Đng b tp vi các tp theo yêu cu
Bật các tệp theo yêu cầu trong OneDrive. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo của Windows. Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên Windows 10, máy tính của bạn đã có ứng dụng OneDrive trên máy tính, nhưng bạn sẽ cần bật các tệp theo yêu cầu ...
Applies To: SharePoint in Microsoft 365
Li "OneDrive th kết ni vi Windows" khi truy nhp tp ...
OneDrive không thể kết nối với Windows. Tệp theo yêu cầu cần phải kết nối với Windows để hiển thị tệp mà không cần chiếm dung lượng trên thiết bị này. OneDrive có thể tiếp tục thử kết nối với Windows, hoặc bạn có thể chọn để tải xuống tất cả các tệp. Bạn ...
Applies To: OneDrive for Business, Office for business, Microsoft 365 admin, OneDrive (work or school), OneDrive (home or personal), OneDrive (work or school) operated by 21Vianet, OneDrive for Windows
Liên kết đin thoi và thiết lp ng dng
Yêu cầu hệ thống Trải nghiệm Liên kết Điện thoại sẽ bắt đầu trên PC chạy Windows và ứng dụng Liên kết Điện thoại. Từ PC, bạn có thể kết nối để chọn Android, Samsung và chọn thiết bị HONOR bằng ứng dụngLiên kết với Windows được cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tải xuống từ Cửa ...
Yêu cu h thng Windows 10
Yêu cầu hệ thống Windows 10. Windows 10. Dưới đây là những gì cần thiết để nâng cấp lên Windows 10 trên PC hoặc máy tính bảng: HĐH mới nhất: Đảm bảo bạn đang chạy phiên bản mới nhất—Windows 7 SP1 hoặc Windows 8.1 Update. Tìm hiểu xem bạn đang chạy phiên bản nào. Bạn cần ...
Đng b tp vi Tp OneDrive Theo yêu cu
Bật các tệp theo yêu cầu trong OneDrive. Chọn biểu tượng đám mây OneDrive màu trắng hoặc màu lam trong khu vực thông báo của Windows. Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên Windows 10, máy tính của bạn đã có ứng dụng OneDrive trên máy tính, nhưng bạn sẽ cần bật các tệp theo yêu cầu ...
Applies To: OneDrive (home or personal), OneDrive for Mac, OneDrive for Windows
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản Microsoft 365. Nếu trước đó bạn đã đăng ký một thuê bao dùng thử hoặc trả phí với Microsoft 365, bạn đã có tài khoản và ID người dùng. Cách đăng nhập vào tài khoản của bạn: Đi đến website Đối tác qua Đám mây của Microsoft. Bấm ...
Applies To: Microsoft 365 admin, Microsoft 365 Apps for business
Windows 0x87e00196 | Xbox ...
尝试在 Windows 设备上安装、更新或启动 Xbox Game Pass 游戏时看到以下错误代码,并被定向到游戏服务的 Microsoft Store 页:
Outlook 2016 hoc Outlook 2013 liên tc nhc nhp thông tin ...
GIẢI PHÁP. Nếu tài khoản được bật kiểm chứng hai bước thì bạn sẽ cần tạo Mật khẩu Ứng dụng để thêm tài khoản đó vào Outlook 2016 hoặc 2013. Cách thực hiện: Truy nhập trang Thông tin cơ bản về Bảo mật và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Chọn xem thêm ...
Applies To: Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook.com
Thiết lp mt tài Outlook trên ng dng Mail ca iOS
Đi tới danh sách iPhone hoặc iPad cuộn xuống Thiết đặt >, rồi nhấn vào Tài khoản & mật > Thêm Tài khoản. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng iOS 10, đi đến Thư > Tài khoản > Thêm tài khoản. Chọn Exchange. Nhập địa chỉ Microsoft 365, Exchange hoặc email Outlook.com của bạn và mô tả về tài khoản của bạn. Nhấn Tiếp theo.
Applies To: Outlook for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365 for Mac, Outlook 2021, Office 2021, Outlook 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Outlook 2019, Office 2019, Outlook 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Outlook 2016, Office 2016, Outlook 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Outlook on the web, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook.com, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Outlook on the web for Exchange Server 2016, Outlook Web App
Outlook 2016 liên tc yêu cu tên ngưi dùng và mt khu
Để cập nhật Office, hãy đi tới Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay. Bạn có yêu cầu về tính năng? Nếu bạn có tính năng mà bạn muốn yêu cầu, vui lòng gửi phản hồi của bạn cho chúng tôi để giúp chúng tôi ưu tiên các tính năng mới trong các bản cập nhật sau này.
Applies To: Outlook 2016