Word'deki alan kodları içeren bir içindekiler tablosu ve dizin oluşturma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 212346 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Word 98 Macintosh Edition sürümü için bkz: 190610.
Bu makalenin Microsoft Word 97 sürümü için bkz: 125937.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, içindekiler tablosu girişi alanları (TC alanları) oluşturmak ve içindekiler tablosunu açıklar. Dizin girişi alanları (XE alanlarını) oluşturmak ve bir dizin oluşturmak da açıklamaktadır.

Içindekiler tablosu girdisi (TC) alanlarını oluşturma hakkında

Tablonun içeriğini madde işareti için iki yol vardır: bir özel menü komutu oluştur veya klavyeyi kullanın.

Yöntem 1: özel bir menü komutu nasıl

Kısım A: için <a2>Ekle</a2> menüsü MarkTableofContentsEntry menü komutu eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde Özelleştir ' i tıklatın ve sonra araç çubukları</a1> sekmesini tıklatın.
 2. Menü çubuğu</a0> onay kutusunu seçmek için tıklatın.

  Not Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
 3. Özelleştir iletişim kutusu, Komutlar sekmesini tıklatın.
 4. Kategoriler</a0> listesinde, Tüm komutlar ' ı tıklatın.
 5. Komutlar listesinde MarkTableOfContentsEntry tıklatıp seçin ve komutu için <a2>Ekle</a2> menüsüne sürükleyin. Komutun menüde görünmesini istediğiniz konuma gelin ve sonra fare düğmesini serbest bırakın.
 6. Özelleştir iletişim kutusunda Kapat ' ı tıklatın.
Kısım B: içindekiler tablosuna eklemek için metni işaretlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Eklemek istediğiniz metni seçin.
 2. Ekle menüsünden İmle tablosu of içindekiler girdisi ' ı tıklatın.
 3. Seçili metinden farklı olmasını istiyorsanız, Giriş kutusuna değiştirin.
 4. Tablo tanıtıcısı listesinde C, içindekiler tablosunu tıklatın.
 5. Düzeyi</a0> listesinde, bir tablonun içeriğini girdisinin düzeyi seçin.
 6. ' Yi tıklatın.
 7. Kapat ' ı tıklatın.
 8. Belgenizdeki içindekiler girdisinin her tablo için 1 ile 7 bu yordamın adımlarını yineleyin.

Yöntem 2: nasıl klavyeyi kullanma

 1. Sözcük veya içerik girdisi tablosu olarak eklemek istediğiniz sözcükleri seçin.
 2. ALT + ÜST KRKT + O tuş bileşimine basın.

  <a0>Mark içindekiler tablosu girişini</a0> iletişim kutusu görüntülenir.
 3. Seçili metinden farklı olmasını istiyorsanız, Giriş kutusuna değiştirin.
 4. Tablo tanıtıcısı listesinde C, içindekiler tablosunu tıklatın.
 5. Düzeyi</a0> listesinde, bir tablonun içeriğini girdisinin düzeyi seçin.
 6. ' Yi tıklatın.
 7. Kapat ' ı tıklatın.
 8. 1 Ile 7 arasındaki adımları her tablo oluşturmak istediğiniz içeriği girişi için yineleyin.

Içindekiler tablosunu nasıl kullanılır

Içindekiler tablosu oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Ekleme noktasını konumlandırın içindekiler tablonuzu görünmesini istediğiniz yeri.
 2. Word 2003
  Ekle menüsünden Başvurular ' ı işaretleyin ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2002
  Ekle menüsünde başvuru ' ı tıklatın ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2000
  Ekle menüsünde dizin ve tablolar'ı tıklatın.
 3. Içindekiler sekmesini tıklatın ve sonra Seçenekler düğmesini tıklatın.
 4. Onay kutusu, Tablo girişi alanları seçmek için tıklatın.
 5. Iki kez Tamam ' ı tıklatın.
Içindekiler tablosunu ekleme noktasında konuma eklenir.

Dizin girişi (XE) alanlarını oluşturma hakkında

Bir dizin girişini işaretlemek için <a0></a0>, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:
 • Özel bir menü komutunu kullanın.
 • Standart bir menü komutunu kullanın.
 • Klavyeyi kullanın.
 • Uyumluluk dosyası kullanın.

Yöntem 1: nasıl özel bir menü komutunu kullanın.

Kısım A: için <a2>Ekle</a2> menüsü MarkIndexEntry komut eklemek için şu adımları izleyin:
 1. Araçlar menüsünde Özelleştir ' i tıklatın ve sonra araç çubukları</a1> sekmesini tıklatın.
 2. Menü çubuğu</a0> onay kutusunu seçmek için tıklatın.

