Trình bày d liu ca bn trong biu đ bong bóng
Biểu đồ bong bóng là một biến thể của biểu đồ phân tán, trong đó các điểm dữ liệu được thay thế bằng bong bóng và một kích thước bổ sung của dữ liệu được thể hiện bằng kích thước của bong bóng. Giống như biểu đồ tán xạ, biểu đồ bong bóng không sử dụng trục thể loại — cả trục ngang và ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Thêm bóng đ vào đi tưng
Thay đổi khoảng cách đổ bóng từ đối tượng Bấm vào thiết đặt đổ bóng, sau đó bấm vào bất kỳ trong bốn nút đổ bóng. Mỗi lần bạn bấm vào đổ bóng đổ bóng, bóng đổ di chuyển ra xa hơn 1 điểm từ đối tượng.
Applies To: Publisher for Microsoft 365, Publisher 2021, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010, Publisher 2007
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Khi được nhắc, hãy nhập một địa chỉ email mới để dùng cho ID người dùng của bạn. Sử dụng ID người dùng của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Microsoft 365. Xem xét thỏa thuận dùng thử, nếu bạn đồng ý, hãy bấm vào Tôi chấp nhận và tiếp tục để hoàn tất quá trình ...
Applies To: Microsoft 365 admin, Microsoft 365 Apps for business
Hy liên kết và liên kết li OneDrive
Chọn Bắt đầu, nhậpOneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó chọnOneDrive kết quả tìm kiếm. Chọn Cài cài đặt. Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn ...
Applies To: OneDrive (work or school), OneDrive (home or personal), OneDrive for Windows
Hin th hoc thay đi ngày tháng trên trc th loi
Bạn theo cách thủ công cũng có thể thay đổi một trục thể loại trục ngày. Trục ngày Hiển thị ngày trong thứ tự thời gian ở các khoảng thời gian hoặc đơn vị cơ sở, chẳng hạn như số lượng ngày, tháng hoặc năm, ngay cả khi ngày tháng trên trang tính không theo thứ tự ...
Applies To: Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007
Hy gói đăng ký Microsoft ca bn
Chọn liên kết chính xác để được trợ giúp hủy gói đăng ký Microsoft 365 hoặc Xbox. Đối với tất cả các gói đăng ký khác, hãy làm theo các bước trong mục, Hủy bỏ các gói đăng ký Microsoft khác. Mẹo: Nếu cần cập nhật thanh toán, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về ...
Applies To: Microsoft account dashboard
Hưng dn: Nhp D liu vào Excel và To Mô hình D liu
Đánh dấu kiểm vào hộp Bật tính năng chọn nhiều bảng rồi chọn tất cả bảng. Sau đó bấm OK. Cửa sổ Nhập Dữ liệu xuất hiện. Lưu ý: Lưu ý rằng hộp kiểm ở cuối cửa sổ cho phép bạn Thêm dữ liệu vào Mô hình Dữ liệu, như trong màn hình sau đây.
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013
Nhp hoc liên kết đến d liu trong mt cơ s d liu ...
Nếu bạn đang sử dụng Access 2016, Access 2013 hoặc Access 2010, trên tab Dữ liệu bên ngoài, trong nhóm Nhập & liên kết, bấm vào Access. Trình hướng dẫn nhập và liên kết Lấy dữ liệu ngoài - Cơ sở dữ liệu Access sẽ mở ra. Trong hộp văn bản Tên tệp, nhập tên của cơ sở dữ ...
Applies To: Access for Microsoft 365, Access 2021, Access 2019, Access 2016, Access 2013, Access 2010
Hy đăng ký Microsoft 365
Bạn không cần làm gì thêm vào thời điểm này và bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi gói đăng ký Microsoft 365 hết hạn. Chọn Hủy bỏ đăng ký (hoặc có thể là Nâng cấp hoặc hủy bỏ ). Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy bỏ bằng cách tắt ...
Liên kết các tài khon Microsoft
Trước tháng 6 năm 2013, bạn có thể liên kết các tài khoản Microsoft hiện có với nhau. Để tăng tính bảo mật cho bạn, chúng tôi đã ngừng tính năng đó để không còn có thể liên kết tài khoản Microsoft (ngay cả với địa chỉ email riêng) hoặc tài khoản không phải của ...