ตัวแปร% userdomain %ข้ามเขตพาธโปรไฟล์จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องใน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2664408 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ฟอเรสต์ประกอบด้วยโดเมนต่าง ๆ ได้ ตัวอย่าง ฟอเรสต์ประกอบด้วย contoso.com, child1.contoso.com และ child2.contoso.com
 • คุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในโดเมน ยกตัวอย่างเช่น คุณเซ็ตอัพมินัลเซิร์ฟเวอร์ใน contoso.com
 • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลเพื่อตั้งค่าตัวแปร% userdomain %เส้นทางโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้ที่พยายามเข้าสู่ระบบบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานข้ามเขต ตัวอย่าง การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า\\server\share\%userdomain%เป็นเส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขต
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวแปร% userdomain %ข้ามเขตส่วนกำหนดค่าเส้นทางไม่มีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ child1.contoso.com หรือ child2.contoso.com พยายามเข้าสู่ระบบบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ เส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขตถูกตั้งค่าเป็น \\server\share\contoso.

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่ระบบบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista

หมายเหตุ มีเส้นทางโปรไฟล์ข้ามเขตที่คาดไว้ \\server\share\child1 เมื่อผู้ใช้จาก child1.contoso.com พยายามที่จะเข้าสู่ระบบบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ และ \\server\share\child2เมื่อผู้ใช้จาก child2.contoso.com พยายามที่จะเข้าสู่ระบบบนเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.0.6002.2277529,18410-ม.ค.-201215:36
Profsvc.dll6.0.6002.22775155,64810-ม.ค.-201215:36
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70210-ม.ค.-201211:17
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.0.6002.2277533,28010-ม.ค.-201216:13
Profsvc.dll6.0.6002.22775180,73610-ม.ค.-201216:13
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70210-ม.ค.-201211:17
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.0.6002.2277576,28810-ม.ค.-201214:45
Profsvc.dll6.0.6002.22775406,01610-ม.ค.-201214:45
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70210-ม.ค.-201211:11
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.1.7600.1638528,16014 2009 ก.ค.01:16
Profsvc.dll6.1.7600.21126166,40013-ม.ค.-201207:07
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:36
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:36
Profprov.dll6.1.7601.1751428,67220 2010 พฤศจิกายน12:20
Profsvc.dll6.1.7601.21897166,91213-ม.ค.-201207:25
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:36
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:36
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.1.7600.1638533,28014 2009 ก.ค.01:41
Profsvc.dll6.1.7600.21126212,48013-ม.ค.-201207:59
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:29
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:29
Profprov.dll6.1.7601.1751433,79220 2010 พฤศจิกายน13:27
Profsvc.dll6.1.7601.21897212,48013-ม.ค.-201208:13
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:29
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:29
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Profprov.dll6.1.7600.1638578,33614 2009 ก.ค.01:48
Profsvc.dll6.1.7600.21126454,65613-ม.ค.-201206:50
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:29
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:29
Profprov.dll6.1.7601.1751478,84820 2010 พฤศจิกายน10:28
Profsvc.dll6.1.7601.21897454,65613-ม.ค.-201206:54
Profsvc.ptxmlไม่เกี่ยวข้อง64813 2009 ก.ค.20:29
Userprofilewmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง10,70813 2009 ก.ค.20:29

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_18943cbcbe731e6ee4cc35c5505692d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_3bbac4e98517e794.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)19:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddac93449252940.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,816
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)15:59
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_e163139c86aa22f03f39a5f3d9200d56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_bff2ff204b510971.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)19:25
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_59f964b801829a76.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,111
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)16:40
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_c9e8514e2db097733009cb5f67102573_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_dea870b8b335de55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)19:25
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22775_none_fddc6d2a4923323c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,087
วัน (UTC)10-ม.ค.-2012
เวลา (UTC)14:59

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_5abf8ad0a5d02b742af383a9d86b3503_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_33aaf9f03b91d019.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:25
ชื่อแฟ้มX86_7d5847fc4a582c6cd7e402d2e9e2d9d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_dc5495183ca216c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:25
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc530db3acecd4c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,206
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:29
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdeee36daa4aea59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,206
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:29
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_8d63e60f0bb11aca9d8984e1491451ca_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_04422b537ac7ac72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:26
ชื่อแฟ้มAmd64_aca71de53443408b5fac82c2161b3a2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_21cc1da9b03294ea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:26
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_5871a937654a45f7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,210
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:33
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_5a0d7ef162a85b8f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,210
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:33
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_6a1052fafcfe0bb75f8b8708d41c06ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_b843b11c9dce517c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:25
ชื่อแฟ้มIa64_9f14b19758caa47f572a3ebb2563e94f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_6128e3540d3dcd9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:25
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21126_none_fc54b1a9aceaddbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,208
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:26
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows profsvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21897_none_fdf08763aa48f355.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม40,208
วัน (UTC)14 2012 ม.ค.
เวลา (UTC)01:26

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2664408 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2664408 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2664408

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com