Liên kết tài khon GitHub và tài khon Microsoft ca bn
Không phải tất cả các sản phẩm của Microsoft đều có thể truy cập GitHub.com từ trang đăng nhập − ví dụ: bảng điều khiển Xbox. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản GitHub được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn.
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Cách to tài khon Microsoft mi
Cách tạo tài khoản Microsoft mới. Tài khoản Microsoft cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft chỉ với một lần đăng nhập. Sau đây là cách thiết lập tài khoản: Truy cập account.microsoft.com, chọn Đăng nhập, rồi sau đó chọn Tạo tài khoản ...
Liên kết đin thoi và thiết lp ng dng
Trải nghiệm Liên kết Điện thoại sẽ bắt đầu trên PC chạy Windows và ứng dụng Liên kết Điện thoại. Từ PC, bạn có thể kết nối để chọn Android, Samsung và chọn thiết bị HONOR bằng ứng dụngLiên kết với Windows được cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tải xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc ...
Cách điu tra khon phí thanh toán t Microsoft
Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán của gói đăng ký Microsoft. Trả lại hàng bạn đã mua từ Microsoft để đổi hàng hoặc hoàn tiền. Hủy bỏ đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước từ Microsoft Store. Đối với các sự cố hoặc thắc mắc khác về thanh toán, hãy truy ...
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Đăng nhp bng tài khon "Làm vic hay trưng"
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường" Kịch bản: Người đăng ký không có liên kết tài khoản của họ làm việc hay trường học với một tài khoản Microsoft "cá nhân" (MSA) Tượng: "Công ty dựa trên" đăng ký mới người không kích hoạt
Np tin vào tài khon Microsoft
Xác nhận rằng bạn đã nhận được email có mã quà tặng. Đi đến trang Đổi. Nếu bạn có nhiều tài khoản Microsoft, hãy xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản. Nhập mã và chọn Tiếp theo. Toàn bộ số tiền liên kết với mã sẽ được nạp vào tài khoản ...
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...
Chèn siêu kết ni đến Facebook và Twitter vào ch ký trong ...
Mẹo: Đặt con trỏ ở cuối dòng có chữ ký, rồi nhấn Enter. Chọn Ảnh , đi tới thư mục mà bạn đã lưu các biểu tượng của mình, sau đó chọn biểu tượng dịch vụ mạng xã hội mà bạn đã lưu. Chọn Chèn >nối siêu . Trong hộp Địa chỉ, hãy nhập địa chỉ web—ví dụ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Outlook, Outlook 2021, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013
Đăng ký Min Teams (c đin)
Nếu chọn Đối với trườnghọc, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email trường học để xem liệu bạn có quyền truy nhập tài khoản Teams trường học của mình không.Nếu bạn chọn Đối với bạn bè vàgia đình, bạn sẽ được chuyển hướng để đăng ký Skype.Nếu bạn chọn Đối với công việc,bạn có thể ...
适用于: Microsoft Teams
Windows 0x87e00196 | Xbox ...
尝试在 Windows 设备上安装、更新或启动 Xbox Game Pass 游戏时看到以下错误代码,并被定向到游戏服务的 Microsoft Store 页: