Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος με αναγνωριστικό συμβάντος 55 ή σφάλμα διακοπής 0xc000021a στα Windows 7 μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 2839011 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Η Microsoft ερευνά τη συμπεριφορά κατά την οποία ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επαναφορά των συστημάτων μετά την επανεκκίνηση ή κατά την οποία δεν είναι δυνατή η φόρτωση εφαρμογών μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324. Συνιστάται η κατάργηση της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης από τους πελάτες Ως επιπλέον μέτρο, η Microsoft έχει καταργήσει τις συνδέσεις λήψης της ενημέρωσης 2823324, όσο εξετάζεται το ζήτημα.

Παραδείγματα συμπτωμάτων

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΓλώσσαΚείμενο μηνύματος σφάλματος
ΟποιοδήποτεΤο αρχείο καταγραφής του συστήματος εμφανίζει το ακόλουθο αναγνωριστικό συμβάντος:

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Σύστημα NTFS
Κατηγορία συμβάντος: Μονάδες δίσκου
Αναγνωριστικό συμβάντος: 55
Ημερομηνία: Ημερομηνία
Ώρα: Ώρα
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: Όνομα_υπολογιστή
Περιγραφή:
Η δομή του συστήματος αρχείων στο δίσκο είναι κατεστραμμένη και δεν είναι δυνατή η χρήση της. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα chkdsk στον τόμο Ε:.


Σημείωση Το γράμμα που αντιστοιχεί στον τόμο μπορεί να διαφέρει. Το βοηθητικό πρόγραμμα chkdsk θα εκτελεστεί, αλλά δεν θα βρει προβλήματα προς διόρθωση.
Οποιοδήποτε
ΔΙΑΚΟΠΗ: c000021a {Ανεπανόρθωτο σφάλμα συστήματος}
Η διαδικασία συστήματος Session Manager Initialization τερματίστηκε απροσδόκητα με κατάσταση 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
Η λειτουργία του συστήματος τερματίστηκε.


Σημείωση Η κατάσταση θα είναι πάντα 0xC000003a εάν αντιμετωπίζετε το ζήτημα που περιγράφεται εδώ.
ΑγγλικάWindows failed to start. A Recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem, follow these steps:

1. Insert your windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click next.
3. Click "Repair your computer."

Status: 0xc000000e
Info: The boot selection failed because a required device is inaccessible.
PortugueseMensagem de Erro 1

STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Session Manager Initialization system process terminated unexpectedly with a status of 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
The system has shutdown.

Mensagem de Erro 2

O Windows n?o foi iniciado com ?xito. Uma altera??o recente de hardware ou software pode ter causado o problema. Para corrigir o problema:
1. Insira o disco de instala??o do Windows w reinicie o computador.
2. Escolha as configura??es do seu idioma e clique em "Avan?ar".
3. Clique em "Reparar o seu computador".
Se voc? n?o tiver o disco, entre em contato com o administrador do sistema ou fabricante do computador para obter assist?ncia.

Status: 0xc000000e
Informa??es: A sele??o da inicializa??o falhou porque um dispositivo necess?rio est? inacess?vel.
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται πολύ νωρίς στη διαδικασία εκκίνησης και δεν δημιουργούνται αρχεία Memory.dmp. 

Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324, το Kaspersky Anti-Virus για σταθμούς εργασίας Windows ή το Kaspersky Anti-Virus για Windows Servers έκδοσης 6.0.4.1424 και 6.0.4.1611 ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος όμοιο με το ακόλουθο: 

Η άδεια χρήσης δεν είναι έγκυρη.


Επομένως, διακόπηκε η λειτουργία ορισμένων ή όλων των στοιχείων προστασίας Kaspersky.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ενημέρωση ασφάλειας 2840149. Αυτή η ενημέρωση ασφάλειας επιλύει το ζήτημα που είχε παρουσιαστεί από την ενημέρωση ασφάλειας 2823324. Η ενημέρωση ασφάλειας 2823324 αντικαταστάθηκε από την ενημέρωση ασφάλειας 2840149. 

