ID članka: 2460049 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Uvod

Servisni paket Service Pack 1 (SP1) za Microsoft Office 2010 nudi najnovija ažuriranja za Office 2010. Taj servisni paket sadrži dvije glavne kategorije popravaka:
 • Prethodno neobjavljene popravke koji su posebno stvoreni za ovaj servisni paket. Osim općenitih popravaka proizvoda, ti popravci obuhvaćaju i poboljšanja stabilnosti, performansi i sigurnosti.
 • Sva javna ažuriranja objavljena tijekom lipnja 2011. te sva kumulativna ažuriranja objavljena tijekom travnja 2011.

Rješenje

Kako nabaviti i instalirati servisni paket

Prvi način: Microsoft Update (preporučeno)

Da biste preuzeli servisni paket putem servisa Microsoft Update, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
Prijava na Microsoft Update je preporučeni način za ažuriranje proizvoda paketom SP1. Microsoft Update će otkriti proizvode koje ste instalirali, a zatim na njih primijeniti sva ažuriranja.

Drugi način: Odmah preuzmite SP1 paket

Putem Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Preuzmi
Download the Office 2010 Service Pack 1 64-bit package now.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Preuzmi
Download the Office 2010 Service Pack 1 32-bit package now.Pomoć s odabirom paketa: 
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed


Otvorite bilo koji program sustava Office 2010 (Word 2010, Excel 2010, itd.) i kliknite Datoteka i zatim°Pomoć da biste saznali verziju sustava Office. (Snimka zaslona za ovaj korak nalazi se u nastavku.)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
2903036
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsedDodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku
Microsoft je izvršio antivirusnu provjeru ove datoteke. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave te datoteke. Datoteka je spremljena na poslužiteljima s poboljšanom zaštitom koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.

Dodatne informacije o potpunom popisu svih objavljenih paketa SP1 za stolna računala potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
2510690 Popis svih paketa Microsoft Office 2010 Service Pack 1

Pregled poboljšanja servisnog paketa SP1 za Office 2010

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ključna područja poboljšanja servisnog paketa SP1 su sljedeća:
  Servisni paket SP1 za Access 2010
  • Servisni paket SP1 za Access 2010 dodaje novu značajku SP1 radi integracije sadržaja zajednice u galeriji Dijelovi programa.
  • Rješava problem koji se pojavljuje kada datoteku programa Access pokušate izvesti u radnu knjigu programa Excel.
  • Poboljšava performanse prilikom objavljivanja klijentskih oblika iz programa Access koji sadrži ugrađene slike

  Excel 2010 SP1
  • Poboljšanje opće stabilnosti, performansi i kompatibilnosti s prethodnim verzijama rješavanjem pogrešaka koje pogađaju velik broj korisnika. Da biste pronašli rješenja za konkretne pogreške, preuzmite radnu knjigu "Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes" (Promjene u paketu Microsoft Office 2010 Service Pack 1) koja se spominje kasnije u ovom članku.
  • Uz to, nazivi funkcija sada su kompatibilni s nazivima u prethodnim verzijama programa Excel na češkom, danskom, talijanskom, norveškom, portugalskom, brazilskom portugalskom, španjolskom, švedskom i turskom jeziku.
   Napomena Problem opisuje članak iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
   2551525 Promjena naziva funkcija u neengleskim verzijama programa Excel 2010 SP1

