọn menu Bắt đầu  rồi nhập máy in và máy quét trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

  2. Chọn Máy in và máy quét rồi chọn máy in của bạn từ danh sách.

  3. Chọn Mở hàng đợi để xem nội dung đang in và thứ tự in sắp tới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×