Đnh dng trưng ngày tháng và thi gian
Access sẽ tự động hiển thị ngày tháng và thời gian trong định dạng ngày và thời gian dài. Ngày tháng xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và as, dd/mm/yyyy bên ngoài Hoa Kỳ, trong đó mm là tháng, dd là ngày và yyyy là năm. Thời gian được hiển thị như, HH: mm: SS/ch, trong ...
适用于: Microsoft 365 专属 Access, Access 2021, Access 2019, Access 2016, Access 2013, Access 2010, Access 2007
Liên kết tài khon GitHub và tài khon Microsoft ca bn
Không phải tất cả các sản phẩm của Microsoft đều có thể truy cập GitHub.com từ trang đăng nhập − ví dụ: bảng điều khiển Xbox. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản GitHub được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn.
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Thanh toán cho gói đăng ký Microsoft quá hn
Nếu bạn không thể mua hàng thì có thể là do thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn và bạn có một khoản thanh toán đăng ký đã quá hạn. Để thanh toán cho đăng ký quá hạn của bạn: Đăng nhập vào Dịch vụ & ký bằng tài khoản Microsoft của bạn. Đăng nhập
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Tìm hiu v Microsoft Rewards
Microsoft Rewards là một chương trình miễn phí trao thưởng cho bạn khi thực hiện công việc bạn đã làm hàng ngày. Kiếm điểm khi bạn tìm kiếm trên Bing.com và mua hàng từ Microsoft Store trực tuyến và trong Windows 10. Khám phá trang Rewards, nơi hàng ngày chúng tôi thêm các cách kiếm ...
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Xem trng thái tr li hàng và hoàn tin t Microsoft Store
Microsoft Store. Khi yêu cầu hoàn tiền cho bất kỳ mặt hàng nào đã mua từ Microsoft Store, bạn có thể theo dõi trạng thái của yêu cầu đó trực tuyến: Đăng nhập vào tài khoản Microsoft và xem Lịch sử đơn hàng của bạn. Đăng nhập. Tìm sản phẩm. Mục này sẽ bao gồm trạng thái ...
Tính chênh lch gia hai ngày
1. Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm. Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô D17 và ngày kết thúc nằm trong ô E17. Trong công thức, "y" trả về số năm đầy đủ giữa hai ngày. 2. Dùng hàm DATEDIF lại với "ym" để tìm tháng. Trong một ô khác, hãy dùng công thức DATEDIF với ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 专属 Word, Microsoft 365 专属 Outlook, Microsoft 365 专属 PowerPoint, Microsoft 365 专属 Access, OneNote for Microsoft 365, Microsoft 365 专属 Publisher, Visio Online 计划 2, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Word, Microsoft 365 Mac 版专属 Outlook, Microsoft 365 Mac 版专属 PowerPoint, Microsoft 365 Mac 版专属 OneNote, Word 网页版, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Microsoft® Project 专业版 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Microsoft Visio 专业版 2021, Microsoft Visio 标准版 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project 专业版 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio 专业版 2016, Visio 标准版 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 家庭版, Office 商业版, Office 365 小型企业版, Microsoft 365 管理员, 由世纪互联运营的 Office 365, 由世纪互联运营的 Office 365 - 小型企业管理员版, 由世纪互联运营的 Office 365 - 管理员版, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 Mac 版, Microsoft 帐户仪表板, Microsoft Office, Office 365 Germany – 企业版, Office 365 Germany - 企业管理员版
Cng hoc tr ngày tháng
Cộng hoặc trừ các tháng từ một ngày có hàm EDATE. Bạn có thể dùng hàm Edate để nhanh chóng thêm hoặc trừ các tháng từ một ngày. Hàm Edate đòi hỏi phải có hai đối số: ngày bắt đầu và số tháng mà bạn muốn thêm hoặc trừ. Để trừ tháng, hãy nhập số âm là đối số ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Excel 网页版, Excel 2021, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007
Xóa mt tài khon đưc kết ni khi Outlook.com
Chọn Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email. Trong Quản lý tài khoản liên kết của bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa . Chọn Lưu. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài ...
适用于: Outlook.com
Hy đăng ký Microsoft 365
Bạn không cần làm gì thêm vào thời điểm này và bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm cho đến khi gói đăng ký Microsoft 365 hết hạn. Chọn Hủy bỏ đăng ký (hoặc có thể là Nâng cấp hoặc hủy bỏ ). Làm theo hướng dẫn trên trang để tiếp tục hủy bỏ bằng cách tắt ...