Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

在一个 Exchange Server 2007 邮箱上保存电子邮件时,创建的时间和附件的修改后的时间不正确

注意:这篇文章是由无人工介入的微软自动的机器翻译软件翻译完成。微软很高兴能同时提供给您由人工翻译的和由机器翻译的文章, 以使您能使用您的语言访问所有的知识库文章。然而由机器翻译的文章并不总是完美的。它可能存在词汇,语法或文法的问题,就像是一个外国人在说中文时总是可能犯这样的错误。虽然我们经常升级机器翻译软件以提高翻译质量,但是我们不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的错误使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。

点击这里察看该文章的英文版: 2427297
症状
在 Microsoft Exchange Server 2007 的环境中将电子邮件的附件保存在 Microsoft Office Outlook 中使用"另存为"菜单。 这种情况下的附件的创建的时间和附件的修改后的时间不正确。
原因
由于 Outlook 使用的创建的时间和时区不修改后的时间来保存附件的 MIME 类型的电子邮件时,将发生此问题。 但是,Exchange Server 2007 使用本地时间与时间区域。
解决方案
若要解决此问题,安装以下更新汇总:
2407025Exchange Server 2007 Service Pack 3 的说明的更新汇总 2
状态
Microsoft 已经确认这是在"适用于"一节中列出的 Microsoft 产品中的问题。

警告:本文已自动翻译

Thuộc tính

ID Bài viết: 2427297 - Xem lại Lần cuối: 12/14/2010 13:17:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2427297 KbMtzh
Phản hồi