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2840149 MS13-036: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα του συστήματος αρχείων των Windows (ntfs.sys): 9 Απριλίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Συνιστάται στους πελάτες η κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324 και, στη συνέχεια, η εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2840149. Αυτό το άρθρο παρέχει πολλαπλές μεθόδους για την κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης. 

Σενάριο A: Βήματα ανάκτησης για υπολογιστές στους οποίους εγκαταστάθηκε η ενημέρωση ασφάλειας 2823324 και τώρα δεν είναι δυνατή η εκκίνησή τους

Οι ακόλουθες επιλογές παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για την επαναφορά του υπολογιστή σας στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση την ενημέρωσης ασφάλειας:

Επιλογή 1: Επαναφορά του τελευταίου σημείου αποκατάστασης χρησιμοποιώντας την Επαναφορά συστήματος

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Μεταβείτε στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Εάν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, προσπαθήστε ξανά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης των Windows και, στη συνέχεια, τερματίστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πρέπει να αφαιρέσετε τις δισκέτες, τα CD και τα DVD από τον υπολογιστή σας πριν από την επανεκκίνηση.

  Σημείωση Εάν δεν έχετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος, μεταβείτε στην Επιλογή 4.
 2. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your Computer).
 3. Επιλέξτε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Αν δεν γνωρίσετε τον τοπικό κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εκτελέσετε την εκκίνηση χρησιμοποιώντας το DVD των Windows 7 ή μέσα με δυνατότητα εκκίνησης USB. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε πρόσβαση στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος.
 4. Επιλέξτε Επαναφορά συστήματος από το μενού: 
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843845
 5. Επαναφέρετε το τελευταίο σημείο αποκατάστασης. Αυτό καταργεί την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επιλογή 2: Επαναφορά του τελευταίου σημείου αποκατάστασης από τη γραμμή εντολών

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Μεταβείτε στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Εάν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, προσπαθήστε ξανά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης των Windows και, στη συνέχεια, τερματίστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πρέπει να αφαιρέσετε τις δισκέτες, τα CD και τα DVD από τον υπολογιστή σας πριν από την επανεκκίνηση.

  Σημείωση Εάν δεν έχετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος, μεταβείτε στην Επιλογή 4.
 2. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your Computer).
 3. Επιλέξτε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Αν δεν γνωρίσετε τον τοπικό κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εκτελέσετε την εκκίνηση χρησιμοποιώντας το DVD των Windows 7 ή μέσα με δυνατότητα εκκίνησης USB. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε πρόσβαση στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος.
 4. Επιλέξτε Γραμμή εντολών (Command Prompt) από το μενού:
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843847
 5. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επιλογή 3: Κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324 από τη γραμμή εντολών

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Μεταβείτε στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows. Εάν εμφανιστεί το λογότυπο των Windows, προσπαθήστε ξανά. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη σύνδεσης των Windows και, στη συνέχεια, τερματίστε και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Πρέπει να αφαιρέσετε τις δισκέτες, τα CD και τα DVD από τον υπολογιστή σας πριν από την επανεκκίνηση.

  Σημείωση Εάν δεν έχετε πρόσβαση στις επιλογές αποκατάστασης συστήματος, μεταβείτε στην Επιλογή 4.
 2. Επιλέξτε Επιδιόρθωση του υπολογιστή σας (Repair your Computer).
 3. Επιλέξτε τη γλώσσα και, στη συνέχεια, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.

  Σημείωση Αν δεν γνωρίσετε τον τοπικό κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εκτελέσετε την εκκίνηση χρησιμοποιώντας το DVD των Windows 7 ή μέσα με δυνατότητα εκκίνησης USB. Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε πρόσβαση στο μενού Επιλογές αποκατάστασης συστήματος.
 4. Επιλέξτε Γραμμή εντολών (Command Prompt) από το μενού:
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843849
 5. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. Κάντε αναζήτηση στα αποτελέσματα για την ενημέρωση ασφάλειας 2823324.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843851
 7. Αντιγράψτε το όνομα του πακέτου, και επικολλήστε το, όπως φαίνεται στην εικόνα:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB2823324~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843853
 8. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η κατάργηση της εγκατάστασης ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2843855
 9. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επιλογή 4: Κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324, χρησιμοποιώντας ένα πακέτο που έχετε λάβει από τη Microsoft

