Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Office 更新的说明: 2010 9 月 14

针对 Office 2003 的支持已终止

Microsoft 已于 2014 年 4 月 8 日终止了针对 Office 2003 的支持。该更改已影响到您的软件更新和安全选项。 了解这一措施对于您的含义以及如何继续保持受保护状态。

注意:这篇文章是由无人工介入的微软自动的机器翻译软件翻译完成。微软很高兴能同时提供给您由人工翻译的和由机器翻译的文章, 以使您能使用您的语言访问所有的知识库文章。然而由机器翻译的文章并不总是完美的。它可能存在词汇,语法或文法的问题,就像是一个外国人在说中文时总是可能犯这样的错误。虽然我们经常升级机器翻译软件以提高翻译质量,但是我们不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的错误使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。

点击这里察看该文章的英文版: 2411165
简介
上 2010 9 月 14,星期二,Microsoft 发布了下列安全和非安全更新。 这些每月更新的目的被为了保持我们的客户,安全和最新。 我们建议您安装适用于您的所有更新。
更多信息
以下所有包含在 2010 9 月 14 更新。

安全更新
 • 2288621MS10 063: 2007 Office 套件的安全更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2288953MS10 064: 对于 Office Outlook 2007 安全更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2288613的 Office 2003 安全更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2293428MS10 064: Office Outlook 2003 安全更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2288608的 Office XP 安全更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2293422MS10 064: Outlook 2002 安全更新的说明: 2010 9 月 14

非安全更新
 • 982726Outlook 2010 垃圾邮件筛选更新说明: 2010 9 月 14
 • 2289116Outlook 社会连接器更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2288640OneNote 2010 更新的说明: 2010 9 月 14
 • 2291599Office Outlook 2007 垃圾邮件筛选更新说明: 2010 9 月 14
 • 2291595Office Outlook 2003 垃圾邮件筛选更新说明: 2010 9 月 14


警告:本文已自动翻译

Thuộc tính

ID Bài viết: 2411165 - Xem lại Lần cuối: 09/15/2010 06:32:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Personal 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office 基础版 2007, Microsoft Office 企业版 2007, Microsoft Office 家庭和学生版 2007, Microsoft Office 专业版 2007, Microsoft Office 专业增强版 2007, Microsoft Office 标准版 2007, Microsoft Office 旗舰版 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office 专业版 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office XP 专业版, Microsoft Office XP 标准版, Microsoft Outlook 2002 标准版, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbqfe kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2411165 KbMtzh
Phản hồi