Jak rozwiązywać problemy z komunikatem o błędzie „Stop error code 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 275678 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano rozwiązywanie problemów z komunikatem o błędzie „STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”.

Więcej informacji

Komunikat o błędzie „STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” jest typowym komunikatem o błędzie STOP, który może być zwracany na komputerze z systemem Windows NT. Komunikat o błędzie „STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” wskazuje, że jądro wykryło błąd uniemożliwiający dalsze działanie systemu Windows NT. Problemy powodujące zwracanie komunikatu o błędzie „STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED” są bardzo podobne do problemów będących przyczyną komunikatu o błędzie „STOP 0x0000000A” (mogą to być na przykład nieprawidłowe wskaźniki, nieprawidłowe adresy i inne typy naruszenia zasad dostępu). Informacje dotyczące sprawdzenia usterki STOP 0x0000001E wskazują błąd napotkany w sekcji kodu, w której nie istnieją procedury obsługi błędów. Większość wyjątków jest generowanych bezpośrednio w uruchamianej sekcji kodu.

Początkowe cztery wiersze komunikatu o błędzie STOP 0x0000001E mają następującą ogólną formę:
STOP: 0x0000001E (0xAAAAAAAA,0xBBBBBBBB,0xCCCCCCCC,0xDDDDDDDD) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
AAAAAAAAA from BBBBBBBB (CCCCCCCC,DDDDDDDD)
Address BBBBBBBB has base at XXXXXXXX - MODULE1.SYS Address CCCCCCCC has base at YYYYYYYY - MODULE2.SYS
Cztery parametry szesnastkowe po kodzie STOP (0xAAAAAAAA, 0xBBBBBBBB, 0xCCCCCCCC, 0xDDDDDDDD) mają następujące znaczenie:
 • 0xAAAAAAAA to kod identyfikujący wyjątek, który nie został obsłużony.
 • 0xBBBBBBBB to adres wystąpienia wyjątku.
 • 0xCCCCCCCC to pierwszy parametr wyjątku (czasami jest to inny adres w kodzie).
 • 0xDDDDDDDD to drugi parametr wyjątku, który może mieć różne znaczenie.

Interpretowanie parametrów

Zwykle adres wyjątku wskazuje sterownik lub funkcję będące przyczyną problemu. Zawsze należy zanotować ten adres i datę sterownika lub obrazu zawierającego ten adres.

Pierwszy parametr jest kodem błędu systemu Windows NT. Wszystkie kody błędów są zdefiniowane w pliku Ntstatus.h (ten plik jest również dostępny w zestawie SDK systemu Windows NT 4.0). Pierwszy parametr określa typ błędu.

Drugi parametr jest również ważny, ponieważ określa moduł kodu, w którym wystąpił błąd. Może on często wskazywać wadliwy indywidualny sterownik lub element sprzętu, który jest zazwyczaj wymieniony w trzecim wierszu na ekranie komunikatu STOP.

Dwa ostatnie parametry są zależne od wyjątku, który wystąpił. Zazwyczaj opis parametrów wraz z nazwą kodu błędu można znaleźć w pliku Ntstatus.h.

Jeśli nie są dostępne żadne parametry kodu błędu, są one wyświetlane jako 0x00000000.

Na przykład w następującym komunikacie o błędzie STOP naruszenie zasad dostępu (0xC0000005) wystąpiło w module Srv.sys, który jest usługą serwera w trybie jądra:
STOP: 0x0000001E (0xC0000005, 0xFCA733B9, 0x00000000, 0x00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0xC0000005 from 0xFCA733B9 (0x0, 0x0) Address FCA733B9 has base at FCA70000 - SRV.SYS
Należy zwrócić uwagę, że do tego kodu błędu nie są dołączone żadne parametry.

Jak rozwiązywać problem z komunikatem o błędzie „STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED”

 1. Należy spróbować zamienić sterownik wskazany w komunikacie o błędzie STOP na znaną dobrą kopię z nośnika instalacyjnego lub na zaktualizowaną wersję uzyskaną od producenta.
 2. Należy wyłączyć sterownik wskazany w komunikacie o błędzie STOP lub wszelkie nowo zainstalowane sterowniki.
 3. Należy sprawdzić, czy nowy sprzęt lub nowe oprogramowanie są poprawnie zainstalowane. Należy odłączyć lub wymienić nowy sprzęt, aby sprawdzić, czy spowoduje to rozwiązanie problemu.
 4. W przypadku korzystania ze sterownika wideo, który nie został dostarczony razem z systemem operacyjnym, należy spróbować przełączyć do standardowego sterownika VGA lub sterownika zgodnego z systemem operacyjnym.
 5. Należy przejrzeć listę zgodności sprzętu w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy cały sprzęt i wszystkie sterowniki są zgodne z systemem operacyjnym:
  http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
 6. Należy uruchomić systemowe narzędzia diagnostyczne dostarczone przez producenta komputera, a zwłaszcza narzędzie do sprawdzania pamięci RAM. W przypadku nowej instalacji sprzętu lub oprogramowania należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania wymaganych aktualizacji sterowników lub oprogramowania układowego.
 7. Należy wyłączyć wszystkie sterowniki filtrów, takie jak oprogramowanie do sterowania zdalnego, programy antywirusowe, programy służące do wykonywania kopii zapasowych itd.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 275678 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot KB275678

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com