Ενημερωμένες εκδόσεις για το 2013 διακομιστή Lync

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2809243 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Lync διακομιστή 2013 και καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των ενημερωμένων εκδόσεων για κάθε ρόλο διακομιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το 2013 διακομιστή Lync

 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή κεντρικής διαχείρισης
  2910244 Περιγραφή της 5.0.8308.577 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync διακομιστή 2013 κεντρικής διαχείρισης διακομιστή: Ιανουαρίου 2014
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  2910243 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.577 για υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Lync διακομιστή 2013: Ιανουαρίου 2014
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Standard ή Enterprise Edition (μπροστινή διακομιστές υποστήριξης και διακομιστές ακμή)
  2937310 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync (διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή ακμή)
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit
  2937311 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync, ενοποιημένο επικοινωνίες διαχειριζόμενων API 4.0 κατά το χρόνο εκτέλεσης
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components
  2937297 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync, στοιχεία διακομιστή web
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία
  2937305 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο
  2881703 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, πάρκο κλήση υπηρεσίας: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για την ανακοίνωση διασκέψεων
  2881701 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, διασκέψεων ανακοίνωση: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων
  2881700 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, διασκέψεων Attendant: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης
  2881699 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, διαμεσολάβησης διακομιστή: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης
  2967485 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync, εργαλεία διαχείρισης
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web
  2937314 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync, διακομιστής διασκέψεων Web
 • Ενημερωμένη έκδοση για API 3.0 ροής εργασίας διαχειριζόμενου API ενοποιημένων επικοινωνιών
  2835438 Περιγραφή της 5.0.8308.420 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, UCMA 3.0 ροής εργασίας APIs: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων
  2835434 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.420 για το 2013 διακομιστή Lync, διακομιστής διασκέψεων: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή μόνιμες συνομιλίας
  2835433 Περιγραφή της 5.0.8308.420 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, μόνιμες συνομιλίας: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα
  2967486 Αυγούστου 2014 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5.0.8308.738 για το 2013 διακομιστή Lync

  Σημείωση Εφαρμόζεται η ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα σε διακομιστές Lync διακομιστή 2013 Standard Edition και Lync Server 2013 Enterprise Edition (μπροστινή διακομιστές υποστήριξης και διακομιστές άκρο).

Μέθοδοι εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για εγκατάσταση 2013 διακομιστή Lync που είχε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει να εκτελέσετε το βήμα 1 και το βήμα 2.
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Ιανουαρίου 2014 (5.0.8308.577)
 • Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Οκτωβρίου 2013 (5.0.8308.556)
 • Αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις Ιουλίου 2013 (5.0.8308.420)
 • Φεβρουαρίου 2013 αθροιστικές ενημερώσεις (5.0.8308.291)

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για RTM 2013 του Lync διακομιστή (5.0.8308.0) πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα 1-5.

ΣημαντικόΔεν τερματισμού ή της επανεκκίνησης όλους τους διακομιστές προσκηνίου ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την εκκίνηση των υπηρεσιών.

Βήμα 1: Εγκατάσταση των αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων

Σημαντικό Για να διατηρήσετε ένα λειτουργικό σύνολο Lync Server 2013 Enterprise Edition, πρέπει να βεβαιωθείτε ότιείστε έτοιμοιεπιστρέφεται για την τιμή τηςκατάστασηςτου χώρου συγκέντρωσης κατά την εκτέλεση του cmdletGet-CsPoolUpgradeReadinessStateκαι ότι έχετε τον κατάλληλο αριθμό 2013 διακομιστή Lync διακομιστές-πελάτες που εκτελούν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναβάθμιση ή ενημέρωση εμπρός διακομιστές υποστήριξης" και "Σχεδιασμός για το διαχείρισης του εμπρόσθιου τέλος σύνολα" του παρακάτω θέματος TechNet για να προσδιορίσετε την τιμή τουμέλουςτου χώρου συγκέντρωσης πριν να εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Για να κάντε λήψη της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft:
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.

Χώροι συγκέντρωσης εταιρικών 2013 του Lync διακομιστή

Διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη σε ένα σύνολο Enterprise Edition είναι οργανωμένα σε τομείς αναβάθμισης. Αυτούς τους τομείς αναβάθμισης είναι υποσύνολα διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης. Αναβάθμισης τομέων δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα δημιουργίας τοπολογίας.