  Not Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.
 3. Özelleştir iletişim kutusu, Komutlar sekmesini tıklatın.
 4. Kategoriler</a0> listesinde, Tüm komutlar ' ı tıklatın.
 5. Komutlar listesinde MarkIndexEntry tıklatıp seçin ve komutu için <a2>Ekle</a2> menüsüne sürükleyin. Komutun menüde görünmesini istediğiniz konuma gelin ve sonra fare düğmesini serbest bırakın.
 6. Özelleştir iletişim kutusunda Kapat ' ı tıklatın.
Kısım B: eklenmek üzere dizin için metni işaretlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. (Vurgulama) eklemek istediğiniz metni seçin.
 2. Ekle menüsünde Dizin girdisi işaretle'yi tıklatın.
 3. Seçili metinden farklı olmasını istiyorsanız, ana girdi</a0> kutusunda değiştirin. Alt giriş metnini yazın ve sonra istediğiniz seçenekleri ve sayfa numarası biçimi seçin.
 4. Seçili metni işaretlemek için imle ' yi tıklatın veya seçili metnin tüm tekrarlarını işaretlemek için <a2>Tümünü işaretle</a2> düğmesini tıklatın.
 5. Kapat ' ı tıklatın.
 6. 1 Ile 5 arasındaki adımları, oluşturmak istediğiniz her bir dizin girişi için yineleyin.

Yöntem 2: standart menü komutlarını nasıl

Dizindeki eklenmek üzere metni işaretlemek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Word 2003
  Ekle menüsünden Başvurular ' ı işaretleyin ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2002
  Ekle menüsünde başvuru ' ı tıklatın ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2000
  Ekle menüsünde dizin ve tablolar'ı tıklatın.
 2. Dizin</a0> sekmesinde, Girdisi işaretle</a0> düğmesini tıklatın.
 3. Ana girişi ve alt giriş metnini yazın ve sonra istediğiniz sayfa numarası biçimini ve seçeneklerini seçin.
 4. ' Yi tıklatın.
 5. 3 Ve 4 numaralı adımları bu yordamın oluşturmak istediğiniz her dizin girişini alan için yineleyin.
 6. Kapat ' ı tıklatın.

Yöntem 3: nasıl klavyeyi kullanma

Dizindeki eklenmek üzere metni işaretlemek için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Sözcük veya bir dizin girişi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri seçin.
 2. ALT + ÜST KRKT + X tuşlarına basın. <a0>Dizin girdisi işaretle</a0> iletişim kutusu görüntülenir.
 3. Seçili metinden farklı olmasını istiyorsanız, ana girdi</a0> kutusunda değiştirin. Alt giriş metnini yazın ve sonra da istediğiniz seçenekleri ve sayfa numarası biçimi seçin.
 4. Seçili metni işaretlemek için imle ' yi tıklatın veya seçili metnin tüm tekrarlarını işaretlemek için Tümünü işaretle ' yi tıklatın.
 5. Kapat ' ı tıklatın.
 6. 1 Ile 5 bu yordamın her dizin girişini alan için yineleyin.

Yöntem 4: Uyumluluk dosyası nasıl

Hangi dizine eklemek istediğiniz ve tüm belgedeki sözcükleri bir kerede indekslemek istediğiniz sözcükleri biliyorsanız, bu yöntemi kullanın.

Uyumluluk dosyası kullanarak dizin oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Yeni bir belgede, iki sütunlu bir tablo ekleyin.
 2. Sol sütunda, belgenizdeki için dizin işaretlemek istediğiniz sözcükleri yazın.

  Bu girdileri büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
 3. Sağ sütunda, karşılık gelen dizin içinde görünmesini istediğiniz metni yazın.
 4. Kaydedin ve bu belgeyi kapatın.
 5. Dizininizi oluşturmak istediğiniz belgeyi açın.
 6. Word 2003
  Ekle menüsünden Başvurular ' ı işaretleyin ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2002
  Ekle menüsünde başvuru ' ı tıklatın ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2000
  Ekle menüsünde dizin ve tablolar'ı tıklatın.
 7. Dizin sekmesini tıklatın.
 8. AutoMark Ek Yardım düğmesini tıklatın.
 9. 1 Ile 4. adımda oluşturduğunuz dosyayı seçin ve ' ı tıklatın.
Word, belgenizdeki sözcükleri otomatik olarak işaretler.

Dizin oluşturma hakkında

Dizin oluşturmak için <a0></a0>, aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Dizin girdilerinizi eklediğiniz belgeyi açın ve ardından dizininizi görünmesini istediğiniz yere ekleme noktasını yerleştirin.
 2. Word 2003
  Ekle menüsünden Başvurular ' ı işaretleyin ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2002
  Ekle menüsünde başvuru ' ı tıklatın ve dizin ve tablolar'ı tıklatın.

  Word 2000
  Ekle menüsünde dizin ve tablolar'ı tıklatın.
 3. Dizin sekmesini tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
Dizin ekleme noktasında konuma eklenir.

Özellikler

Makale numarası: 212346 - Last Review: 24 Ocak 2007 Çarşamba - Gözden geçirme: 3.1
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowtomaster kbhowto KB212346 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:212346

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com