Λίστα Service Pack και την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το BizTalk Server

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2555976 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις πληροφορίες έκδοσης του service pack και τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για Microsoft BizTalk Server και Microsoft BizTalk προσαρμογέα πακέτο. Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για την έκδοση του BizTalk Server που χρησιμοποιείτε.

Περισσότερες πληροφορίες

2013 Διακομιστή BizTalk

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU1 2013 διακομιστή BizTalk

Έκδοση: 3.10.301.2
Ημερομηνία έκδοσης: 10 Απριλίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2838133 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2013

BizTalk Server 2010

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU5 του BizTalk Server 2010

Έκδοση: 3.9.556.2
Ημερομηνία έκδοσης: 19 Ιουνίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2689458Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το BizTalk Server 2010

CU4 του BizTalk Server 2010

Έκδοση: 3.9.545.2
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28 Φεβρουαρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2667310 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για το BizTalk Server 2010

CU3 του BizTalk Server 2010

Έκδοση: 3.9.542.2
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Νοεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2617149 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για το BizTalk Server 2010

CU2 του BizTalk Server 2010

Έκδοση: 3.9.530.2
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Αυγούστου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2573000 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το BizTalk Server 2010

CU1 του BizTalk Server 2010

Έκδοση: 3.9.522.2
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 21 Μαΐου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2497789Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2009

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU6 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.477.2

Ημερομηνία έκδοσης: 27 Απριλίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2689457 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για το BizTalk Server 2009

CU5 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.475.2

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Ιανουαρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2649852 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το BizTalk Server 2009

CU4 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.473.2

Ημερομηνία έκδοσης: 1 Νοεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2604321 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για το BizTalk Server 2009


CU3 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.469.2

Ημερομηνία έκδοσης: 1 Αυγούστου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2557149Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για το BizTalk Server 2009


CU2 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.463.2

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Μαρτίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2497794 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το BizTalk Server 2009

CU1 του BizTalk Server 2009

Έκδοση: 3.8.454.2
Ημερομηνία έκδοσης: 8 Δεκεμβρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2429050Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2006 R2

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU4 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Έκδοση: 3.6.2237.12
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Μαρτίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2682056 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για το BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU3 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Έκδοση: 3.6.2224.12
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Αυγούστου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2286501 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για το BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU2 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Έκδοση: 3.6.2217.12
Ημερομηνία έκδοσης: 24 Ιουνίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2211420 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU1 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Έκδοση: 3.6.2210.12
Ημερομηνία έκδοσης: 12 Απριλίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

982061 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Το Service Pack

BizTalk Server 2006 R2 SP1

Έκδοση: 3.6.2149.10
Ημερομηνία έκδοσης: 27 Ιανουαρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιλαμβάνονται στο Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

974563 Λίστα των άμεσων επιδιορθώσεων Microsoft BizTalk Server που περιλαμβάνονται στο BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

Pack προσαρμογέα BizTalk 2010

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU2 Pack 2010 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.6537.0
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 31 Αυγούστου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2572999 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το 2010 Pack προσαρμογέα BizTalk


CU1 Pack 2010 προσαρμογέα BizTalk


Έκδοση: 3.5.6534.0
Ημερομηνία έκδοσης: 6 Μαΐου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2539794Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το 2010 Pack προσαρμογέα BizTalk


BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση

CU5 Pack 2.0 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.5326.0
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20 Ιανουαρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

2649848 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 5 για το BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0

CU4 Pack 2.0 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.5325.0
Ημερομηνία έκδοσης: 1 Νοεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2604327 Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 4 για το BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0


CU3 Pack 2.0 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.5324.0
Ημερομηνία έκδοσης: 1 Αυγούστου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2557150Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 3 για το BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0


CU2 Pack 2.0 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.5320.0
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30 Απριλίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2531605 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 2 για το BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0

CU1 Pack 2.0 προσαρμογέα BizTalk

Έκδοση: 3.5.5314.0
Ημερομηνία έκδοσης: 8 Δεκεμβρίου 2010

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2444952 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 1 για το BizTalk προσαρμογέα Pack 2.0

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2555976 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmt KB2555976 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2555976

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com