Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 program Exchange Server, SQL Server lub PowerShell ulega awarii

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2540222 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 na komputerze z programem Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server lub Microsoft PowerShell mogą wystąpić niektóre z następujących problemów:

 • Może ulec awarii dowolna aplikacja zależna od programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 lub .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1.
 • Na komputerze z programem SQL Server nie można uruchomić programu PowerShell i nie można uruchomić usług SQL Reporting Services.
 • Na komputerze z programem Exchange Server nie można uruchomić programu PowerShell, konsoli albo Podglądu zdarzeń.
 • Działanie usługi replikacji skrzynek pocztowych programu Exchange zostaje nieoczekiwanie zakończone.

Ponadto w dzienniku aplikacji jest rejestrowane zdarzenie. Zdarzenie to przypomina jedno z następujących:
 • Aplikacja powodująca błąd Powershell.exe, wersja 6.0.6002.18111, sygnatura czasowa 0x4acfacc6, moduł powodujący błąd mscorwks.dll, wersja 2.0.50727.5653, sygnatura czasowa 0x4d54a59c, kod wyjątku 0xc0000005, przesunięcie błędu 0x00000000001d9e19, identyfikator procesu 0x%9, godzina rozpoczęcia aplikacji 0x%10.
 • .NET Runtime wersja 2.0.50727.3053 — Krytyczny błąd aparatu wykonawczego (000007FEF9216D36) (80131506)

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744 i gdy w dotkniętym problemem środowisku zainstalowano aktualizację zabezpieczeń 2449742 lub 2446709 (z biuletynu zabezpieczeń MS11-028). Problem powoduje powstanie objawów opisanych w sekcji Symptomy.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Upewnij się, że w środowisku zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744.
 2. Zainstaluj najnowszą wersję poprawki 979744 z jednego z tych dwóch źródeł:
Uwaga Nie trzeba odinstalowywać wadliwej wersji poprawki ani aktualizacji zabezpieczeń. Po zastosowaniu tego zaktualizowanego pakietu poprawki może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Więcej informacji

Sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg Regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru (odpowiedni do używanego systemu operacyjnego i architektury komputera):
  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0
  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0
  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0
  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0
  Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0
  Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
  Kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0
 3. W tym podkluczu kliknij następujący wpis DWORD:
  CurrentState
  Jeśli wartość DWORD CurrentState jest równa 00000007, oznacza to, że na komputerze zainstalowano wadliwą wersję poprawki 979744.

Sprawdzanie, czy na komputerze zainstalowano zaktualizowaną wersję poprawki 979744

Jeśli na komputerze zainstalowano zaktualizowaną wersję poprawki 979744, używane są następujące podklucze rejestru:
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0


Uwaga Poprawka 979744 jest wymagana do zainstalowania dodatku SP1 dla programu Exchange 2010.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2540222 - Ostatnia weryfikacja: 28 kwietnia 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Starter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Słowa kluczowe: 
kbregistry atdownload kbexpertiseinter kbfix kbsecurity kbsecvulnerability kbsecbulletin KB2540222

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com