การปรับปรุงแนะนำการสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะ AlwaysOn จาก 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อต้องการแบบ SP1 .NET Framework 3.5

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2654347 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

โปรแกรมปรับปรุงนี้แนะนำการสนับสนุนสำหรับ Microsoft SQL Server 2012 AlwaysOn คุณลักษณะต่อไปนี้เมื่อต้องการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1):
 • ApplicationIntent
  เมื่อนั้น ApplicationIntent ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น ReadOnlyไคลเอนต์ร้องขอการดำเนินการเข้าถึงแบบอ่านเมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเปิดใช้งาน AlwaysOn เซิร์ฟเวอร์จะบังคับใช้การดำเนินการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวทั้ง ในเวลาการเชื่อมต่อ และในระหว่างการ ใช้ งบฐานข้อมูล แต่เฉพาะไปยังฐานข้อมูลที่เปิดใช้งาน AlwaysOn เมื่อนั้น ApplicationIntent ตั้งค่าคุณสมบัติเป็น ReadWriteไคลเอนต์ร้องขอการดำเนินการเข้าถึง (อ่าน-เขียน) ปกติเมื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเปิดใช้งาน AlwaysOn การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการ ApplicationIntent คุณสมบัติคือ ReadWrite.
 • กำหนดเส้นทางอ่านอย่างเดียว
  กำหนดเส้นทางอ่านอย่างเดียวเป็นคุณลักษณะที่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานในแบบจำลองแบบอ่านอย่างเดียวของฐานข้อมูล เมื่อต้องการเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางอ่านอย่างเดียว:
  • คุณต้องเชื่อมต่อกับตัวฟังกลุ่มความพร้อมใช้งานเสมอในการมีอยู่ของ กลุ่ม
  • ที่ ApplicationIntent คำสำคัญของสตริงการเชื่อมต่อต้องถูกกำหนดเป็น ReadOnly.
  • กลุ่มความพร้อมใช้งานต้องถูกกำหนดค่า โดยผู้ดูแลฐานข้อมูลเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางอ่านอย่างเดียว
 • MultiSubnetFailover (รวมถึงการสนับสนุนสำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ)
  ระบุเสมอ MultiSubnetFailover = True เมื่อคุณเชื่อมต่อ เพื่อฟังการกลุ่มความพร้อมใช้งานของ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือฟังกลุ่ม 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL คลัสเตอร์ล้มเหลวพร้อมใช้งาน MultiSubnetFailover เปิดใช้งานการเข้าแทนที่ความเร็วสูงกว่าสำหรับกลุ่มความพร้อมใช้งานทั้งหมดและการเข้าแทนที่ทั้งหมดของคลัสเตอร์อินสแตนซ์ใน 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และจะมากลดเวลาในการเข้าแทนที่สำหรับยีการ AlwaysOn-เครือข่าย ย่อยเดียว และ multi-subnet ในระหว่างการเข้าแทนที่ multi-subnet ไคลเอนต์จะลองเชื่อมต่อควบคู่กันโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังรวมถึงการสนับสนุนสำหรับ AlwaysOn ที่เชื่อมต่ออินสแตนซ์ที่มีชื่อ

  หมายเหตุ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการ SqlConnectionStringBuilder.ApplicationIntent คุณสมบัติ หรือสำหรับการ SqlConnectionStringBuilder.MultiSubnetFailover คุณสมบัติ แทน คุณสมบัติเหล่านี้สามารถถูกเข้าถึงได้ โดยใช้การ SqlConnectionStringBuilder ["ApplicationIntent"] ตัวทำดัชนีและ SqlConnectionStringBuilder ["MultiSubnetFailover"] ตัวทำดัชนี

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของ AlwaysOn เซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
แนะนำ AlwaysOn เซิร์ฟเวอร์ SQL

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจาก Microsoft ศูนย์ดาวน์โหลด:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการการปรับปรุง
สนับสนุนทั้งหมด x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
สนับสนุนทั้งหมด x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดที่สนับสนุน Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดที่สนับสนุน Windows Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้
หมายเหตุเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง คุณอาจสังเกตเห็นว่า แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้กับ.NET Framework 2.0 นี่คือเนื่องจากการแก้ไขรหัสที่อยู่ในชั้นโปรเจค.net framework 2.0 ซึ่งรวมอยู่ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชีมี แฟ้มถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้มโปรแกรม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมี SP1 3.5 Framework .NET ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57133,145,21622-ม.ค.-201223:15x 64
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57133,301,88822-ม.ค.-201223:29IA-64
System.data.dll2.0.50727.57132,972,67223-ม.ค.-201207:33x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57303,145,216พฤษภาคม-08-201210:58x 64
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57303,301,888พฤษภาคม-08-201210:51IA-64
System.data.dll2.0.50727.57302,972,672พฤษภาคม-08-201210:58x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57183,145,21630-ม.ค.-201223:29x 64
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2 SP1
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.data.dll2.0.50727.57183,301,88830-ม.ค.-201223:23IA-64
System.data.dll2.0.50727.57182,972,67230-ม.ค.-201223:34x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2654347 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2654347 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2654347

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com