Ενημερωμένες εκδόσεις για το 2013 διακομιστή Lync

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2809243 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Lync διακομιστή 2013 και καθορίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των ενημερωμένων εκδόσεων για κάθε ρόλο διακομιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει για το 2013 διακομιστή Lync

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία
  2881682 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, βασικά στοιχεία: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων
  2835434 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.420 για το 2013 διακομιστή Lync, διακομιστής διασκέψεων: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components
  2881688 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, στοιχεία Web: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Standard ή Enterprise Edition (μπροστινή διακομιστές υποστήριξης και διακομιστές ακμή)
  2881684 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync (Front End διακομιστή και διακομιστή άκρο): Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web
  2835507 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.420 για το 2013 διακομιστή Lync, διακομιστής διασκέψεων Web: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης
  2881699 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, διαμεσολάβησης διακομιστή: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit
  2881685 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, χρόνου ενοποιημένων επικοινωνιών διαχειριζόμενου API 4.0 εκτέλεσης: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο
  2881703 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, πάρκο κλήση υπηρεσίας: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή μόνιμες συνομιλίας
  2835433 Περιγραφή της 5.0.8308.420 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, μόνιμες συνομιλίας: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για API 3.0 ροής εργασίας διαχειριζόμενου API ενοποιημένων επικοινωνιών
  2835438 Περιγραφή της 5.0.8308.420 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, UCMA 3.0 ροής εργασίας APIs: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα εργαλεία διαχείρισης
  2837510 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.420 για το 2013 διακομιστή Lync, εργαλεία διαχείρισης: Ιουλίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Attendant διασκέψεων
  2881700 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5.0.8308.556 για το 2013 διακομιστή Lync, διασκέψεων Attendant: Οκτωβρίου 2013
 • Ενημερωμένη έκδοση για την ανακοίνωση διασκέψεων
  2881701 Περιγραφή της 5.0.8308.556 της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 διακομιστή Lync, διασκέψεων ανακοίνωση: Οκτωβρίου 2013

Μέθοδοι εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για εγκατάσταση 2013 διακομιστή Lync με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση Ιουλίου 2013 (5.0.8308.420) ή νεότερη έκδοση αθροιστική updatesinstalled, πρέπει να εκτελέσετε το παρακάτω βήμα 1.

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για εγκατάσταση 2013 του Lync διακομιστή που έχει το 2013 Φεβρουαρίου αθροιστική (5.0.8308.291) εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα 1 και 2.

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις για RTM 2013 του Lync διακομιστή (5.0.8308.0), θα πρέπει να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα 1-5.

Σημαντικό Δεν τερματισμού ή της επανεκκίνησης όλους τους διακομιστές προσκηνίου ταυτόχρονα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την εκκίνηση των υπηρεσιών.

Βήμα 1: Εγκατάσταση των αθροιστικών ενημερωμένων εκδόσεων

Σημαντικό Για να διατηρήσετε ένα λειτουργικό σύνολο Lync Server 2013 Enterprise Edition, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ότι είστε έτοιμοι επιστρέφεται για την τιμή της κατάστασης του χώρου συγκέντρωσης κατά την εκτέλεση του cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadiness και ότι έχετε τον κατάλληλο αριθμό 2013 διακομιστή Lync διακομιστές-πελάτες που εκτελούν. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναβάθμιση ή ενημέρωση εμπρός διακομιστές υποστήριξης" και "Σχεδιασμός για το διαχείρισης του εμπρόσθιου τέλος σύνολα" του παρακάτω θέματος TechNet για να προσδιορίσετε την κατάσταση valueof χώρο συγκέντρωσης πριν να εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.Η αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή εφαρμόζει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις για το ρόλο του κατάλληλου διακομιστή με μία λειτουργία. Για να χρησιμοποιήσετε το αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Εάν ο έλεγχος λογαριασμού χρήστη (UAC) είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να ξεκινήσετε το αθροιστική πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή χρησιμοποιώντας αυξημένα δικαιώματα για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Για να κάντε λήψη της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft:
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.

