Microsoft Defender
安装后,请使用与 Microsoft 365 订阅关联的个人 Microsoft 帐户 ((例如 @outlook.com、@hotmail.com 或 @live.com) )登录。. 首次登录Microsoft DefenderAndroid 时,我们将引导你完成一些简单的步骤,从设置 Web 保护 开始。. 在此过程中,我们将要求你授予 Defender 执行两项操作的 ...
适用于: Microsoft Defender on Android, Microsoft Defender on iOS, Microsoft Defender on Mac, Microsoft Defender on Windows
Đăng ký cho mt đăng ký dùng th ca Microsoft 365 cho ...
Đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản Microsoft 365. Nếu trước đó bạn đã đăng ký một thuê bao dùng thử hoặc trả phí với Microsoft 365, bạn đã có tài khoản và ID người dùng. Cách đăng nhập vào tài khoản của bạn: Đi đến website Đối tác qua Đám mây của Microsoft. Bấm ...
适用于: Microsoft 365 管理员, Microsoft 365 商业应用版
Đnh dng trưng ngày tháng và thi gian
Access sẽ tự động hiển thị ngày tháng và thời gian trong định dạng ngày và thời gian dài. Ngày tháng xuất hiện dưới dạng, mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và as, dd/mm/yyyy bên ngoài Hoa Kỳ, trong đó mm là tháng, dd là ngày và yyyy là năm. Thời gian được hiển thị như, HH: mm: SS/ch, trong ...
适用于: Microsoft 365 专属 Access, Access 2021, Access 2019, Access 2016, Access 2013, Access 2010, Access 2007
Liên kết tài khon GitHub và tài khon Microsoft ca bn
Không phải tất cả các sản phẩm của Microsoft đều có thể truy cập GitHub.com từ trang đăng nhập − ví dụ: bảng điều khiển Xbox. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản GitHub được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn.
适用于: Microsoft 帐户仪表板
Liên kết đin thoi và thiết lp ng dng
Trải nghiệm Liên kết Điện thoại sẽ bắt đầu trên PC chạy Windows và ứng dụng Liên kết Điện thoại. Từ PC, bạn có thể kết nối để chọn Android, Samsung và chọn thiết bị HONOR bằng ứng dụngLiên kết với Windows được cài đặt sẵn trên thiết bị hoặc bạn có thể tải xuống từ Cửa hàng Google Play hoặc ...
Windows 0x87e00196 | Xbox ...
尝试在 Windows 设备上安装、更新或启动 Xbox Game Pass 游戏时看到以下错误代码,并被定向到游戏服务的 Microsoft Store 页:
Qun lý đăng ký Microsoft 365 ca bn
Ở bên phải tên đăng ký, chọn Quản lý. Từ đây bạn có thể: Đối vớiMicrosoft 365 Family đăng ký, bạn có thể bắt đầu chia sẻ đăng ký của mình hoặc thêm hoặc loại bỏ những người mà bạn đã chia sẻ. Và nếu bạn không phải là chủ sở hữu của gói đăng ký, bạn sẽ ...
适用于: Microsoft 365 专属 Excel, Microsoft 365 专属 Word, Microsoft 365 专属 Outlook, Microsoft 365 专属 PowerPoint, Microsoft 365 专属 Access, OneNote for Microsoft 365, Microsoft 365 专属 Publisher, Visio Online 计划 2, Microsoft 365 Mac 版专属 Excel, Microsoft 365 Mac 版专属 Word, Microsoft 365 Mac 版专属 Outlook, Microsoft 365 Mac 版专属 PowerPoint, Microsoft 365 Mac 版专属 OneNote, Word 网页版, Excel 2021, Word 2021, Outlook 2021, Access 2021, Microsoft® Project 专业版 2021, Project Standard 2021, Publisher 2021, Microsoft Visio 专业版 2021, Microsoft Visio 标准版 2021, Office 2021, OneNote 2021, Excel 2021 for Mac, Word 2021 for Mac, Outlook 2021 for Mac, OneNote 2021 for Mac, Office 2021 for Mac, Excel 2019, Word 2019, Outlook 2019, PowerPoint 2019, Access 2019, Project Professional 2019, Project Standard 2019, Publisher 2019, Visio Professional 2019, Visio Standard 2019, Office 2019, Excel 2019 for Mac, Word 2019 for Mac, Outlook 2019 for Mac, PowerPoint 2019 for Mac, OneNote 2019 for Mac, Office 2019 for Mac, Excel 2016, Word 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Project 专业版 2016, Project Standard 2016, Publisher 2016, Visio 专业版 2016, Visio 标准版 2016, Office 2016, Excel 2016 for Mac, Word 2016 for Mac, Outlook 2016 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac, OneNote 2016 for Mac, Office 2016 for Mac, Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Access 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Office 2013, Microsoft 365 家庭版, Office 商业版, Office 365 小型企业版, Microsoft 365 管理员, 由世纪互联运营的 Office 365, 由世纪互联运营的 Office 365 - 小型企业管理员版, 由世纪互联运营的 Office 365 - 管理员版, Excel for Mac 2011, Word for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011, Microsoft 365 Mac 版, Microsoft 帐户仪表板, Microsoft Office, Office 365 Germany – 企业版, Office 365 Germany - 企业管理员版
Xóa mt tài khon đưc kết ni khi Outlook.com
Chọn Cài đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook > đồng bộ email. Trong Quản lý tài khoản liên kết của bạn, di chuyển con trỏ qua tài khoản bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Xóa . Chọn Lưu. Sau khi bạn loại bỏ tài khoản khỏiOutlook.com, bạn có thể xóa thông điệp email từ tài ...
适用于: Outlook.com
To hoc chnh sa mt liên kết trong OneNote
Loại bỏ nối kết. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh liên kết, rồi chọn Loại bỏ Liên kết trên menu lối tắt. Lưu ý: Bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn này cho một nối kết được tạo tự động bằng cách OneNote. Để loại bỏ loại liên kết này, chọn Chỉnh ...
适用于: OneNote for Microsoft 365, OneNote 2021, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010
Hy đăng ký Microsoft 365
Để hủy bỏ Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, hãy xem Hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp. Truy cập trang Quản lý đăng ký và nếu được nhắc, hãy nhớ đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã sử dụng để mua đăng ký Microsoft 365. Lưu ý: Nếu bạn ...