Tng quan v ng dng Stream dành cho thiết b di đng
Lưu ý: Ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động viết lại CÁC URL vào các liên kết an toàn buộc phải mở trong trình duyệt trước khi hiển thị trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.Người quản trị CNTT tổ chức có thể đặt danh sách cho phép phát trực tuyến các URL video trong Outlook bằng cách làm theo các ...
S dng ph đ trc tiếp trong s kin trc tiếp
Người dự: dùng chú thích và phụ đề trực tiếp. Để bật chú thích và phụ đề trực tiếp, hãy chọn chú thích/ phụ đề trên trong điều khiển video của bạn. Để thay đổi ngôn ngữ chú thích, hãy chọn thiết đặt > chú thích/phụ đề, rồi chọn ngôn ngữ bạn muốn. Lưu ý ...
适用于: Microsoft Teams
Liên kết tài khon GitHub và tài khon Microsoft ca bn
Không phải tất cả các sản phẩm của Microsoft đều có thể truy cập GitHub.com từ trang đăng nhập − ví dụ: bảng điều khiển Xbox. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản GitHub được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn.
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Các thiết b đưc h tr cho tri Liên kết đin thoi ng ...
Lưu ý: Chúng tôi đã thay đổi tên ứng dụng Điện thoại của bạn thành Liên kết Điện thoại của Microsoft.Ngoài ra, ứng dụng Đồng hành Điện thoại của bạn cho Android giờ đây được gọi là Liên kết với Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft và Liên kết với Windows.
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Khi được nhắc, hãy nhập một địa chỉ email mới để dùng cho ID người dùng của bạn. Sử dụng ID người dùng của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Microsoft 365. Xem xét thỏa thuận dùng thử, nếu bạn đồng ý, hãy bấm vào Tôi chấp nhận và tiếp tục để hoàn tất quá trình ...
适用于: Microsoft 365 管理员, Microsoft 365 商业应用版
Lên lch s Teams tiếp
Microsoft Teams. Nếu bạn là người tổ chức một sự kiện trực tiếp, bạn có thể lên lịch sự kiện trong Teams theo cách bạn lên lịch cuộc họp Teams thông thường. Quy trình này sẽ thêm sự kiện trực tiếp vào lịch của bạn và nhóm sự kiện của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần ...
适用于: Microsoft Teams
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 专属 Word, Microsoft 365 专属 Outlook, Microsoft 365 专属 PowerPoint, Microsoft 365 专属 Access, OneNote for Microsoft 365, Microsoft 365 专属 Publisher, Visio Online 计划 2, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Word, Microsoft 365 Mac 版专属 Outlook, Microsoft 365 Mac 版专属 PowerPoint, Microsoft 365 Mac 版专属 OneNote, Word 网页版, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Microsoft® Project 专业版 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Microsoft Visio 专业版 2021, Microsoft Visio 标准版 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project 专业版 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio 专业版 2016, Visio 标准版 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 家庭版, Office 商业版, Office 365 小型企业版, Microsoft 365 管理员, 由世纪互联运营的 Office 365, 由世纪互联运营的 Office 365 - 小型企业管理员版, 由世纪互联运营的 Office 365 - 管理员版, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 Mac 版, Microsoft 帐户仪表板, Microsoft Office, Office 365 Germany – 企业版, Office 365 Germany - 企业管理员版
Hy liên kết và liên kết li OneDrive
Chọn Bắt đầu, nhậpOneDrive vào hộp tìm kiếm, sau đó chọnOneDrive kết quả tìm kiếm. Chọn Cài cài đặt. Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn ...
适用于: OneDrive (工作或学校), OneDrive (家庭或个人), OneDrive for Windows
Ti mt tài liu lên đ làm vic trc tuyến
Trong Office 2010. Trong Office 2010 (Word, Excel và PowerPoint), hãy đến Tệp > Lưu & Gửi , sau đó bấm Lưu vào Web (OneDrive ) hoặc Lưu vào SharePoint, và chọn một vị trí. Trong OneNote 2010, đi tới Tệp >Chia sẻ , rồi bấm vào Web và đăng nhập vào OneDrive hoặc bấm vào Mạng và chọn một ...
适用于: Excel 2013, Word 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Office 商业版, Office 365 小型企业版
Khc phc s c v tài khon đã kết ni trong Outlook.com
Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào ở đây . Để được trợ giúp khác về tài khoản Microsoft và các gói đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán. Để nhận trợ giúp và khắc phục sự cố các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft, hãy nhập ...
适用于: Outlook.com