Μήνυμα σφάλματος: "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας του Κέντρου ασφάλειας"

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2519899 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Αν κάνετε δεξιό κλικ σε μια κόκκινη σημαία σε ένα εικονίδιο “Ειδοποιήσεις ασφάλειας των Windows" στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα Κέντρου ασφάλειας (Open Security Center), εμφανίζεται το μήνυμα "Η υπηρεσία του Κέντρου ασφάλειας είναι απενεργοποιημένη" στο παράθυρο "Κέντρο ασφάλειας των Windows".

Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Άμεση ενεργοποίηση (Turn on now) στην ενότητα "Κέντρο ασφάλειας", εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας του Κέντρου ασφάλειας.
Αν συνεχίσετε να προσπαθείτε, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του Κέντρου ασφάλειας.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της υπηρεσίας του Κέντρου ασφάλειας είναι σωστά ρυθμισμένες, και στη συνέχεια εκκινήστε την υπηρεσία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα ανάλογα με την έκδοση των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε:
  • Windows 8
   1. Πατήστε και κάντε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης ή πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows + C.
   2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σύμβολο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
   3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε services.
   4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή τοπικών υπηρεσιών.
  • Windows 7 και Windows Vista
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
   2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start search), πληκτρολογήστε services.
   3. Στη λίστα Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.
 2. Στο τμήμα παραθύρου λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) την επιλογή Κέντρο ασφάλειας και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για τις Υπηρεσίες
 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type), πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα (Καθυστέρηση έναρξης) (Automatic (Delayed Start)).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες κέντρου ασφαλείας"
 4. Στην περιοχή Κατάσταση υπηρεσίας, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).

  Σημειώσεις
  • Αν η υπηρεσία εκκινηθεί με επιτυχία, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply), πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK, και κλείστε το παράθυρο "Υπηρεσίες".
  • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με το ακόλουθο όταν πατήστε στην Έναρξη (Start), μεταβείτε στο βήμα 6 και ρυθμίστε ξανά τον χρήστη που συνδέεται στην υπηρεσία:
   "Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας του Κέντρου ασφάλειας από τα Windows στον τοπικό υπολογιστή. Σφάλμα 1079: Ο λογαριασμός που καθορίστηκε για αυτήν την υπηρεσία διαφέρει από το λογαριασμό που καθορίστηκε για άλλες υπηρεσίες που εκτελούνται στην ίδια διεργασία."
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες κέντρου ασφάλειας (Security Center Properties), πατήστε ή κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Log On) και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για την καρτέλα "Σύνδεση"
 6. Στο πλαίσιο Εισαγάγετε το όνομα αντικειμένου για επιλογή (Enter the object name to select), πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Στιγμιότυπο οθόνης για το πλαίσιο διαλόγου "Επιλογή χρήστη"
 7. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος ονομάτων, και κατόπιν στο κουμπί OK όταν ταυτοποιηθεί το όνομα.
 8. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.
 9. Στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή.
 10. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή και κατόπιν στο κουμπί OK.
 11. Κλείστε το παράθυρο "Υπηρεσίες".
Αν ρυθμίσετε ξανά και εκκινήσετε το Κέντρο ασφάλειας και, στη συνέχεια, επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και διαπιστώσετε ότι το Κέντρο ασφάλειας εξακολουθεί να μην εκκινείται και να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο από τα ακόλουθα προβλήματα ή και τα δύο:
 • Ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.
 • Το κλειδί μητρώου είναι κατεστραμμένο.
Για να επιδιορθώσετε το κλειδί μητρώου για τα Windows 8 ή τα Windows 7, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το κλειδί μητρώου ή αν στον υπολογιστή σας εκτελούνται Windows XP ή Windows Vista, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start expanded
Για να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση του κλειδιού μητρώου σας, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση.
Για τα Windows 8
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start expanded
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 20084
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end
Για Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ή Windows Server 2003
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start expanded
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50981
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end

Σημειώσεις
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη διόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε τη λύση αυτόματης διόρθωσης σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, καταχωρήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Διόρθωση (Fix it for me)" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end


Επίλυση από το χρήστη

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, φροντίστε να ακολουθήσετε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στην κατάλληλη σύνδεση για τη δική σας έκδοση των Windows:

Windows 7: Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου
Windows Vista: Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου

Για να επιδιορθώσετε το κλειδί μητρώου σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

  Windows 8
  1. Πατήστε και κάντε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης ή πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows + C.
  2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σύμβολο Αναζήτηση (Search).
  3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο Regedit.
  Windows Vista και Windows 7
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
  2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start search), πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή regedit.exe από τη λίστα Προγράμματα (Programs).
  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes).
 2. Μεταβείτε στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc
 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο ή κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί, και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete).
 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.
 5. Εκκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε.

