S dng ph đ trc tiếp trong s kin trc tiếp
Tải xuống bảng điểm. Sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, hãy bấm vào lịch trong nhóm và tra cứu sự kiện trực tiếp. Bên dưới tài nguyên sự kiện trực tiếp, bạn sẽ tìm thấy các bảng điểm. Bạn sẽ thấy một bảng điểm cho từng ngôn ngữ mà bạn đã chọn cho chú ...
Applies To: Microsoft Teams
Teams có th có các kênh tiêu chun, riêng tư hoc đưc ...
Microsoft Teams. Các kênh tiêu chuẩn có sẵn cho tất cả các thành viên nhóm trong Teams. Hầu hết các kênh đều là kênh chuẩn. Nếu bạn cần một đối tượng nhỏ hơn, cụ thể cho một chủ đề cụ thể, bạn có thể sử dụng kênh riêng tư. Các kênh được chia sẻ là để cộng ...
Applies To: Microsoft Teams
Thêm khách vào nhóm trong Teams
Lưu ý: Sau khi bạn thêm khách vào nhóm, có thể mất vài giờ trước khi họ có quyền truy nhập. Để thêm khách vào nhóm của bạn trong Teams: Chọn Teams và đi tới nhóm trong danh sách nhóm của bạn. Chọn Tùy chọn khác > Thêm thành viên. Nhập địa chỉ email của khách. Bất kỳ ai có ...
Applies To: Microsoft Teams
To liên kết hoc mã đ tham gia nhóm
Khi bạn gửi mã cho ai đó để tham gia nhóm, họ có thể tham gia trực tiếp—bạn sẽ không nhận được yêu cầu tham gia. Bạn có thể sử dụng mã bao nhiêu lần bạn muốn. Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, hãy đi tới tên nhóm và chọn Xem thêm tùy chọn > Quản lý nhóm. Chọn tab Cài ...
Applies To: Microsoft Teams
TEXT (Hàm TEXT)
Nhấn Ctrl+C để sao chép mã định dạng, rồi nhấn Hủy bỏ để bỏ qua hộp thoại Định dạng Ô. Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là nhấn Ctrl+V để dán mã định dạng vào công thức TEXT, chẳng hạn như: =TEXT (B2," dd/mm/yy "). Đảm bảo rằng bạn dán mã định dạng trong ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Excel for Microsoft 365 for Mac, Excel for the web, Excel 2021, Excel 2021 for Mac, Excel 2019, Excel 2019 for Mac, Excel 2016, Excel 2016 for Mac, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, Excel for Mac 2011, Excel Starter 2010
Đăng nhp vào SharePoint
Đăng nhập vào SharePoint. SharePoint trong Microsoft 365. SharePoint là một ứng dụng dựa trên trình duyệt mà bạn kết nối đến thông qua trình duyệt web của bạn, như thế này: Truy cập office.com, rồi đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Ở góc trên bên trái ...
Applies To: SharePoint in Microsoft 365
Đăng nhp bng tài khon "Làm vic hay trưng"
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường" Kịch bản: Người đăng ký không có liên kết tài khoản của họ làm việc hay trường học với một tài khoản Microsoft "cá nhân" (MSA) Tượng: "Công ty dựa trên" đăng ký mới người không kích hoạt
Cách điu tra khon phí thanh toán t Microsoft
Cách thay đổi phương thức và tùy chọn thanh toán của gói đăng ký Microsoft. Trả lại hàng bạn đã mua từ Microsoft để đổi hàng hoặc hoàn tiền. Hủy bỏ đơn hàng hoặc đơn đặt hàng trước từ Microsoft Store. Đối với các sự cố hoặc thắc mắc khác về thanh toán, hãy truy ...
Applies To: Microsoft account dashboard
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...