Αναγν. άρθρου: 2607607 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα γλωσσών για υπολογιστές που εκτελούν Windows 8 και Windows RT. Τα πακέτα γλωσσών εγκαθίστανται από τον πίνακα ελέγχου γλώσσας στην επιφάνεια εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα γλωσσών, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Γλώσσες στα Windows 8 και στα Windows RT

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εγκατάστασης ενός πακέτου γλωσσών των Windows και αλλαγής της γλώσσας εμφάνισης των Windows

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
 1. Στη σελίδα Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε γλώσσα και βεβαιωθείτε ότι η εμβέλεια αναζήτησης έχει οριστεί στις Ρυθμίσεις (Settings). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 2. Στον πίνακα Αποτελέσματα (Results), κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα (Language). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 3. Στον πίνακα Αλλαγή των προτιμήσεων γλώσσας (Change your language preferences), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλώσσας (Add a language). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 4. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για τη γλώσσα που θέλετε να εγκαταστήσετε.

  Για παράδειγμα, επιλέξτε Καταλανικά (Catalan) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Ως αποτέλεσμα, τα Καταλανικά θα προστεθούν ως μία από τις γλώσσες σας. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 5. Στον πίνακα Αλλαγή των προτιμήσεων γλώσσας (Change your language preferences), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές (Options) δίπλα στη γλώσσα που προσθέσατε. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 6. Εάν ένα πακέτο γλωσσών είναι διαθέσιμο για λήψη για τη γλώσσα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη και εγκατάσταση πακέτου γλωσσών (Download and install language pack). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 7. Όταν το πακέτο γλωσσών εγκατασταθεί, η γλώσσα εμφανίζεται ως διαθέσιμη για χρήση για τη γλώσσα εμφάνισης των Windows. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 8. Για να ορίσετε αυτήν τη γλώσσα ως γλώσσα εμφάνισης, μετακινήστε την στην κορυφή της λίστας των γλωσσών. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 9. Για να ισχύσει η αλλαγή, αποσυνδεθείτε και συνδεθείτε ξανά στα Windows.
Σημειώσεις
 • Για την εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
 • Εάν εγκαταστήσετε πολλά πρόσθετα πακέτα γλωσσών, επηρεάζεται ο χώρος στον δίσκο και η απόδοση του συστήματος. Συγκεκριμένα, ο χώρος στον δίσκο και η απόδοση του συστήματος επηρεάζονται κατά τις λειτουργίες υπηρεσιών, όπως είναι οι εγκαταστάσεις του Service Pack. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να προσθέσετε μόνο ένα πακέτο γλωσσών στον υπολογιστή σας αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πακέτο γλωσσών.
 • Τα πακέτα γλωσσών επιτρέπουν επίσης σε πολλούς χρήστες που κάνουν κοινή χρήση ενός υπολογιστή, να επιλέξουν διαφορετικές γλώσσες εμφάνισης. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει να εμφανίζονται τα παράθυρα διαλόγου, τα μενού και άλλα κείμενα στα Ιαπωνικά, ενώ κάποιος άλλος χρήστης μπορεί να επιλέξει το ίδιο περιεχόμενο να εμφανίζεται στα Γαλλικά.

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης ενός πακέτου γλωσσών

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη σελίδα έναρξης, πληκτρολογήστε γλώσσα και βεβαιωθείτε ότι η εμβέλεια αναζήτησης έχει οριστεί στις Ρυθμίσεις (Settings). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 2. Στον πίνακα Αποτελέσματα (Results), κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα (Language). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 3. Στον πίνακα Αλλαγή των προτιμήσεων γλώσσας (Change your language preferences), κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options), δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να αλλάξετε. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το πακέτο γλωσσών που θέλετε να καταργήσετε δεν χρησιμοποιείται. Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατό να καταργήσετε την αρχική γλώσσα εγκατάστασης των Windows. (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 4. Εάν δεν είναι δυνατή η κατάργηση εγκατάστασης του πακέτου γλωσσών, θα εμφανιστεί μια σύνδεση για την κατάργηση εγκατάστασης του πακέτου γλωσσών. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης του πακέτου γλωσσών (Uninstall language pack). (Παρακάτω εμφανίζεται το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την κατάργηση εγκατάστασης της γλώσσας.

Σημειώσεις
 • Για την κατάργηση εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
 • Τα πακέτα γλωσσών που εγκαθίστανται με χρήση του πίνακα ελέγχου γλώσσας μπορούν να απεγκατασταθούν αν δεν χρησιμοποιούνται.
 • Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση ενός πακέτου γλωσσών, οι άλλοι χρήστες στον ίδιο υπολογιστή δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση ή την κατάργηση εγκατάστασης ενός πακέτου γλωσσών.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2607607 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
Λέξεις-κλειδιά: 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com