  Windows 8
  1. Πατήστε και κάντε σάρωση από τη δεξιά άκρη της οθόνης ή πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows + C.
  2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο σύμβολο Αναζήτηση (Search).
  3. Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε notepad και κατόπιν πατήστε ή κάντε κλικ στο Σημειωματάριο (Notepad).

  Windows Vista και Windows 7
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.
  2. Στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start search), πληκτρολογήστε notepad και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) από τη λίστα Προγράμματα (Programs).

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes).
 6. Επιλέξτε το ακόλουθο κείμενο:

  Επεξεργαστής μητρώου των Windows Έκδοση 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-200"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
  00,65,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,52,00,65,00,73,00,74,00,\
  72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,00,00
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  "Description"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-201"
  "DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,57,00,69,00,6e,00,\
  4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService"
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,\
  00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\ 00,00,00,00
  "DelayedAutoStart"=dword:00000001
  "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Parameters]
  "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Security]
  "Security"=hex:01,00,14,80,c8,00,00,00,d4,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,98,00,06,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,\
  00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,00,00,14,00,00,01,\
  00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,00,28,00,15,00,00,00,01,06,00,\
  00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59,9d,77,91,56,e5,55,dc,f4,e2,0e,a7,8b,eb,ca,\
  7b,42,13,56,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,\
  00,00,00
 7. Κάντε δεξιό κλικ, ή πατήστε παρατεταμένα στο επιλεγμένο κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (Copy).
 8. Στο Σημειωματάριο, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία (Edit) από τη γραμμή εργαλείων και κατόπιν στην επιλογή Επικόλληση (Paste).
 9. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (File) στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως (Save As).
 10. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπος (Save as Type), κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα αρχεία (All Files).
 11. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε Hkey.reg και πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).
 12. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή (Import).
 13. Εντοπίστε το αρχείο Hkey.reg και πατήστε ή κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.
 14. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed
Χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό προστασίας από ιούς, για να εξετάσετε τον υπολογιστή σας για ιούς. Εκκινήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένο και εκτελέστε μια πλήρη σάρωση. Αν εντοπιστούν ιοί ή κακόβουλο λογισμικό, καθαρίστε ή επιλύστε τα ζητήματα που αναγνωρίστηκαν από το λογισμικό προστασίας από ιούς.

Ορισμένα προγράμματα προστασίας από ιούς πωλούνται με ανανεώσιμες ετήσιες συνδρομές. Ωστόσο, ορισμένα προγράμματα διατίθενται δωρεάν. Η Microsoft προσφέρει το Microsoft Security Essentials, ένα δωρεάν λογισμικό προστασίας από ιούς, η λήψη του οποίου είναι δυνατή από την τοποθεσία Web του Microsoft Security Essentials. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία Web Υπηρεσίες παροχής λογισμικού ασφάλειας των Windows για να βρείτε λογισμικό άλλων εταιρειών για την προστασία από ιούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να λάβετε δωρεάν λογισμικό σάρωσης ασφάλειας του υπολογιστή σας, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/products/security-essentials

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο ασφάλειας των Windows και άλλα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των Windows, μεταβείτε στην κατάλληλη τοποθεσία Web ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε:
Windows 7
Τι απέγινε το Κέντρο ασφαλείας των Windows;
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/What-happened-to-Windows-Security-Center

Λίστα ελέγχου ασφάλειας για τα Windows 7
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/Security-checklist-for-Windows-7
Τα Windows Vista
Χρήση του Κέντρου ασφαλείας των Windows
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Using-Windows-Security-Center

Λίστα ελέγχου ασφάλειας των Windows
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-vista/Windows-security-checklist

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2519899 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 12.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsmbportal kberrmsg kbfixme kbmsifixme KB2519899

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com