Πρέπει να αναβαθμίσετε ένα αναβάθμισης τομέα κάθε φορά, και θα πρέπει να αναβαθμίσετε σε κάθε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει ένα διακομιστή σε μια αναβάθμιση τομέα χωρίς σύνδεση, αναβάθμιση στο διακομιστή και έπειτα το ξεκινήσετε ξανά. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διακομιστή του τομέα της αναβάθμισης. Βεβαιωθείτε ότι καταγράφετε ποια αναβάθμισης τομέα και οι διακομιστές που έχετε κάνει αναβάθμιση.
Αναβάθμιση ή την ενημέρωση διακομιστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές-πελάτες, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε ένα σύνολο, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Εάν η τιμή του μέλους του συνόλου είναι απασχολημένη, περιμένετε 10 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά το cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Εάν βλέπετε απασχολημένος για τουλάχιστον τρεις φορές διαδοχικά μετά περιμένετε 10 λεπτά μεταξύ κάθε προσπάθειας ή εάν μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα της InsufficientActiveFrontEnds για την τιμή της κατάστασης του χώρου συγκέντρωσης, υπάρχει ένα ζήτημα με το χώρο συγκέντρωσης. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Υποστήριξη της Microsoft. Εάν αυτό το σύνολο είναι συνδεδεμένη με ένα άλλο σύνολο περιβάλλοντος χρήστη σε μια τοπολογία αποκατάστασης έπειτα από ζημιά, πρέπει να ανακατευθύνει το χώρο συγκέντρωσης στο σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια να ενημερώσετε αυτούς τους διακομιστές σε αυτό το σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο να ανακατευθύνει ένα σύνολο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  Πώς να ανακατευθύνει ένα σύνολο
  Εάν η τιμή του μέλους του συνόλου είναι έτοιμη, προχωρήστε στο βήμα 2.
 2. Το cmdlet Get CsPoolUpgradeReadinessState επιστρέφει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους τομείς της αναβάθμισης στο χώρο συγκέντρωσης, καθώς και σχετικά με τους διακομιστές-πελάτες έχουν σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Εάν ισχύειη τιμή ReadyforUpgrade για την αναβάθμιση τομέα που περιέχει το διακομιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε το διακομιστή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Διακοπή νέες συνδέσεις σε διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη χρησιμοποιώντας το Stop-CsWindowsService-φυσιολογικήcmdlet.
  2. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή χρησιμοποιώντας μια εντολή για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.

   ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν κάνετε αναβάθμιση ή να ενημερώσετε τους διακομιστές-πελάτες κατά τη διάρκεια της διακοπής προγραμματισμένη διακομιστή, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet στο βήμα 2, χωρίς να το -φυσιολογική παράμετρος. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet ως Διακοπής CsWindowsService. Αυτή η ενέργεια να τερματίζει αμέσως υπηρεσίες, και ο διακομιστής δεν περιμένετε μέχρι κάθε υπάρχουσα υπηρεσία του αιτήματος.

   ΣημείωσηΤο περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

   Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   ΣημειώσειςΤο ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
   • Ο διακόπτηςsilentmode /forcereboot/εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, κάνει αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν αυτό είναι απαραίτητο.
   • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
  3. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή και βεβαιωθείτε ότι δέχεται νέες συνδέσεις.

Lync διακομιστή 2013 Standard Edition και άλλους ρόλους

 1. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή εκτελώντας μια γραμμή εντολών για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.

  ΣημείωσηΤο περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  ΣημειώσειςΤο ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
  • Ο διακόπτης /silentmode /forcereboot εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και, στη συνέχεια, κάνει αυτόματη επανεκκίνηση του διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης εάν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
 2. Εάν απαιτείται από τον Οδηγό εγκατάστασης, κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή.

Βήμα 2: Εφαρμόστε τις ενημερώσεις της βάσης δεδομένων προσκηνίου

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για το ρόλο διακομιστή βασικά στοιχεία σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Lync Server 2013 Enterprise Edition ή σε ένα διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition, απορρίπτονται τα ενημερωμένα αρχεία της βάσης δεδομένων SQL σε υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ρόλος διακομιστή βασικά στοιχεία. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές της βάσης δεδομένων, πρέπει να εκτελέσετε το ισχύει cmdlets εκτελέστε την περίπτωση cmdlets που περιγράφονται στο βήμα 2.

Σημείωση Η παράμετροςΕνημέρωσηδεν απαιτείται όταν εκτελείτε την Εγκατάσταση CsDatabase cmdlet για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Lync διακομιστή 2013.

Lync διακομιστή 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Σημείωση Πρέπει να εκτελέσετε το cmdlet στο διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Πρέπει να εκτελέσετε περισσότερες από μία εργασίες ρύθμισης παραμέτρων, ανάλογα με το είδος του Lync Server 2013 Enterprise Edition παρασκηνιακούς διακομιστές που χρησιμοποιείτε.