Χώροι συγκέντρωσης εταιρικών 2013 του Lync διακομιστή

Οι διακομιστές προσκηνίου σε ένα σύνολο Enterprise Edition είναι οργανωμένα σε τομείς αναβάθμισης. Αυτούς τους τομείς αναβάθμισης είναι υποσύνολα διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη στο χώρο συγκέντρωσης. Αναβάθμισης τομέων δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα δημιουργίας τοπολογίας.

Πρέπει να αναβαθμίσετε ένα αναβάθμισης τομέα κάθε φορά, και θα πρέπει να αναβαθμίσετε σε κάθε διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει ένα διακομιστή σε μια αναβάθμιση τομέα χωρίς σύνδεση, αναβάθμιση στο διακομιστή και έπειτα το ξεκινήσετε ξανά. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε διακομιστή του τομέα της αναβάθμισης. Βεβαιωθείτε ότι καταγράφετε ποια αναβάθμισης τομέα και οι διακομιστές που έχετε κάνει αναβάθμιση.
Αναβάθμιση ή την ενημέρωση διακομιστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Για να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη σε ένα σύνολο, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Εάν η τιμή του μέλους του συνόλου είναι απασχολημένη, περιμένετε 10 λεπτά και στη συνέχεια προσπαθήστε να εκτελέσετε ξανά το cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Εάν βλέπετε απασχολημένος για τουλάχιστον τρεις φορές διαδοχικά μετά περιμένετε 10 λεπτά μεταξύ κάθε προσπάθειας ή εάν μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα της InsufficientActiveFrontEnds για την τιμή της κατάστασης του χώρου συγκέντρωσης, υπάρχει ένα ζήτημα με το χώρο συγκέντρωσης. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Υποστήριξη της Microsoft. Εάν αυτό το σύνολο είναι συνδεδεμένη με ένα άλλο σύνολο υπολογιστή-πελάτη σε μια τοπολογία αποκατάστασης έπειτα από ζημιά, πρέπει να ανακατευθύνει το χώρο συγκέντρωσης στο σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας και, στη συνέχεια να ενημερώσετε αυτούς τους διακομιστές σε αυτό το σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο να ανακατευθύνει ένα σύνολο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  Πώς να ανακατευθύνει ένα σύνολο
  Εάν η τιμή του μέλους του συνόλου είναι έτοιμη, προχωρήστε στο βήμα 2.
 2. Το cmdlet Get CsPoolUpgradeReadinessState επιστρέφει επίσης πληροφορίες σχετικά με τους τομείς της αναβάθμισης στο χώρο συγκέντρωσης, καθώς και σχετικά με τους διακομιστές-πελάτες έχουν σε κάθε τομέα της αναβάθμισης. Εάν ισχύειη τιμή ReadyforUpgrade για την αναβάθμιση τομέα που περιέχει το διακομιστή που θέλετε να αναβαθμίσετε, μπορείτε να αναβαθμίσετε το διακομιστή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  1. Διακοπή νέες συνδέσεις οι διακομιστές προσκηνίου χρησιμοποιώντας το Stop-CsWindowsServices-φυσιολογική cmdlet.
  2. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή χρησιμοποιώντας μια εντολή για να αναβαθμίσετε το μπροστινό τέλος διακομιστές που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.

   ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν κάνετε αναβάθμιση ή ενημέρωση διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη κατά τη διάρκεια της διακοπής προγραμματισμένη διακομιστή, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet στο βήμα 2, χωρίς να το -φυσιολογική παράμετρος. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet ως Διακοπής CsWindowsService. Αυτή η ενέργεια να τερματίζει αμέσως υπηρεσίες, και ο διακομιστής δεν περιμένετε μέχρι κάθε υπάρχουσα υπηρεσία του αιτήματος.

   ΣημείωσηΤο περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

   Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   ΣημειώσειςΤο ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
   • Ο διακόπτηςsilentmode /forcereboot/εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και στη συνέχεια επανεκκινεί αυτόματα διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
   • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
  3. Ξεκινήστε πάλι οι διακομιστές και βεβαιωθείτε ότι δέχεται νέες συνδέσεις.

