Τρόπος οριστικής κατάργησης του Office 2008 για Mac

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2500821 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για την οριστική κατάργηση του Microsoft Office 2008 για Mac από τη συσκευή σας.

Αν ψάχνετε για τα βήματα κατάργησης του Microsoft Office 2011 για Mac, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2398768 - Τρόπος οριστικής κατάργησης του Office 2011 για Mac

Σημείωση Δεν χρειάζεται να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2008 για Mac, αν πρόκειται να εγκαταστήσετε το Office 2011 για Mac.


Θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις πριν ακολουθήσετε οποιοδήποτε από τα βήματα σε αυτό το άρθρο.  
 • Πρέπει να τερματίσετε όλες τις εφαρμογές. 
 • Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής. 
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η διαγραφή όλων των στοιχείων στο φάκελο Trash.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνιστάται να μην παραλείψετε κανένα από τα βήματα αυτού του άρθρου, αν θέλετε να καταργήσετε οριστικά την εγκατάσταση του Microsoft Office 2008 για Mac από τη συσκευή σας. Επειδή υπάρχουν πολλά βήματα, συνιστάται να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο ώστε να μπορείτε να ακολουθήσετε ευκολότερα τις οδηγίες. 


Βήμα 1: Έξοδος από όλες τις εφαρμογές

Για τον τερματισμό των ενεργών εφαρμογών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Force Quit (ή πατήστε Command - Option - Esc).
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή στο παράθυρο Force Quit Applications.
  Σημείωση Δεν είναι δυνατός ο τερματισμός της λειτουργίας του Finder.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Force Quit.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2921637


 4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές.
Σημείωση Κατά τον επιβεβλημένο τερματισμό μιας εφαρμογής, δεν γίνεται αποθήκευση τυχόν μη αποθηκευμένων αλλαγών στα ανοιχτά έγγραφα.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο κατάργησης του Office

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο κατάργησης του Office, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
 2. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 4. Ανοίξτε την επιλογή Applications.
 5. Ανοίξτε το Microsoft Office 2008 και, στη συνέχεια, το φάκελο Additional Tools.
 6. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Remove Office για την εκκίνηση της εφαρμογής.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Continue ώστε το εργαλείο να αναζητήσει εγκατεστημένες εκδόσεις του Office στον υπολογιστή σας.
 8. Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Continue μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
 9. Επιλέξτε το στοιχείο Microsoft Office 2008 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Continue.
 10. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταργήσετε το Office 2008 για Mac.
Σημείωση Αν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση του εργαλείου κατάργησης του Office, αν το εργαλείο πάψει να ανταποκρίνεται ή αν τερματιστεί η λειτουργία του, μεταβείτε στο "Βήμα 3: Κατάργηση προτιμήσεων του Office".

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο δεν καταργούνται όλα τα στοιχεία του Office 2008 για Mac. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα υπόλοιπα βήματα σε αυτό το άρθρο για την πλήρη κατάργηση της εγκατάστασης του Office 2008 για Mac από τον υπολογιστή σας.

Βήμα 3: Κατάργηση προτιμήσεων του Office

Προειδοποίηση Με την κατάργηση των προτιμήσεων θα διαγραφούν όλες οι προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει. Αυτές οι προσαρμογές περιλαμβάνουν αλλαγές σε γραμμές εργαλείων, προσαρμοσμένα λεξικά και συντομεύσεις πληκτρολογίου που είχατε δημιουργήσει.

Για να καταργήσετε τα αρχεία com.microsoft και το φάκελο του Office 2008, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Home.
 2. Ανοίξτε το στοιχείο Library.
  Σημείωση Ο φάκελος Library είναι κρυφός στο Mac OS X Lion. Για να εμφανίσετε αυτόν το φάκελο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION όταν κάνετε κλικ στο μενού Go.