  Servisni paket SP1 za OneNote 2010
  • Dodana je nova mogućnost Open from web (Otvori s weba) koja se nalazi na izborniku File Open (Otvaranje datoteke). Ta vam značajka omogućuje otvaranje bilježnica programa OneNote putem servisa SkyDrive.
  • Mogućnost Web (Web) i mogućnost Network (Mreža) sada se nalaze na izborniku File Share (Zajedničko korištenje datoteka). Ta značajka pojednostavnjuje zajedničko korištenje bilježnice.
  • Značajku Quick Filling (Brzo ispunjavanje) možete koristiti da biste lokalni odjeljak Unfiled Notes (Nearhivirane bilješke) spremili u neki drugi odjeljak ili na servis SkyDrive. Da biste to učinili, kliknite File (Datoteka), Options (Mogućnosti), Save and Backup (Spremi sa sigurnosnim kopijom), a zatim kliknite Modify (Izmijeni).
  • Poboljšava način na koji se OneNote sinkronizira sa sustavom SharePoint ili servisom SkyDrive.
  • Servisni paket OneNote 2010 SP1 sada koristi Windows Live Essentials za prijavu na servis SkyDrive.
  • Rješava problem koji se pojavljuje kada na prazan redak ili retke primijenite grafičku oznaku ili obrojčani popis.
  • Rješava problem kada su bilježnice vidljive na navigacijskoj traci kada otvorite ili stvorite mnogo bilježnica, a zatim ih minimizirate.
  • Rješava problem kada se za sljedeći redak nakon lijepljenja veze koristi neodgovarajući stil.
  • Rješava problem kada se stranice u programu OneNote 2010 označene kao pročitane mijenjaju u stranice označene kao nepročitane.
  • Poboljšava performanse kada zajedničku bilježnicu koristi mnogo korisnika koji koriste grupe sekcija.
  • Servisni paket SP1 za OneNote 2010 sada označava stavke unutar rezultata pretraživanja.
  • Rješava problem kada se tinta ne premješta ispravno kada zajednički koristite bilježnicu.
  • Servisni paket SP1 za OneNote 2010 ispravlja značajku isticanja kada tražite određeni tekst unutar XPS datoteke s više stranica.
  • Rješava problem kada se tinta ne može premještati prema očekivanom kada koristite naredbu Insert Space (Umetni razmak). Uz to, rješavaju se i drugi različiti problemi vezani uz premještanje tinte.
  • Servisni paket SP1 za OneNote 2010 rješava problem sa značajkom isticanja kada gledate stranicu koja koristi alat za isticanje.
  • Prikazuje se detaljna poruka o pogrešci kada na računalu koristite OneNote, a drugi korisnici na istom računalu koriste SkyDrive OneNote.
  • Poboljšava performanse kada koristite SharePoint 2010 radi korištenja zajedničke bilježnice u sporoj mreži.
  • Rješava problem u kojemu se prikazuje poruka o pogreški "Exception 0x80042001(InvalidXML)" (Iznimka 0x80042001(XML nije valjan)) kada koristite model objekta programa OneNote za izvoz, a zatim uvezete stranicu sa sadržajem na švedskom jeziku.
  • Kada prvi put otvorite OneNote 2010, zatražit će se da postavite prvu bilježnicu na servisu SkyDrive ili lokalno. Servisni paket SP1 za OneNote 2010 dodaje novu vrijednost registra DisableSkydriveSetupOnFirstBoot radi isključivanja te značajke i stvaranja bilježnice lokalno.
  • Poboljšane performanse kada novu stranicu stvorite pomoću predloška.
  • Rješava problem kada se ispis prikazuje kada crveni znak X kada u oblik OneNote 2007 premještate ili kopirate stranicu koja sadrži ispis u obliku programa OneNote 2010.
  • Rješava problem vezan uz autora na stranici kada koristite OneNote model objekta za izvoz, a zatim za uvoz stranice.
  • Servisni paket SP1 za OneNote 2010 sada ispravno pomiče sadržaj kada se pokazivač miša nalazi u blizini rubova zaslona.
  • Servisni paket OneNote 2010 SP1 sada može otvoriti ili sinkronizirati bilježnice stvorene na servisu SkyDrive koje sadrže sljedeće znakove:
   , ",", &, %, #, ~, +
  • Rješava određene probleme na koje korisnici sustava Windows 7 ili Windows Vista nailaze kada se povezuju sa servisom SkyDrive ili kada koriste SkyDrive.
  • Rješava problem kada možete izgubiti prilagođene zastavice bilješki kada dodatak sprječava zatvaranje programa OneNote 2010.
  • Rješava problem vezan uz način UpdateHierarchy modela objekta.

  Servisni paket SP1 za Outlook 2010
  • Servisni paket SP1 za Outlook 2010 obuhvaća podršku Office 365.
  • Servisni paket SP1 za Outlook 2010 moguće je postaviti tako da uvijek koristi zadani račun za slanje.
  • Rješava problem kada se vrijeme čekanja ne postavlja ponovo između sastanaka.

  Servisni paket SP1 za PowerPoint 2010
  • Zadano ponašanje mogućnosti Use Presenter View (Pokaži prikaz izlagača) promijenjeno je radi prikaza dijaprojekcije na sekundarnom monitoru i prikaza bilješki na primarnom monitoru.
  • Rješava problem kada se neispravno stanje animacije pojavljuje nakon pregledavanja svih slajdova.
  • Rješava problem kada pokazivač miša nestane nakon odabira mogućnosti Second Monitor (Drugi monitor) na popisu Show On (Pokaži na).
  • Rješava problem kada se prikazuje sljedeća poruka o pogreški kada uređujete ili omogućujete objekt programa Excel koji sadrži Visual Basic for Applications (VBA) kod.
   Error accessing file. Network connection may have been lost. (Pogreška pri pristupu datoteci. Možda je prekinuta mrežna veza.)

   Microsoft PowerPoint can't start the application required to open this object. (Microsoft PowerPoint ne može pokrenuti aplikaciju potrebnu za otvaranje tog objekta.) An error occurred and this feature is no longer functioning properly. Would you like to repair this feature now? (Pojavila se pogreška i ta značajka više ne funkcionira pravilno. Želite li sada popraviti tu značajku?)

  • Rješava problem vraćanja neispravne vrijednosti Runs.Count kada prezentacija programa PowerPoint 2003 pokrene naredbu objektnog modela programa PowerPoint 2010.
  • Rješava problem kada medijski audio ili videosadržaj stvoren na računalu sa sustavom Mac ne reproducira sadržaj na računalu sa sustavom Windows.
  • Rješava problem kada se slike u datoteci Enhanced Windows Medafile (EMF) ne prikazuju ispravno kada slajd spremite kao datoteku Enhanced Windows Medafile (EMF), a zatim upotrijebite visoku razlučivost da biste je ispisali.
  • Rješava problem kada olovku koristite kao pokazivač u načinu Dijaprojekcija, ali ona nije vidljiva cijelo vrijeme.
  • Rješava problem kada promjena zadanog jezika nije proširena na nove slajdove ili na nove prezentacije.
  • Rješava problem kada se povezana slika ne sprema nakon umetanja u prezentaciju, a zatim prezentaciju spremite u datoteku oblika Open Document Format (ODF).

