Cách điu tra khon phí thanh toán t Microsoft
Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán của gói đăng ký Microsoft. Trả lại hàng bạn đã mua từ Microsoft để đổi hàng hoặc hoàn tiền. Hủy bỏ đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước từ Microsoft Store. Đối với các sự cố hoặc thắc mắc khác về thanh toán, hãy truy ...
Applies To: Microsoft account dashboard
Đăng nhp bng tài khon "Làm vic hay trưng"
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường" Kịch bản: Người đăng ký không có liên kết tài khoản của họ làm việc hay trường học với một tài khoản Microsoft "cá nhân" (MSA) Tượng: "Công ty dựa trên" đăng ký mới người không kích hoạt
Câu hi thưng gp v PC Game Pass | Xbox Support
Sử dụng PC Game Pass hoặc ứng dụng Xbox cho Windows để xem danh mục trò chơi mới nhất và tìm hiểu thêm về Xbox Game Pass. Mỗi tháng, Xbox sẽ cập nhật danh mục Xbox Game Pass và chia sẻ thông tin về các trò chơi mới sắp ra mắt thông qua mạng xã hội Xbox Game Pass. Các trò chơi sẽ ...
Hy gói đăng ký Microsoft ca bn
Chọn liên kết chính xác để được trợ giúp hủy gói đăng ký Microsoft 365 hoặc Xbox. Đối với tất cả các gói đăng ký khác, hãy làm theo các bước trong mục, Hủy bỏ các gói đăng ký Microsoft khác. Mẹo: Nếu cần cập nhật thanh toán, bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về ...
Applies To: Microsoft account dashboard
Đăng ký Min Teams (c đin)
Nếu chọn Đối với trườnghọc, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email trường học để xem liệu bạn có quyền truy nhập tài khoản Teams trường học của mình không.Nếu bạn chọn Đối với bạn bè vàgia đình, bạn sẽ được chuyển hướng để đăng ký Skype.Nếu bạn chọn Đối với công việc,bạn có thể ...
Applies To: Microsoft Teams
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...
Câu hi thưng gp v Xbox Game Pass Ultimate
Khi bạn đăng ký Xbox Game Pass Ultimate, chúng tôi sẽ áp dụng mọi thời gian trả trước mà bạn có trên gói đăng ký Xbox Live Gold, Xbox Game Pass hoặc EA Play vào gói Xbox Game Pass Ultimate theo tỷ lệ chuyển đổi hiện tại, tối đa là 36 tháng. Chuyển đổi thời gian trả trước là cuối ...
Đăng nhập vào Office
Tìm hiểu cách đăng nhập vào Office hoặc Microsoft 365 từ một ứng dụng trên máy tính hoặc trình duyệt web của bạn. Đăng nhập vào www.office.com từ trình duyệt web và bắt đầu sử dụng các ứng dụng trên web hoặc truy nhập các dịch vụ web khác được liên kết với tài khoản của bạn, chẳng hạn như OneDrive.
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Project Online Desktop Client, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Excel for the web, Word for the web, OneNote for the web, PowerPoint for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, PowerPoint 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, PowerPoint 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, PowerPoint 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio Professional 2013, Visio 2013, Office 2013, OneNote for Mac, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Project Online, Microsoft 365 for Mac, Office.com
Tính chênh lch gia hai ngày
1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm. Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức, "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày. 2. Dùng hàm DATEDIF lại với "ym" để tìm tháng. Trong một ô khác, hãy dùng công thức DATEDIF với ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Khc phc s c cho Liên Windows (cài đt sn)
Chuyển đến Cài đặt > Tính năng Nâng cao > Liên kết với Windows. Ở góc trên bên phải, chọn ". . . " (Khác) > Giới thiệu về Liên kết với Windows. Nếu có bản cập nhật, bạn sẽ thấy một dấu nhắc. Nếu vậy, hãy nhấn vào Cập nhật. Hãy chờ cho quá trình cập nhật hoàn tất ...