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να βοηθήσει του πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την επανεκκίνηση των συστημάτων τους μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας 2823324, η Microsoft έχει διαθέσει ένα είδωλο ISO μέσων με δυνατότητα εκκίνησης μέσω του Κέντρου λήψης αρχείων της Microsoft (DLC). Οι πελάτες που δεν μπορούν να επανεκκινήσουν τα συστήματά τους μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης 2823324 μπορούν να κάνουν λήψη αυτού του ειδώλου για τη δημιουργία μονάδας DVD ή USB με δυνατότητα εκκίνησης. Στη συνέχεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω DVD ή τη μονάδα USB για την εκκίνηση των συστημάτων τους, την κατάργηση της εγκατάστασης ασφάλειας 2823324 και την επαναφορά των συστημάτων τους στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.Σημείωση Το είδωλο ISO είναι μια μέθοδος για τη διανομή λογισμικού ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή του ειδώλου σε αφαιρούμενα μέσα με δυνατότητα εκκίνησης, όπως για παράδειγμα σε DVD.
 1. Λήψη του πακέτου ISO από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Λήψη
  Άμεση λήψη του πακέτου ISO.

 2. Αφού κάνετε λήψη του πακέτου ISO, πραγματοποιήστε εγγραφή ενός CD ή DVD από το αρχείο ISO.
 3. Τοποθετήστε το CD ή το DVD στον υπολογιστή που έχει επηρεαστεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και μόλις ολοκληρωθεί η κατάργηση της εγκατάστασης, αφαιρέστε το δίσκο και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. 
Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η ενημέρωση ασφάλειας 2823324 θα έχει καταργηθεί αυτόματα.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Σενάριο Β: Βήματα αποκατάστασης για υπολογιστές στους οποίους έχει εγκατασταθεί η ενημέρωση ασφάλειας 2823324 αλλά δεν έχουν επανεκκινηθεί ακόμη

Οι παρακάτω επιλογές παρέχουν διαφορετικές μεθόδους για να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας: Για υπολογιστές στους οποίους εγκαταστάθηκε η ενημέρωση ασφάλειας 2823324 αλλά δεν έχουν επανεκκινηθεί ακόμη, ακολουθήστε τα βήματα που θα βρείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft 927392 για να καταργήσετε την εγκατάσταση της άμεσης επιδιόρθωσης χρησιμοποιώντας τη σύνταξη της γραμμής εντολών που περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο.

Επιλογή 1: Μη αυτόματη κατάργηση της εγκατάστασης της ενημέρωσης ασφάλειας

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), ανοίξτε το μενού Προγράμματα (Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View Installed updates).
 2. Επιλέξτε Ενημέρωση ασφάλειας για τα Microsoft Windows (KB2823324) (Security Update for Microsoft Windows (KB2823324)) και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Uninstall) για να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επιλογή 2: Ενσωμάτωση κατάργησης εγκατάστασης μέσω της γραμμής εντολών σε προσαρμοσμένη δέσμη ενεργειών

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν έχουν επηρεαστεί πολλοί υπολογιστές και θέλετε να εκτελέσετε απομακρυσμένα μια δέσμη ενεργειών για να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή για να καταργήσετε την ενημέρωση ασφάλειας στο παρασκήνιο:
wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Επιλογή 3: Απομακρυσμένη εκτέλεση της δέσμης ενεργειών κατάργησης με τη χρήση του PSEXEC

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν έχουν επηρεαστεί πολλοί υπολογιστές και θέλετε να εκτελέσετε απομακρυσμένα μια δέσμη ενεργειών για να καταργήσετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή για να καταργήσετε την ενημέρωση ασφάλειας στο παρασκήνιο:
Psexec -d -s \\remotemachine wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Περισσότερες πληροφορίες

Όσο η Microsoft ερευνά τα προβλήματα που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, η ενημέρωση ασφάλειας MS13-036 (KB 2823324) δεν παρέχεται πλέον από το Windows Update. 

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 2839011 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 - Αναθεώρηση: 14.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows 7 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
Λέξεις-κλειδιά: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2839011

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com