Lync διακομιστή 2013 Standard Edition και άλλους ρόλους

 1. Εκτέλεση της αθροιστικής πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων διακομιστή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή εκτελώντας μια γραμμή εντολών για να αναβαθμίσετε το διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη που σχετίζονται με έναν τομέα της αναβάθμισης.
  ΣημείωσηΤο περιβάλλον εργασίας Χρήστη παρέχει μια σαφή ένδειξη των οποίων είναι εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων.

  Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  LyncServerUpdateInstaller.exe

  ΣημειώσειςΤο ακόλουθο κείμενο περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με την εντολή LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • Ο διακόπτης /silentmode εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο.
  • Ο διακόπτης /silentmode /forcereboot εφαρμόζει όλες τις ισχύουσες ενημερωμένες εκδόσεις στο παρασκήνιο και στη συνέχεια επανεκκινεί αυτόματα διακομιστή στο τέλος της διαδικασίας εγκατάστασης, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
  • Ο διακόπτης /extractall εξάγει τις ενημερωμένες εκδόσεις από το πρόγραμμα εγκατάστασης και αποθηκεύει τις ενημερωμένες εκδόσεις σε έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Εικόνας που εξήχθη" στο φάκελο στον οποίο εκτελέσατε την εντολή.
 2. Εάν απαιτείται από τον Οδηγό εγκατάστασης, κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή.

Βήμα 2: Εφαρμόστε τις ενημερώσεις βάσεων δεδομένων παρασκηνίου

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για το ρόλο διακομιστή βασικά στοιχεία σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Lync Server 2013 Enterprise Edition ή σε ένα διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition, απορρίπτονται τα ενημερωμένα αρχεία της βάσης δεδομένων SQL σε υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο ρόλος διακομιστή βασικά στοιχεία. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές της βάσης δεδομένων, πρέπει να εκτελέσετε το ισχύει cmdlets εκτελέστε την περίπτωση cmdlets που περιγράφονται στο βήμα 2.

Σημείωση Η παράμετροςΕνημέρωσηδεν απαιτείται όταν εκτελείτε την Εγκατάσταση CsDatabase cmdlet για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Lync διακομιστή 2013.

Lync διακομιστή 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Σημείωση Πρέπει να εκτελέσετε το cmdlet στο διακομιστή Lync διακομιστή 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Πρέπει να εκτελέσετε περισσότερες από μία εργασίες ρύθμισης παραμέτρων, ανάλογα με το είδος των διακομιστών παρασκηνίου Lync Server 2013 Enterprise Edition που χρησιμοποιείτε.

ΣημείωσηΕάν η μόνιμη συνομιλίας είναι collocated (Chat μόνιμη υπηρεσία υπολογιστή-πελάτη και παρασκηνιακή βάση δεδομένων εκτελούνται στον ίδιο διακομιστή), πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή σε συνδυασμό με την παράμετρο ExcludeCollocatedStores.

ΣημείωσηΕάν είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία ειδώλου βάσης δεδομένων για τις βάσεις δεδομένων παρασκηνίου, συνιστούμε ιδιαίτερα που χρησιμοποιείτε το cmdlet Πρωτεύοντος Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal και βεβαιωθείτε ότι ο πρωτεύων διακομιστής είναι κύρια για όλες τις βάσεις δεδομένων, πριν να εκτελέσετε την Εγκατάσταση CsDatabase cmdlet.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Βάσεις δεδομένων του Lync διακομιστή 2013 μόνιμες συνομιλίας

Όταν η μόνιμη υπηρεσίες συνομιλίας είναι collocated με το να βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Συνομιλία Lync διακομιστή 2013 παρακολούθηση/αρχειοθέτηση/μόνιμες βάσεις δεδομένων

Κατά την παρακολούθηση 2013 διακομιστή Lync/αρχειοθέτηση μόνιμο συνομιλίας βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί σε αυτόνομη βάσεις δεδομένων SQL, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Βήμα 3:Εφαρμογή της κεντρικής βάσης δεδομένων διαχείρισης ενημέρωση

Σημείωση Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε την κεντρική βάση δεδομένων διαχείρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε Lync Server 2010 τυπική έκδοση διακομιστή ή συγκέντρωσης εταιρικών, μην εκτελέσετε το cmdlets Εγκατάσταση-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • Αν ο χώρος αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης είναι συνδέονται σε πολλά δίκτυα σε ένα σύνολο Lync διακομιστή 2013 τυπική έκδοση διακομιστή ή της επιχείρησης που είχε προηγουμένως ενημερωθεί με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις του Lync διακομιστή 2013 Φεβρουαρίου 2013.
Μετά από το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη Lync Server 2013 Enterprise Edition ή διακομιστή τυπική έκδοση του Lync Server 2013 παρασκήνιο ενημερώνονται, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet για να ενημερώσετε το χώρο αποθήκευσης του κεντρικής διαχείρισης:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Σημείωση Σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης που περιέχει Lync Server 2010 και 2013 διακομιστή Lync στο οποίο βρίσκεται η κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε ένα σύνολο Lync Server 2010, μην εκτελέσετε το cmdlet Εγκατάσταση-CsDatabase-CentralManagementDatabase . Αν μετακινήσετε αργότερα την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης σε σύνολο Lync διακομιστή 2013, πρέπει να εκτελέσετε το cmdlet Εγκατάσταση-CsDatabase-CentralManagementDatabase για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Βήμα 4: Ενεργοποιήστε την υπηρεσία φορητότητας

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία φορητότητας, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:
Ενεργοποίηση CsTopology

Βήμα 5: Ενεργοποίηση Web ενοποιημένες επικοινωνίες API

Για να ενεργοποιήσετε το ενοποιημένο επικοινωνίες Web API (UCWA), πρέπει να εκτελέσετε ξανά το εργαλείο Bootstrapper.exe σε όλους διακομιστές Lync διακομιστή 2013 διευθυντή, διακομιστές Standard Edition και Enterprise Edition διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη κατά την οποία τα στοιχεία web έχουν εγκατασταθεί και ενημερωθεί. Η εντολή για να εκτελέσετε το εργαλείο είναι ως εξής:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Λίστα των ρόλων διακομιστή και τις ενημερωμένες εκδόσεις που ισχύουν για τους

2013 Διακομιστή Lync - server Standard Edition

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2881684
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστής διασκέψεων: KB 2835434
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2881688
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 2835507
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο: KB 2881703

Lync διακομιστή 2013 - Enterprise Edition - διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή υποστήριξης που πίσω

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2881684
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστής διασκέψεων: KB 2835434
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2881688
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διασκέψεων Web: KB 2835507
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699
 • Ενημερωμένη έκδοση για την υπηρεσία κλήσης πάρκο: KB 2881703

2013 Διακομιστή Lync - πλευρά διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2881684

Lync διακομιστή 2013 - αυτόνομο διακομιστή διαμεσολάβησης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή διαμεσολάβησης: KB 2881699

2013 Διακομιστή Lync - διευθυντής διακομιστή

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685
 • Ενημερωμένη έκδοση για το μπροστινό διακομιστή υποστήριξης και πλευρά διακομιστή (server έκδοση Standard ή Enterprise): KB 2881684
 • Ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή Web Components: KB 2881688

2013 Διακομιστή Lync - μόνιμες συνομιλίας διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682
 • Ενημερωμένη έκδοση για το API διαχείρισης ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.0, χρόνου εκτέλεσης πυρήνα 64-bit: KB 2881685

2013 Διακομιστή Lync - Εργαλεία διαχείρισης

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα βασικά στοιχεία: KB 2881682

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2809243 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 11.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Lync Server 2013
Λέξεις-κλειδιά: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbfix kbmt KB2809243 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2809243

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com