ΣημείωσηΕάν η μόνιμη συνομιλίας είναι collocated (Chat μόνιμη υπηρεσία περιβάλλοντος χρήστη και της βάσης δεδομένων προσκηνίου εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή), πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή σε συνδυασμό με την παράμετρο ExcludeCollocatedStores.

ΣημείωσηΕάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία ειδώλου βάσης δεδομένων για τις βάσεις δεδομένων παρασκηνίου, συνιστούμε ιδιαίτερα που, χρησιμοποιήστε την εντολή Πρωτεύοντος Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε ότι ο πρωτεύων διακομιστής είναι κύρια για όλες τις βάσεις δεδομένων, πριν να εκτελέσετε την Εγκατάσταση CsDatabase cmdlet.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Βάσεις δεδομένων του Lync διακομιστή 2013 μόνιμες συνομιλίας

Όταν η μόνιμη υπηρεσίες συνομιλίας είναι collocated με το να βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Συνομιλία Lync διακομιστή 2013 παρακολούθηση/αρχειοθέτηση/μόνιμες βάσεις δεδομένων

Κατά την παρακολούθηση 2013 διακομιστή Lync/αρχειοθέτηση μόνιμο συνομιλίας βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί σε αυτόνομη βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Βήμα 3:Εφαρμογή της κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης ενημέρωση

Σημείωση Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε την κεντρική βάση δεδομένων διαχείρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε Lync Server 2010 τυπική έκδοση διακομιστή ή συγκέντρωσης εταιρικών, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε Lync διακομιστή 2013 τυπική έκδοση διακομιστή ή συγκέντρωσης εταιρικών που είχε προηγουμένως ενημερωθεί με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Lync διακομιστή 2013 Φεβρουαρίου 2013, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
Αφού ενημερωθούν διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη του Lync Server 2013 Enterprise Edition ή τα άκρα πίσω Lync διακομιστή 2013 τυπική έκδοση διακομιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ενημερώσετε το χώρο αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Σημείωση Σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης που περιέχει Lync Server 2010 και 2013 διακομιστή Lync στο οποίο βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε ένα σύνολο Lync Server 2010, μην εκτελέσετε την εντολή Εγκατάστασης-CsDatabase-CentralManagementDatabase . Αν μετακινήσετε αργότερα την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε σύνολο Lync διακομιστή 2013, πρέπει να εκτελέσετε την εντολή Εγκατάσταση-CsDatabase-CentralManagementDatabase για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Βήμα 4: Ενεργοποιήστε την υπηρεσία φορητότητας

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία φορητότητας, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:
Ενεργοποίηση CsTopology

Βήμα 5: Ενεργοποίηση Web ενοποιημένες επικοινωνίες API

Για να ενεργοποιήσετε το ενοποιημένο επικοινωνίες Web API (UCWA), πρέπει να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο Bootstrapper.exe σε όλους διακομιστές Lync διακομιστή 2013 διευθυντή, διακομιστές Standard Edition και Enterprise Edition διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη κατά την οποία τα στοιχεία web έχουν εγκατασταθεί και ενημερωθεί. Η εντολή για να εκτελέσετε το εργαλείο είναι ως εξής:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Λίστα των ρόλων διακομιστή και τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για τους

2013 διακομιστή Lync - server Standard Edition

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2937310
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστής διασκέψεων: KB 2835434
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2937297
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 2937314
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο: KB 2881703
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: KB 2910243
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή κεντρικής διαχείρισης: KB 2910244
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα: KB 2967486

Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή υποστήριξης προς τα πίσω

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2937310
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστής διασκέψεων: KB 2835434
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2937297
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 2937314
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο: KB 2881703
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας: KB 2910243
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή κεντρικής διαχείρισης: KB 2910244
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα: KB 2967486

2013 διακομιστή Lync - πλευρά διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2937310
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα: KB 2967486

Lync διακομιστή 2013 - αυτόνομο διακομιστή διαμεσολάβησης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699

2013 διακομιστή Lync - διευθυντής διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2937310
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2937297
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ύφασμα: KB 2967486

2013 διακομιστή Lync - μόνιμες συνομιλίας διακομιστή προσκηνίου

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2937311

2013 διακομιστή Lync - Εργαλεία διαχείρισης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2937305

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2809243 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014 - Αναθεώρηση: 13.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Lync Server 2013
Λέξεις-κλειδιά: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2809243

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com