Cp nht Windows
Cập nhật Windows. Trong Windows 11, bạn quyết định thời điểm và cách tải bản cập nhật mới nhất để giữ cho thiết bị của bạn chạy mượt mà và bảo mật. Để quản lý các tùy chọn của bạn và xem các bản cập nhật sẵn có, hãy chọn Kiểm tra Windows cập nhật. Hoặc ...
Câu hi thưng gp v Xbox Game Pass Ultimate
Khi bạn đăng ký Xbox Game Pass Ultimate, chúng tôi sẽ áp dụng mọi thời gian trả trước mà bạn có trên gói đăng ký Xbox Live Gold, Xbox Game Pass hoặc EA Play vào gói Xbox Game Pass Ultimate theo tỷ lệ chuyển đổi hiện tại, tối đa là 36 tháng. Chuyển đổi thời gian trả trước là cuối ...
Khc phc s c cho Liên Windows (cài đt sn)
Chuyển đến Cài đặt > Tính năng Nâng cao > Liên kết với Windows. Ở góc trên bên phải, chọn ". . . " (Khác) > Giới thiệu về Liên kết với Windows. Nếu có bản cập nhật, bạn sẽ thấy một dấu nhắc. Nếu vậy, hãy nhấn vào Cập nhật. Hãy chờ cho quá trình cập nhật hoàn tất ...
Cp nht lên phiên bn Microsoft Edge
Nếu bạn không có ứng dụng này trên thiết bị, hãy chuyển đến Tải xuống và Cài đặt Microsoft Edge. Để thiết lập và chạy nhanh chóng và liền mạch với Microsoft Edge, hãy nhập dữ liệu trình duyệt của bạn từ Internet Explorer hoặc từ Microsoft Edge phiên bản cũ. Để biết ...
Cp nht Office vi Microsoft Update
Bật cập nhật tự động trong Windows 10. Mở Windows Update bằng cách chọn Bắt đầu > Thiết đặt > Cập nhật và bảo mật. Chọn Tùy chọn nâng cao. Bên dưới mục Chọn cách cài đặt các bản cập nhật, chọn tùy chọn bạn muốn, bao gồm việc đánh dấu chọn hộp Cung cấp ...
Applies To: Office 2016, Office 2013, Office 2010, Office 2007
Cp nht B điu khin không dây Xbox | Xbox Support
Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn, chọn Hồ sơ & hệ thống > Cài đặt > Thiết bị & kết nối > Phụ kiện, rồi sau đó chọn bộ điều khiển mà bạn muốn cập nhật. Trên màn hình Bộ điều khiển không dây Xbox, chọn “…” để kiểm tra phiên bản vi chương trình cho bộ điều ...
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản Microsoft 365. Nếu trước đó bạn đã đăng ký một thuê bao dùng thử hoặc trả phí với Microsoft 365, bạn đã có tài khoản và ID người dùng. Cách đăng nhập vào tài khoản của bạn: Đi đến website Đối tác qua Đám mây của Microsoft. Bấm ...
Applies To: Microsoft 365 admin, Microsoft 365 Apps for business
Qun lý các thiết bị bn s dng bng tài khon Microsoft
Hủy liên kết thiết bị với Microsoft Store Nếu không thể tải xuống nội dung từ Microsoft Store, có thể do bạn đã đạt đến giới hạn thiết bị. Quản lý giới hạn thiết bị của bạn bằng cách loại bỏ các thiết bị bạn không sử dụng hoặc không còn quyền truy cập.
Applies To: Microsoft account dashboard
Li 0x82d40006 xy ra khi bn tìm cách đăng nhp vào bng ...
Giải pháp 1: Phần cứng mạng chu kỳ nguồn. Để thực hiện đặt lại chu kỳ nguồn, hãy làm theo các bước sau: Rút cáp nguồn khỏi mặt sau của bộ định tuyến, modem hoặc cổng kết nối trong 5 phút. Nếu bạn có bộ định tuyến và modem, hãy rút cáp nguồn khỏi cả hai thiết ...