Liên kết điện thoại và thiết lập ứng dụng
Trải nghiệm Liên kết Điện thoại sẽ bắt đầu trên PC chạy Windows và ứng dụng Liên kết Điện thoại. Từ PC, bạn có thể kết nối để chọn Android, Samsung và chọn thiết bị HONOR bằng ứng dụngLiên kết với Windows được cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tải xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc ...
Đăng ký cho một đăng ký dùng thử của Microsoft 365 cho ...
Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản Microsoft 365. Nếu trước đó bạn đã đăng ký một thuê bao dùng thử hoặc trả phí với Microsoft 365, bạn đã có tài khoản và ID người dùng. Cách đăng nhập vào tài khoản của bạn: Đi đến website Đối tác qua Đám mây của Microsoft. Bấm ...
适用于: Microsoft 365 管理员, Microsoft 365 商业应用版
Nhập, liên kết hoặc di chuyển dữ liệu sang SharePoint
Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 hoặc Access 2019, trên tab dữ liệu bên ngoài , trong nhóm nhập liên kết & , hãy bấm > nguồn dữ liệu mớitừ các dịch vụ trực tuyến > danh sách SharePoint. Nếu bạn đang sử dụng Access 2016, Access 2013 hoặc Access 2010, trên tab Dữ liệu Ngoài, trong ...
适用于: Microsoft 365 专属 Access, Access 2021, Access 2019, Access 2016, Access 2013, Microsoft 365 中的 SharePoint, Access 2010, Access 2007
Khắc phục sự cố cho Liên Windows (cài đặt sẵn)
Chuyển đến Cài đặt > Tính năng Nâng cao > Liên kết với Windows. Ở góc trên bên phải, chọn ". . . " (Khác) > Giới thiệu về Liên kết với Windows. Nếu có bản cập nhật, bạn sẽ thấy một dấu nhắc. Nếu vậy, hãy nhấn vào Cập nhật. Hãy chờ cho quá trình cập nhật hoàn tất ...
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường"
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường" Kịch bản: Người đăng ký không có liên kết tài khoản của họ làm việc hay trường học với một tài khoản Microsoft "cá nhân" (MSA) Tượng: "Công ty dựa trên" đăng ký mới người không kích hoạt
Hủy liên kết và liên kết lại OneDrive
Chọn Bắt đầu, nhậpOneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó chọnOneDrive kết quả tìm kiếm. Chọn Cài cài đặt. Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn ...
适用于: OneDrive (工作或学校), OneDrive (家庭或个人), OneDrive for Windows
Kết nối ở cấp độ mới với Liên kết với Windows trên thiết bị ...
Với Liên kết với Windows trên thiết bị Android và ứng dụng Liên kết Điện thoại trên PC, cơ hội của bạn là vô hạn. Dễ dàng truyền nội dung giữa các thiết bị, sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn ngay trên PCvà hơn thế nữa. Hiện tại, Liên kết với Windows có sẵn trên các thiết bị Surface ...
Quản lý đăng ký Microsoft 365 của bạn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 专属 Word, Microsoft 365 专属 Outlook, Microsoft 365 专属 PowerPoint, Microsoft 365 专属 Access, OneNote for Microsoft 365, Microsoft 365 专属 Publisher, Visio Online 计划 2, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Word, Microsoft 365 Mac 版专属 Outlook, Microsoft 365 Mac 版专属 PowerPoint, Microsoft 365 Mac 版专属 OneNote, Word 网页版, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Microsoft® Project 专业版 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Microsoft Visio 专业版 2021, Microsoft Visio 标准版 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project 专业版 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio 专业版 2016, Visio 标准版 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 家庭版, Office 商业版, Office 365 小型企业版, Microsoft 365 管理员, 由世纪互联运营的 Office 365, 由世纪互联运营的 Office 365 - 小型企业管理员版, 由世纪互联运营的 Office 365 - 管理员版, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 Mac 版, Microsoft 帐户仪表板, Microsoft Office, Office 365 Germany – 企业版, Office 365 Germany - 企业管理员版
尝试在 Windows 上管理游戏时出现错误 0x87e00196 | Xbox ...
尝试在 Windows 设备上安装、更新或启动 Xbox Game Pass 游戏时看到以下错误代码,并被定向到游戏服务的 Microsoft Store 页:
尝试在固态硬盘(SSD)上安装游戏或应用时出现错误 ...
如果看到错误 0x80070057,请尝试在电脑的主驱动器上安装游戏或应用。 在此处查找更多解决方案。查看此处以了解我们当前正在跟踪的已知游戏问题,并了解可以对其执行的操作。