 3. Ανοίξτε το στοιχείο Preferences.
 4. Ταξινομήστε τα αρχεία και τους φακέλους με αλφαβητική σειρά.
 5. Σύρετε όλα τα αρχεία που ξεκινούν με com.microsoft στο φάκελο Trash.
 6. Στην περιοχή Preferences, ανοίξτε το φάκελο Microsoft και κατόπιν σύρετε το φάκελο Office 2008 στο φάκελο Trash.
Για την κατάργηση του στοιχείου com.microsoft.office.licensing.helper.plist, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 3. Ανοίξτε το φάκελο Library και κατόπιν το στοιχείο LaunchDaemons.
 4. Σύρετε το στοιχείο com.microsoft.office.licensing.helper.plist στο φάκελο Trash.
Για την κατάργηση του στοιχείου com.microsoft.office.licensing.helper, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 3. Ανοίξτε το φάκελο Library και κατόπιν το στοιχείο PrivilegedHelperTools.
 4. Σύρετε το στοιχείο com.microsoft.office.licensing.helper στο φάκελο Trash.

Βήμα 4: Κατάργηση του αρχείου άδειας χρήσης

 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 3. Ανοίξτε το φάκελο Library και κατόπιν το στοιχείο Preferences.
 4. Σύρετε το στοιχείο com.microsoft.office.licensing.plist στο φάκελο Trash.

Βήμα 5: Κατάργηση /Library/Application Support/Microsoft/

Για να καταργήσετε το φάκελο Microsoft από την περιοχή Application Support, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 3. Ανοίξτε το φάκελο Library και κατόπιν το στοιχείο Application Support.
 4. Σύρετε το φάκελο Microsoft στο φάκελο Trash.
Προειδοποίηση Εάν έχετε εγκαταστήσει το πρόσθετο Microsoft Silverlight στον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να το επανεγκαταστήσετε μετά από την κατάργηση αυτού του φακέλου. Κάντε κλικ εδώ, για να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Silverlight.

Βήμα 6: Κατάργηση λήψεων

 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Computer
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι συνήθως Macintosh HD.
 3. Ανοίξτε το φάκελο Library και κατόπιν το στοιχείο Receipts.
 4. Σύρετε όλα τα αρχεία που ξεκινούν με "Office2008_en" στο φάκελο Trash.
  Σημείωση Αυτά τα αρχεία δεν υπάρχουν πάντοτε στον υπολογιστή.
Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό Mac OS X Snow Leopard (10.6) ή Lion (10.7), συνεχίστε με τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Go to Folder.
 2. Πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο στο πλαίσιο Go to folder και κάντε κλικ στην επιλογή Go:
  /private/var/db/receipts

 3. Ταξινομήστε τα αρχεία και τους φακέλους με αλφαβητική σειρά.
 4. Σύρετε όλα τα αρχεία που ξεκινούν με com.microsoft στο φάκελο Trash.
 5. Σύρετε αυτά τα δύο αρχεία στο φάκελο Trash:
  • com.microsoft.office.slt_std.pkg.12.2.0.combo.bom
  • com.microsoft.office.slt_std.pkg.12.2.0.combo.plist

Βήμα 7: Μετακινήστε το φάκελο Microsoft User Data στο Desktop

Σημαντικό Αν υπάρχει ήδη ένας φάκελος Microsoft User Data στην επιφάνεια εργασίας, μετονομάστε τον πριν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Για τη μετακίνηση του φακέλου Microsoft User Data, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Go, κάντε κλικ στην επιλογή Documents.
 2. Σύρετε το φάκελο Microsoft User Data στην επιφάνεια εργασίας.
 3. Από το μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Restart.

Βήμα 8: Κατάργηση των εικονιδίων εφαρμογών του Office από το Dock

Για να καταργήσετε τα εικονίδια εφαρμογών του Office από το Dock, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL και κατόπιν κάντε κλικ σε κάποιο εικονίδιο εφαρμογής του Office από το Dock, όπως για παράδειγμα το Microsoft Word.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Options και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Remove from Dock.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2921638


 3. Επαναλάβετε τα δύο προηγούμενα βήματα έως ότου καταργήσετε όλα τα εικονίδια εφαρμογών του Office από το Dock.Μόλις ολοκληρώσετε όλα τα βήματα σε αυτό το άρθρο, επανεγκαταστήστε το Office 2008 για Mac και, στη συνέχεια, μετακινήστε ξανά το φάκελο Microsoft User Data στο φάκελο Documents. Θα γίνει επαναφορά όλων των πληροφοριών για το Entourage. 

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2500821 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
Λέξεις-κλειδιά: 
dftsdahomeportal KB2500821

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com