  Servisni paket SP1 za Word 2010
  • Servisni paket SP1 za Word 2010 sadrži dijaloški okvir koji korisnike upozorava da će prilagođeni XML biti izgubljen kada se datoteke koje koriste bilješke prilagođenog XML oblika spreme u XML datotečnom obliku.
  • Sada su određena polja dostupna kada u značajci Bibliography (Bibliografija) koristite stilove izdanja APA 6 i MLA 7.
  • Rješava problem kada korisnici prime sljedeću poruku o pogrešci prilikom otvaranja dokumenta programa Word 2010.
   Datoteku <naziv datoteke> nije moguće otvoriti zbog problema sa sadržajem.

   The name in the end tag of the element must match the element type in the start tag. (Datoteku "naziv datoteke" nije moguće otvoriti zbog problema sa sadržajem. Naziv u oznaci kraja elementa mora odgovarati vrsti elementa u oznaci početka.)
  • Rješava problem kada korisnici prime sljedeću poruku o pogrešci prilikom otvaranja dokumenta programa Word 2010:
   Microsoft Office Word has encountered a problem and needs to close. (Microsoft Office Word naišao je na problem i mora se zatvoriti.)
   Napomena Problem opisuje članak iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
   2119612 Poruka o pogrešci prilikom otvaranja dokumenta u programu Word 2010: "Microsoft Office Word has encountered a problem and needs to close" USP10.DLL ("Microsoft Office Word naišao je na problem i mora se zatvoriti" USP10.DLL)


   http://support.microsoft.com/kb/2119612/EN-US
  • Rješava problem s prikazom fonta kada otvorite dokumente u vodoravnom usmjerenju koji koriste font instaliran u sustav s navodima fonta PostScript.
  • Rješava nekoliko problema vezanih uz sukob uređivanja kada koristite značajku Word Coauthoring (Suautorstvo u programu Word).
  • Servisni paket SP1 za Word 2010 sada ispravno prikazuje kartu kada koristite funkciju Display Map (Prikaži kartu).
  • Uvlake odlomka više ne nestaju kada uređujete ostala svojstva odlomka.
  • Servisni paket SP1 za Word 2010 sada povezanu sliku sprema ispravno je umetnete u prezentaciju, a zatim prezentaciju spremite u datoteku Open Document Format (ODF).
  • Kada kopirate neke podatke programa Excel koji sadrže ćelije i grafikon, a zatim ih u dokument programa Word zalijepite kao povezani objekt radnog lista programa Microsoft Excel (OLE), veličina grafikona može biti pogrešna. Ili grafikon može biti oštećen. Taj se problem pojavljuje jer Word koristi informacije pisača radi prikaza grafikona. Servisni paket SP1 za Word 2010 dodaje vrijednost registra OleIgnorePrintPict u 1 radi zanemarivanja informacija pisača.
  • Rješava problem kada se veličina grafikona potpuno promijeni prilikom korištenja ručice za promjenu veličine radi promjene oblika unutar grafikona.
  • Rješava problem renderiranja koji se pojavljuje kada grafiku umetnete u dokument programa Word, a zatim dokument spremite kao HTML datoteku.
  • Rješava problem kada se cijela grupa programa Word preokrene kada pokušate preokrenuti podređenu zajedničku stavku unutar grupe programa Word korištenjem modela objekta programa Word.
  • Rješava problem kada cijela grupa programa Word promijeni veličinu kada naredbe ScaleHeight (Skaliraj visinu) i ScaleWidth (skaliraj širinu) koriste objektni model programa Word radi skaliranja visine određenog objekta unutar grupe programa Word.

Popis problema (koji je moguće preuzeti), a koji se rješavaju pomoću servisnog paketa

Dostupna je radna knjiga u kojoj su navedeni problemi koje taj servisni paket rješava.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Preuzimanje
Sada preuzmite paket Microsoft Office 2010 Service Pack 1 Changes.xlsx.

Napomena Ta je radna knjiga dostupna na engleskom jeziku. Nije prevedena na druge jezike.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed


Dodatne informacije

Poznati problemi i promjene ponašanja
2532126 Poznati problemi koji se mogu pojaviti kada instalirate servisni paket Service Pack 1 za Microsoft Office 2010 te servisni paket Service Pack 1 za Microsoft SharePoint 2010

Tehničke informacije

Dodatne informacije o ovom servisnom paketu koji sadrži popis datoteka o kojima je riječ potražite u članku Microsoftove baze znanja pod brojem
2532118 Tehnički detalji o izdanjima servisnog paketa Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.

Svojstva

ID članka: 2460049 - Posljednja izmjena: 23. listopada 2013. - Revizija: 8.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Ključne riječi: 
atdownload kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew KB2460049

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com