Cách điu tra khon phí thanh toán t Microsoft
Tìm hiểu những việc cần làm nếu thấy các khoản phí không rõ ràng từ Microsoft. Mẹo: Nếu không thể đăng nhập, bạn có thể nhận trợ giúp trực tuyến về sự cố đăng nhập Tài khoản Microsoft. Nếu thấy lỗi "Tài khoản Microsoft đó không tồn tại", bạn có thể tra cứu tên người dùng của mình bằng cách sử ...
Applies To: Microsoft account dashboard
Đăng nhập vào Office
Tìm hiểu cách đăng nhập vào Office hoặc Microsoft 365 từ một ứng dụng trên máy tính hoặc trình duyệt web của bạn. Đăng nhập vào www.office.com từ trình duyệt web và bắt đầu sử dụng các ứng dụng trên web hoặc truy nhập các dịch vụ web khác được liên kết với tài khoản của bạn, chẳng hạn như OneDrive.
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Project Online Desktop Client, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Excel for the web, Word for the web, OneNote for the web, PowerPoint for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, PowerPoint 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, PowerPoint 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, PowerPoint 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio Professional 2013, Visio 2013, Office 2013, OneNote for Mac, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Project Online, Microsoft 365 for Mac, Office.com
S dng phn web Ni kết Nhanh
Thêm phần web Liên kết nhanh. Nếu trang của bạn chưa ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy chọn Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang. Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế ...
Applies To: SharePoint in Microsoft 365, Office for business, SharePoint admin center, SharePoint operated by 21Vianet
Đăng nhp vào SharePoint
Đăng nhập vào SharePoint. SharePoint trong Microsoft 365. SharePoint là một ứng dụng dựa trên trình duyệt mà bạn kết nối đến thông qua trình duyệt web của bạn, như thế này: Truy cập office.com, rồi đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Ở góc trên bên trái ...
Applies To: SharePoint in Microsoft 365
Đăng nhp vào Xbox | Xbox Support
Đăng nhập vào thiết bị Windows: Trên các thiết bị Windows dùng chung có nhiều hồ sơ người dùng, khả năng hiển thị của trò chơi và ứng dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào hồ sơ nào được chọn.Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào thiết bị trong cùng hồ sơ người dùng đã được sử dụng khi cài đặt trò ...
Đăng nhp bng tài khon "Làm vic hay trưng"
Đăng nhập bằng tài khoản "Làm việc hay trường" Kịch bản: Người đăng ký không có liên kết tài khoản của họ làm việc hay trường học với một tài khoản Microsoft "cá nhân" (MSA) Tượng: "Công ty dựa trên" đăng ký mới người không kích hoạt
Liên kết tài khon Google và tài khon Microsoft ca bn
Liên kết tài khoản Google và tài khoản Microsoft của bạn. Microsoft account Windows 10. Tại thời điểm này, bạn không thể sử dụng thông tin xác thực Google để đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, nhưng bạn có thể sử dụng địa chỉ Gmail của mình như một cách để ...
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Khi được nhắc, hãy nhập một địa chỉ email mới để dùng cho ID người dùng của bạn. Sử dụng ID người dùng của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Microsoft 365. Xem xét thỏa thuận dùng thử, nếu bạn đồng ý, hãy bấm vào Tôi chấp nhận và tiếp tục để hoàn tất quá trình ...
Applies To: Microsoft 365 admin, Microsoft 365 Apps for business
Xóa mt tài khon đưc kết ni khi Outlook.com
Chọn Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email. Trong Quản lý tài khoản liên kết của bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa . Chọn Lưu. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài ...
Applies To: Outlook.com
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin