S dng phn web Ni kết Nhanh
Thêm phần web Liên kết nhanh. Nếu trang của bạn chưa ở trong chế độ chỉnh sửa, hãy chọn Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang. Di chuột bên trên hoặc bên dưới một phần web hiện có, bạn sẽ thấy một đường thẳng có dấu + được khoanh tròn, giống như thế ...
Applies To: SharePoint in Microsoft 365, Office for business, SharePoint admin center, SharePoint operated by 21Vianet
OneDrive cho công vic hoc trưng hc là gì?
OneDrive là dịch vụ điện toán đám mây Microsoft kết nối bạn với tất cả các tệp của bạn. Nó cho phép bạn lưu trữ và bảo vệ tệp của bạn, chia sẻ chúng với những người khác và đến được chúng từ mọi nơi trên tất cả các thiết bị của bạn. Khi bạn sử dụng ...
Applies To: SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint in Microsoft 365, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, OneDrive (work or school), OneDrive for Business, SharePoint in Microsoft 365 Small Business
Tài khon Microsoft là gì?
Khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn đã có thẻ truy nhập mọi quyền truy nhập vào các dịch vụ cao cấp của Microsoft. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong số này thì bạn đã có tài khoản Microsoft: Outlook.com, Office, Skype, OneDrive, Xbox Live, Bing, Microsoft Store, Windows hoặc MSN.
Applies To: Microsoft account dashboard
Thiết lp đăng nhp Microsoft 365 cho xác thc đa yếu t
Thiết lập đăng nhập Microsoft 365 cho xác thực đa yếu tố. Office dành cho doanh nghiệp Quản trị viên Microsoft 365. Sau khi người quản trị bật tổ chức của bạn và tài khoản của bạn, để xác thực đa yếu tố (MFA), bạn phải thiết lập tài khoản người dùng của mình để ...
Applies To: Office for business, Microsoft 365 admin
Cng tác và đồng tác giả tài liu
Điểm mấu chốt để cộng tác và đồng tác giả là chia sẻ tài liệu của bạn. Bạn có thể chia sẻ tệp với người khác trong các ứng dụng SharePoint, OneDrive và Office. Để tìm hiểu thêm về việc chia sẻ tài liệu trong OneDrive và SharePoint, hãy xem các chủ đề sau: Chia sẻ tệp ...
Applies To: SharePoint Server Subscription Edition, SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint in Microsoft 365, Office for business, SharePoint Foundation 2013, OneDrive (work or school), OneDrive (home or personal), OneDrive for Business, OneDrive for Mac, OneDrive for Windows
Gii thiu v tài khon Office
Lý do bạn cần đăng nhập. Quên tài khoản hoặc mật khẩu. Cài đặt và kích hoạt Office Với nhiều phiên bản mới hơn của Office, tài khoản của bạn sẽ hiển thị người sở Office phép của mình. Bạn sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào tài Office trên thiết bị của ...
Applies To: Office 2021, Office 2021 for Mac, Office 2019, Office 2019 for Mac, Office 2016, Office 2016 for Mac, Microsoft 365 for home
Hy liên kết và liên kết li OneDrive
Trên tab Tài khoản , bấm vào Hủy liên kết Máy tính này, rồi bấm vào Hủy liên kết tài khoản. Đóng OneDrive. Chọn nút Bắt đầu , nhập "thông tin xác thực", rồi chọn Trình quản lý Thông tin xác thực. Chọn tab Thông tin xác thực Windows. Bên dưới Thông tin xác thực Chung, hãy ...
Applies To: OneDrive (work or school), OneDrive (home or personal), OneDrive for Windows
Tr giúp cho các tài khon trong Windows
Nếu bạn quên hoặc mất mật khẩu cho thiết bị Windows của mình, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu. Thay đổi hoặc đặt lại mật Windows của > Cách đặt lại mã PIN phụ thuộc vào việc bạn đã đăng nhập vào thiết bị của mình hay đã đăng xuất.
Các thiết b đưc h tr cho tri Liên kết đin thoi ng ...
Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft và Liên kết với Windows. Khi chúng tôi chia sẻ các tính năng mới cho ứng Liên kết Điện thoại, một số tính năng trong số đó phụ thuộc vào hệ điều hành hoặc loại thiết bị bạn có. Vui lòng ...
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
Applies To: Excel for Microsoft 365, Word for Microsoft 365, Outlook for Microsoft 365, PowerPoint for Microsoft 365, Access for Microsoft 365, OneNote for Microsoft 365, Publisher for Microsoft 365, Visio Plan 2, Excel for Microsoft 365 for Mac, Word for Microsoft 365 for Mac, Outlook for Microsoft 365 for Mac, PowerPoint for Microsoft 365 for Mac, OneNote for Microsoft 365 for Mac, Word for the web, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Project Professional 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Visio Professional 2021, Visio Standard 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project Professional 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio Professional 2016, Visio Standard 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 for home, Office for business, Office 365 Small Business, Microsoft 365 admin, Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 for Mac, Microsoft account dashboard, Microsoft Office, Office 365 Germany - Enterprise, Office 365 Germany - Enterprise admin