คอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 หยุดการตอบสนองหรือหยุดทำงานที่ขั้นตอน "ใช้การตั้งค่าของผู้ใช้" ของขั้นตอนการเข้าระบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2379016 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack (SP2) คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองและดูเหมือนหยุดทำงานในขั้นตอน "ใช้การตั้งค่าของผู้ใช้" หรือ "ใช้การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์" ของกระบวนการเข้าระบบ

คุณอาจพบว่าโฟลเดอร์ "การเชื่อมต่อเครือข่าย" ว่างเปล่า นอกจากนี้ บริการต่อไปนี้ยังไม่สามารถเริ่มต้นได้ที่การเริ่มระบบ

หมายเหตุ บริการเหล่านี้ถูกตั้งค่าเป็นการเริ่มระบบประเภทการเริ่มต้น "แบบอัตโนมัติ"
 • ตัวจัดคิวงานพิมพ์
 • บริการเทอร์มินัล
 • บริการเซิร์ฟเวอร์
 • รีจิสทรีทางไกล
 • Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Distributed Transaction Coordinator
 • บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์
หมายเหตุ ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ และกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์ใบรับรอง (Secure Sockets Layer - SSL) บนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้งใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ในบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IIS) 7.0 แล้วเปิดใช้งาน HTTPS บนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อใช้ใบรับรอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการล็อกตายในฐานข้อมูล Service Control Manager

ซึ่ง Service Control Manager พยายามเริ่มบริการ HTTP.sys แล้วทำการล็อกไว้ในฐานข้อมูล Service Control Manager จากนั้น HTTP.sys ทำการเรียก ซึ่งต้องใช้ Cryptographic Services ในระหว่างการเริ่มต้น จากนั้น จึงมีการส่งคำขอเพื่อเริ่ม Cryptographic Services อย่างไรก็ตาม มีการล็อกไว้แล้วในฐานข้อมูล Service Control Manager ดังนั้น จึงเกิดการล็อกตาย

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่เกิดปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับดาวน์โหลด จะมีส่วน "มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่นๆ หรือจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของแผนกบริการและสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมดหรือการสร้างคำขอบริการแยกต่างหาก โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=th&?ws=support#tab3
หมายเหตุ แบบฟอร์ม"โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงขึ้นในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2008 Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849 วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

ในการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ หลังจากที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงอยู่ใน Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับเวลาออมแสงปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
ข้อสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 ถูกรวมไว้ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เฉพาะ "Windows Vista" เท่านั้นที่แสดงอยู่ในหน้าคำขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ในการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสองระบบ ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรากฏอยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้านั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบถึงระบบปฏิบัติการจริงที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ SR_Level (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_LevelService branch
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในหัวข้อ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และสำหรับ Windows Vista" แฟ้ม MUM และ แฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (.cat) ที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
Http.sys6.0.6002.22490413,69617-Sep-201015:56x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249033,79217-Sep-201017:22x64
Http.sys6.0.6002.22490620,54417-Sep-201015:33x64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Httpapi.dll6.0.6002.2249070,65617-Sep-201017:25IA-64
Http.sys6.0.6002.224901,183,74417-Sep-201015:39IA-64
Httpapi.dll6.0.6002.2249030,72017-Sep-201017:51x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ไขปัญหาอื่นๆ สำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

หากต้องการให้เราหาวิธีการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หากคุณต้องการหาวิธีการอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันหากต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ปัญหานี้
Microsoft Fix it 50564

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาลงในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ในการแก้ไขปัญหานี้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้สร้างคีย์รีจิสทรี DependOnService เพื่อเปลี่ยนการทำงานของ HTTP.sys ซึ่งจะทำให้ HTTP.sys ขึ้นอยู่กับบริการ crytosvc ที่จะเริ่มต้นก่อน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ regedit ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  UAC
  หากคุณได้รับการแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP
 3. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ ใหม่ แล้วคลิก Multi-string Value
 4. พิมพ์ DependOnService แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ DependOnService แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในช่อง ข้อมูลของค่า พิมพ์ CRYPTSVC แล้วคลิก ตกลง
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 8. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด และสำหรับ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,078
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd7f41e67d3b22c7323e4b873c5217f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_a830704d9ca2c386.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_f00f5788d03e0238eabdd2760bdc3d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4f7f86c025f21c90.manifest
File versionNot applicable
File size692
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aecfc7142f67cc69.manifest
File versionNot applicable
File size144,703
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot applicable
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด และสำหรับ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_5d9c9a8f6fcc4106a9c76695437e93af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_4facdf98e1148184.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e195de3ac8015f4a5eefd1508ae6c65b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_74022a52f4983fc6.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_53d9a34e6c362a5a.manifest
File versionNot applicable
File size4,722
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_0aee6297e7c53d9f.manifest
File versionNot applicable
File size144,967
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,102
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่น IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameIa64_601d8237137f06914ab520941292da70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_13cb76d2d6eea0f3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_a43d6409c0061cb4b69d3eb0aaece7fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_42b097d6c60227c6.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bcabc0b3d6c220.manifest
File versionNot applicable
File size4,715
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-http_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_aed16b0a2f65d565.manifest
File versionNot applicable
File size144,957
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,257
Date (UTC)20-Sep-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-http-api_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22490_none_f7bb07cab3d8b924.manifest
File versionNot applicable
File size4,708
Date (UTC)17-Sep-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2379016 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink KB2379016

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com