Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hn
Nếu bạn không thể mua hàng thì có thể là do thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn và bạn có một khoản thanh toán đăng ký đã quá hạn. Để thanh toán cho đăng ký quá hạn của bạn: Đăng nhập vào Dịch vụ & ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Đăng nhập
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Cng hoc tr ngày tháng
Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày có hàm EDATE. Bạn có thể dùng hàm Edate để nhanh chóng thêm hoặc trừ các tháng từ một ngày. Hàm Edate đòi hỏi phải có hai đối số: ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn thêm hoặc trừ. Để trừ tháng, hãy nhập số âm là đối số ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Excel 网页版, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 专属 Word, Microsoft 365 专属 Outlook, Microsoft 365 专属 PowerPoint, Microsoft 365 专属 Access, OneNote for Microsoft 365, Microsoft 365 专属 Publisher, Visio Online 计划 2, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Word, Microsoft 365 Mac 版专属 Outlook, Microsoft 365 Mac 版专属 PowerPoint, Microsoft 365 Mac 版专属 OneNote, Word 网页版, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Microsoft® Project 专业版 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Microsoft Visio 专业版 2021, Microsoft Visio 标准版 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project 专业版 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio 专业版 2016, Visio 标准版 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 家庭版, Office 商业版, Office 365 小型企业版, Microsoft 365 管理员, 由世纪互联运营的 Office 365, 由世纪互联运营的 Office 365 - 小型企业管理员版, 由世纪互联运营的 Office 365 - 管理员版, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 Mac 版, Microsoft 帐户仪表板, Microsoft Office, Office 365 Germany – 企业版, Office 365 Germany - 企业管理员版
S dng phn web Ni kết Nhanh
Thêm phần web Liên kết nhanh. Nếu trang của bạn chưa ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy chọn Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang. Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế ...
适用于: Microsoft 365 中的 SharePoint, Office 商业版, SharePoint 管理中心, 由世纪互联运营的 SharePoint
Đăng nhp vào SharePoint
Đăng nhập vào SharePoint. SharePoint trong Microsoft 365. SharePoint là một ứng dụng dựa trên trình duyệt mà bạn kết nối đến thông qua trình duyệt web của bạn, như thế này: Truy cập office.com, rồi đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Ở góc trên bên trái ...
适用于: Microsoft 365 中的 SharePoint
Hy liên kết và liên kết li OneDrive
Chọn Bắt đầu, nhậpOneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó chọnOneDrive kết quả tìm kiếm. Chọn Cài cài đặt. Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn ...
适用于: OneDrive (工作或学校), OneDrive (家庭或个人), OneDrive for Windows
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...
Hy đăng ký Microsoft 365
Bạn không cần làm gì thêm vào thời điểm này và bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi gói đăng ký Microsoft 365 hết hạn. Chọn Hủy bỏ đăng ký (hoặc có thể là Nâng cấp hoặc hủy bỏ ). Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy bỏ bằng cách tắt ...
To và thêm ch ký vào thư
Outlook thêm chữ ký mới vào thư mà bạn đã mở ở Bước 1, ngay cả khi bạn đã chọn áp dụng chữ ký cho mọi thư mới. Bạn sẽ phải thêm thủ công chữ ký vào thư này. Tất cả các thư trong tương lai sẽ được tự động thêm chữ ký. Để thêm chữ ký theo cách thủ công ...
适用于: Microsoft 365 专属 Outlook, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook 2007
Hy gói đăng ký Microsoft ca bn
Chọn liên kết chính xác để được trợ giúp hủy gói đăng ký Microsoft 365 hoặc Xbox. Đối với tất cả các gói đăng ký khác, hãy làm theo các bước trong mục, Hủy bỏ các gói đăng ký Microsoft khác. Mẹo: Nếu cần cập nhật thanh toán, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về ...
适用于: Microsoft 帐户仪表板