Γενικές αιτίες σφαλμάτων STOP 0x0000007F

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 137539 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Windows:
STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP)

Αιτία

Αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να προκύψει εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής σας έχει προβλήματα υλικού ή λογισμικού (η αποτυχία υλικού είναι η πιο κοινή αιτία).

  -ή-
 • Προσπαθείτε να υπερχρονίσετε την ταχύτητα του επεξεργαστή του υπολογιστή σας (για παράδειγμα, ρυθμίζετε έναν επεξεργαστή των 150 MhZ να λειτουργεί στα 187 MhZ).
Το σφάλμα STOP, που αναφέρεται πιο πάνω, σημαίνει ότι συνέβη παγίδευση σε λειτουργία πυρήνα, την οποία δεν επιτρέπεται να έχει ο πυρήνας ή πρόκειται για παγίδευση που είναι πάντα ανεπανόρθωτη. Οι πιο κοινές αιτίες λάθους STOP 0x7F είναι:
 • Καταστροφή υλικού κατώτερου επιπέδου, όπως κατεστραμμένη μνήμη (RAM)
 • Λειτουργικές μονάδες μνήμης που δεν ταιριάζουν
 • Μητρική πλακέτα που δεν λειτουργεί σωστά
Για να προσδιορίσετε μια πιθανή αιτία, εξετάστε τις παραμέτρους στο επάνω μέρος της οθόνης STOP:
**STOP 0x0000007F (0x000000XX, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Η πιο σημαντική παράμετρος είναι η πρώτη (0x0000000X), η οποία ενδέχεται να έχει πολλές διαφορετικές τιμές. Η αιτία αυτής της παγίδευσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την τιμή αυτής της παραμέτρου. Όλες οι παγιδεύσεις που προκαλούν σφάλμα STOP 0x7F μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο αναφοράς μικροεπεξεργαστή Intel x86, καθώς αφορούν αποκλειστικά την πλατφόρμα x86. Εδώ παρατίθενται οι πιο συνηθισμένες:
  Τιμές    Σημασία
  ----------  ----------------------------
  0x00000000  Σφάλμα διαίρεσης με το μηδέν
  0x00000004  Υπερχείλιση
  0x00000005  Σφάλμα ελέγχου Bound
  0x00000006  Σφάλμα μη έγκυρου Opcode
  0x00000008  Διπλό σφάλμα
				

Σφάλμα διαίρεσης με το μηδέν (Divide by Zero Error)

Διαίρεση με το μηδέν προκαλείται κατά την εκτέλεση οδηγίας DIV με διαιρέτη το 0. Αυτό μπορεί να προκληθεί από κατεστραμμένη μνήμη (ή άλλα προβλήματα υλικού) ή αποτυχίες λογισμικού.

Υπερχείλιση (Overflow)

Η οδηγία υπερχείλισης προκύπτει όταν ο επεξεργαστής εκτελεί κλήση σε πρόγραμμα χειρισμού διακοπών, όταν έχει ρυθμιστεί η σημαία (OF).

Σφάλμα ελέγχου Bound (Bounds Check Fault)

Αυτό το σφάλμα προκαλείται όταν ο επεξεργαστής, ενώ εκτελεί λειτουργία BOUND, βρίσκει τον εκτελεστέο να ξεπερνά τα καθορισμένα όρια. Μια οδηγία BOUND χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει ότι ένα ευρετήριο πίνακα με επισήμανση βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος.

Σφάλμα μη έγκυρου Opcode (Invalid Opcode)

Αυτό το σφάλμα προκαλείται όταν ο επεξεργαστής προσπαθεί να εκτελέσει μη έγκυρη οδηγία. Αυτό προκαλείται γενικά, όταν ο δείκτης οδηγίας έχει καταστραφεί και υποδεικνύει λάθος τοποθεσία. Η πιο συνηθισμένη αιτία του είναι η κατεστραμμένη υλική μνήμη.

Διπλό σφάλμα (Double Fault)

Διπλό σφάλμα συμβαίνει όταν παρουσιάζεται εξαίρεση κατά την προσπάθεια κλήσης του προγράμματος χειρισμού για προηγούμενη εξαίρεση. Κανονικά, οι δύο εξαιρέσεις μπορούν να λάβουν σειριακό χειρισμό, ωστόσο υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις που δεν μπορούν να λάβουν σειριακό χειρισμό και σ' αυτήν την περίπτωση ο επεξεργαστής δίνει σήμα διπλού σφάλματος. Οι δύο κύριες αιτίες αυτής της περίπτωσης είναι οι υπερχειλίσεις υλικού και στοίβας πυρήνα. Τα προβλήματα υλικού σχετίζονται συχνά με τον επεξεργαστή CPU, τη μνήμη RAM ή το δίαυλο. Οι υπερχειλίσεις στοίβας πυρήνα προκαλούνται σχεδόν πάντα από προβληματικά προγράμματα οδήγησης τύπου πυρήνα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:
 • Εάν το υλικό ή το λογισμικό έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης συγκεκριμένης παγίδευσης, απαιτείται πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων για τον καθορισμό της αιτίας. Εάν υποψιάζεστε πρόβλημα υλικού, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού:
  1. Εκτελέστε λογισμικό διάγνωσης και δοκιμάστε τη μνήμη RAM του υπολογιστή. Αντικαταστήστε κάθε μνήμη RAM που αναφέρεται ως προβληματική. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μνήμες RAM του υπολογιστή λειτουργούν με την ίδια ταχύτητα.
  2. Δοκιμάστε να καταργήσετε ή να αντιμεταθέσετε ελεγκτές, κάρτες ή άλλα περιφερειακά.
  3. Δοκιμάστε διαφορετική μητρική πλακέτα στον υπολογιστή σας.
 • Εάν έχετε υπερχρονίσει την ταχύτητα του υπολογιστή σας, ρυθμίστε πάλι την ταχύτητα στην οποία είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί.
 • Ελέγξτε μαζί με τον προμηθευτή του υλικού σας για ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης υλικού ή ενημερώσεις του BIOS ή και τα δύο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα στον επεξεργαστή, συμβουλευτείτε ένα εγχειρίδιο αναφοράς επεξεργαστών Intel.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 137539 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2003 - Αναθεώρηση: 4.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg KB137539

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com